Utvidelsesmodul EM-IP
BACnet-IP-grensesnitt
Modbus-IP-grensesnitt

EM-IP

BACnet/IP-grensesnitt, Modbus/IP-grensesnitt og webserver for EASYLAB-regulatorer og TAM adaptermoduler

Utvidelsesmodul for EASYLAB-avtrekksskapsregulatorer, -romregulatorer og TAM adaptermoduler for integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet og for tilgang til de ovennevnte enhetene ved hjelp av den integrerte webserveren.

 • Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP ved hjelp av den integrerte webserveren
 • BACnet Application specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L
 • Trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter
 • BACnet-IP (vedlegg J basert på IPv4)
 • BACnet/IP-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Modbus/IP (i henhold til IEC 61158)
 • Enkel å ettermontere
 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger (seriekobling er mulig)
 • Flerfunksjons reset-tast
 • Indikatorlamper for strøm og status
 • Mikro-SD-kort som fast datalager for firmware, trendlogging, alarmering, planlegging og hjelpefiler
 • Sanntidsklokkemodul (valgfri)

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-IP for EASYLAB-systemet
 • BACnet/IP- eller Modbus/IP-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Integrert webserver for konfigurasjon av EM-IP
 • Visning av de viktigste enhetsdataene på web-brukergrensesnittet
 • BACnet-trendlogging, -alarmering og -planlegging for utvalgte datapunkter

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet

 • Romgrensesnitt: Forvalg av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, avlesning av faktiske romdriftsverdier eller vurderte spjeldbladstillinger, samlealarmer, luftmengder og alarmer for alle EASYLAB-regulatorer i et rom

 • Regulatorgrensesnitt: Driftsmodusinnstilling for en enkelt avtrekksskapsregulator, avlesning av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengde for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for IP-baserte nettverk BACnet/IP og Modbus/IP

 • BACnet Application Specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L

 • Tilkobling for tilgang til BACnet/IP-nettverk, Modbus/IP-nettverk eller integrert webserver

 • BACnet/IP-protokoll versjon 7.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Flerfunksjons reset-tast
 • Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren (ikke noe behov for konfigurasjonsprogramvare)

 • 2 GB mikro-SD-kort for firmware, trendlogging, hendelseslogging og alarmering

 • Med funksjonen BACnet Broadcast Managment Device (BBMD)

 • Støtte for fremmede enheter
 • Oppdatering av firmware via webserver

Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med installasjonsprogram lagret i ikke-flyktig minne

 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger for tilgang til BACnet/IP-nettverket, Modbus/IPnettverket eller den integrerte webserveren (EM-IP-moduler kan kjedekobles)

 • Seriekoblingsfunksjonen kan slås av

 • Reset-tast for resetting av EM-IP ved hjelp av webbrukergrensesnittet, for aktivering av to IP- konfigurasjoner og for omstart av modulen

 • Én LED for strøm og én LED for tilstand

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer

 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EM-IP 00183004_0
① Power LED
② Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
③ Status LED
④ RJ45 sockets for Ethernet cabling (LAN 2)
⑤ LED LAN 1
⑥ RJ45 sockets for Ethernet cabling (LAN 1)
⑦ LED LAN 2
⑧ Slot for microSD card
⑨ Reset push button, also for switching the DHCP client on/off
⑩ Plug base for optional RTC module (real time clock)


Funksjonsbeskrivelse

Utvidelsesmodulen EM-IP brukes til å integrere EASYLAB-regulatorer type TCU3 eller EASYLAB-adaptermoduler type TAM i et IP-basert nettverk og koble dem til det sentrale bygningsstyringssystemet ved hjelp av BACnet/IP- eller Modbus/IP-protokollen.

BACnet- eller Modbus-grensesnittet støtter EASYLABs romdriftsmoduskonsept. Det er mulig å angi driftsmodus for å styre ulike luftmengder for dag og

nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

Ved hjelp av BACnet- eller Modbus-grensesnittet kan man sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig med overføring av aktuelle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

BACnet/IP-modusen og webserveren muliggjør trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter. Trendloggingen skjer på det integrerte mikro-SD-kortet. Den integrerte webserveren brukes til å konfigurere EM-IP, å få tilgang til trendlogger og hendelseslogger, og å legge inn regulatordata ved hjelp av webbrukergrensesnittet.

Den valgfrie sanntidsklokken kan brukes til trendlogging eller hendelseslogging, for eksempel hvis EM-IP ikke er integrert i et nettverk, eller hvis det ikke er tilgang til noen tidsserver i nettverket.

Dimensjoner (B × H × T) 65 × 15 × 90 mm
Forsyningsspenning (fra regulatoren TCU3 eller adaptermodulen TAM) 5 V DC
Tillatt temperaturområde for lagring –10 – 70 °C
Tillatt temperaturområde for drift 10 – 50 °C
Tillatt luftfuktighet, ikke-kondenserende, for lagring og drift <90 %
Kapslingsgrad IP 20
Fast datalager for firmware, loggobjekter og hjelpefiler 2 GB mikro-SD-kort


Utvidelsesmodul som supplement til EASYLAB-basiskomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et BACnet/IP- eller Modbus/IP-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen har et grensesnitt for IP-baserte nettverk. Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP er mulig. Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for IP-baserte nettverk BACnet/IP og Modbus/IP

 • BACnet Application Specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L

 • Tilkobling for tilgang til BACnet/IP-nettverk, Modbus/IP-nettverk eller integrert webserver

 • BACnet/IP-protokoll versjon 7.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Flerfunksjons reset-tast
 • Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren (ikke noe behov for konfigurasjonsprogramvare)

 • 2 GB mikro-SD-kort for firmware, trendlogging, hendelseslogging og alarmering

 • Med funksjonen BACnet Broadcast Managment Device (BBMD)

 • Støtte for fremmede enheter
 • Oppdatering av firmware via webserver

Tekniske data

 • Dimensjoner (B × H × T): 65 × 15 × 90 mm
 • Forsyningsspenning (fra regulatoren TCU3 eller fra adaptermodulen TAM): 5 V DC

 • Tillatt temperaturområde for lagring: -10–70 °C
 • Tillatt temperaturområde for drift: 10–50 °C
 • Tillatt luftfuktighet, ikke-kondenserende, for lagring og drift: < 90 %

 • Kapslingsgrad: IP 20
 • Fast datalager for firmware, loggobjekter og hjelpefiler: 2 GB


Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom) og alle enkeltluftmengder

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antall regulatorer
 • Integrasjon av luftmengder


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Driftsmodusinnstillinger for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Driftsmodus innstilling for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi innstilling for driftsmoduset for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodus (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystem) for en ekstern temperatur- eller differansetrykkregulering

 • Settverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom) og alle enkeltluftmengder

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene

 • Konfigurerbar samlealarm (driftsstatuser, maskinvarefeil)


BACnet Interoperability Building Blocks som støttes

 • Data Sharing-ReadProperty-B: DS-RP-B
 • Data Sharing-ReadProperty-Multiple-B: DS-RPM-B
 • Data Sharing-WriteProperty-B: DS-WP-B
 • Data Sharing-WritePropertyMultiple-B: DS-WPM-B
 • Data Sharing-COV-B: DS-COV-B


 • Alarm and Event-Notification-Internal-B: AE-N-I-B
 • Alarm and Event-Acknowledge-B: AE-ACK-B
 • Alarm and Event-Alarm-Summary-B: AE-ASUM-B
 • Alarm and Event-Enrollment-Summary-B: AE-ESUM-B
 • Alarm and Event-Event-Information-B: AE-INFO-B
 • Alarm and Event-Event-Log-Internal-B: AE-EL-I-B


 • Scheduling-Weekly-Schedule-Internal-B: SCHED-WS-I-B


 • Trending-Viewing-and-Modifying-Trends-Internal-B: T-VMT-I-B
 • Trending-Automatic-Trend-Retrieval-B: T-ATR-B


 • Device Management-Dynamic Device Binding-A: DM-DDB-A
 • Device Management-Dynamic Device Binding-B: DM-DDB-B
 • Device Management-Dynamic Object Binding-B: DM-DOB-B
 • Device Management-DeviceCommunicationControl-B: DM-DCC-B
 • Device Management-TimeSynchronization-B: DM-TS-B
 • Device Management-UTCTimeSynchronization-B: DM-UTC-B
 • Device Management-ReinitializeDevice-B: DM-RD-B
 • Device Management-List Manipulation-B: DM-LM-B
 • Device Management-Restart-B: DM-R-B

EM-IP

Nedlastinger

Produkt informasjon

Manualer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30