Utvidelsesmodul EM-TRF
EASYLAB-regulator TCU3
EASYLAB-adaptermodul TAM

EM-TRF

For tilkobling av easylab til 230 v-nettet

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-TRF for EASYLABsystemet
 • For tilkobling av EASYLAB-basiskomponenter (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til 230 V AC forsyningsspenning)

 • Strømforsyning til basiskomponenten og de tilkoblede modulene

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT


Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Nettransformator 230 V AC (primær), 24 V AC (sekundær)

 • PCB plugg for tilkobling av modulen til EASYLAB-hovedkretskortet


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Doble koblingsklemmer for enkel tilkobling av 230 V forsyningsspenning


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EM-TRF 00134256_0
① Primary fuse
② Connection terminals for supply voltage
③ PCB plug connector to connect the module to the main PCB


Forsyningsspenning 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Inngangseffekt

opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

Hovedsikring 50 mA treg, 250 V
Doble koblingsklemmer Maks kabeltverrsnitt 2.5 mm²
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse I (jordet)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Vekt 1.3 kg


Utvidelsesmodul for EASYLAB-basiskomponenter (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til direkte tilkobling til en 230 V forsyningsspenning. Utvidelsesmodulen har en transformator med en sekundærspenning (24 V) som er lik forsyningsspenningen for regulatoren og utvidelsesmodulene som er koblet til den.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT


Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 230 V AC ± 10 %, 50/60Hz

 • Inngangseffekt: opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

 • Doble koblingsklemmer: Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²

 • Kapslingsgrad: IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30