EM-IP

BACnet/IP-grensesnitt, Modbus/IP-grensesnitt og webserver for EASYLAB-regulatorer og TAM adaptermoduler

Utvidelsesmodul for EASYLAB-avtrekksskapsregulatorer, -romregulatorer og TAM adaptermoduler for integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet og for tilgang til de ovennevnte enhetene ved hjelp av den integrerte webserveren.

 • Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP ved hjelp av den integrerte webserveren
 • BACnet Application specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L
 • Trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter
 • BACnet-IP (vedlegg J basert på IPv4)
 • BACnet/IP-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Modbus/IP (i henhold til IEC 61158)
 • Enkel å ettermontere
 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger (seriekobling er mulig)
 • Flerfunksjons reset-tast
 • Indikatorlamper for strøm og status
 • Mikro-SD-kort som fast datalager for firmware, trendlogging, alarmering, planlegging og hjelpefiler
 • Sanntidsklokkemodul (valgfri)

Utvidelsesmodul EM-IP
 • Anvendelse
 • beskrivelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-IP for EASYLAB-systemet
 • BACnet/IP- eller Modbus/IP-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Integrert webserver for konfigurasjon av EM-IP
 • Visning av de viktigste enhetsdataene på web-brukergrensesnittet
 • BACnet-trendlogging, -alarmering og -planlegging for utvalgte datapunkter

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet

 • Romgrensesnitt: Forvalg av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, avlesning av faktiske romdriftsverdier eller vurderte spjeldbladstillinger, samlealarmer, luftmengder og alarmer for alle EASYLAB-regulatorer i et rom

 • Regulatorgrensesnitt: Driftsmodusinnstilling for en enkelt avtrekksskapsregulator, avlesning av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengde for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for IP-baserte nettverk BACnet/IP og Modbus/IP

 • BACnet Application Specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L

 • Tilkobling for tilgang til BACnet/IP-nettverk, Modbus/IP-nettverk eller integrert webserver

 • BACnet/IP-protokoll versjon 7.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Flerfunksjons reset-tast
 • Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren (ikke noe behov for konfigurasjonsprogramvare)

 • 2 GB mikro-SD-kort for firmware, trendlogging, hendelseslogging og alarmering

 • Med funksjonen BACnet Broadcast Managment Device (BBMD)

 • Støtte for fremmede enheter
 • Oppdatering av firmware via webserver

Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med installasjonsprogram lagret i ikke-flyktig minne

 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger for tilgang til BACnet/IP-nettverket, Modbus/IPnettverket eller den integrerte webserveren (EM-IP-moduler kan kjedekobles)

 • Seriekoblingsfunksjonen kan slås av
 • Reset-tast for resetting av EM-IP ved hjelp av webbrukergrensesnittet, for aktivering av to IP- konfigurasjoner og for omstart av modulen

 • Én LED for strøm og én LED for tilstand

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
EM-IP 00183004_0
① Power LED
② Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
③ Status LED
④ RJ45 sockets for Ethernet cabling (LAN 2)
⑤ LED LAN 1
⑥ RJ45 sockets for Ethernet cabling (LAN 1)
⑦ LED LAN 2
⑧ Slot for microSD card
⑨ Reset push button, also for switching the DHCP client on/off
⑩ Plug base for optional RTC module (real time clock)


Funksjonsbeskrivelse

Utvidelsesmodulen EM-IP brukes til å integrere EASYLAB-regulatorer type TCU3 eller EASYLAB-adaptermoduler type TAM i et IP-basert nettverk og koble dem til det sentrale bygningsstyringssystemet ved hjelp av BACnet/IP- eller Modbus/IP-protokollen.

BACnet- eller Modbus-grensesnittet støtter EASYLABs romdriftsmoduskonsept. Det er mulig å angi driftsmodus for å styre ulike luftmengder for dag og

nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

Ved hjelp av BACnet- eller Modbus-grensesnittet kan man sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig med overføring av aktuelle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

BACnet/IP-modusen og webserveren muliggjør trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter. Trendloggingen skjer på det integrerte mikro-SD-kortet. Den integrerte webserveren brukes til å konfigurere EM-IP, å få tilgang til trendlogger og hendelseslogger, og å legge inn regulatordata ved hjelp av webbrukergrensesnittet.

Den valgfrie sanntidsklokken kan brukes til trendlogging eller hendelseslogging, for eksempel hvis EM-IP ikke er integrert i et nettverk, eller hvis det ikke er tilgang til noen tidsserver i nettverket.

Dimensjoner (B × H × T) 65 × 15 × 90 mm
Forsyningsspenning (fra regulatoren TCU3 eller adaptermodulen TAM) 5 V DC
Tillatt temperaturområde for lagring –10 – 70 °C
Tillatt temperaturområde for drift 10 – 50 °C
Tillatt luftfuktighet, ikke-kondenserende, for lagring og drift <90 %
Kapslingsgrad IP 20
Fast datalager for firmware, loggobjekter og hjelpefiler 2 GB mikro-SD-kort


Utvidelsesmodul som supplement til EASYLAB-basiskomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et BACnet/IP- eller Modbus/IP-grensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle luftmengderegulatorer til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen har et grensesnitt for IP-baserte nettverk. Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP er mulig. Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for IP-baserte nettverk BACnet/IP og Modbus/IP

 • BACnet Application Specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L

 • Tilkobling for tilgang til BACnet/IP-nettverk, Modbus/IP-nettverk eller integrert webserver

 • BACnet/IP-protokoll versjon 7.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Flerfunksjons reset-tast
 • Alle innstillinger for alarmering, trendlogging, hendelseslogging, varslinger og planlegging kan nås og endres ved hjelp av den integrerte webserveren (ikke noe behov for konfigurasjonsprogramvare)

 • 2 GB mikro-SD-kort for firmware, trendlogging, hendelseslogging og alarmering

 • Med funksjonen BACnet Broadcast Managment Device (BBMD)

 • Støtte for fremmede enheter
 • Oppdatering av firmware via webserver

Tekniske data

 • Dimensjoner (B × H × T): 65 × 15 × 90 mm
 • Forsyningsspenning (fra regulatoren TCU3 eller fra adaptermodulen TAM): 5 V DC

 • Tillatt temperaturområde for lagring: -10–70 °C
 • Tillatt temperaturområde for drift: 10–50 °C
 • Tillatt luftfuktighet, ikke-kondenserende, for lagring og drift: < 90 %

 • Kapslingsgrad: IP 20
 • Fast datalager for firmware, loggobjekter og hjelpefiler: 2 GB


Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom) og alle enkeltluftmengder

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antall regulatorer
 • Integrasjon av luftmengder


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Driftsmodusinnstillinger for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Driftsmodus innstilling for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi innstilling for driftsmoduset for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodus (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystem) for en ekstern temperatur- eller differansetrykkregulering

 • Settverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom) og alle enkeltluftmengder

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene

 • Konfigurerbar samlealarm (driftsstatuser, maskinvarefeil)


BACnet Interoperability Building Blocks som støttes

 • Data Sharing-ReadProperty-B: DS-RP-B
 • Data Sharing-ReadProperty-Multiple-B: DS-RPM-B
 • Data Sharing-WriteProperty-B: DS-WP-B
 • Data Sharing-WritePropertyMultiple-B: DS-WPM-B
 • Data Sharing-COV-B: DS-COV-B


 • Alarm and Event-Notification-Internal-B: AE-N-I-B
 • Alarm and Event-Acknowledge-B: AE-ACK-B
 • Alarm and Event-Alarm-Summary-B: AE-ASUM-B
 • Alarm and Event-Enrollment-Summary-B: AE-ESUM-B
 • Alarm and Event-Event-Information-B: AE-INFO-B
 • Alarm and Event-Event-Log-Internal-B: AE-EL-I-B


 • Scheduling-Weekly-Schedule-Internal-B: SCHED-WS-I-B


 • Trending-Viewing-and-Modifying-Trends-Internal-B: T-VMT-I-B
 • Trending-Automatic-Trend-Retrieval-B: T-ATR-B


 • Device Management-Dynamic Device Binding-A: DM-DDB-A
 • Device Management-Dynamic Device Binding-B: DM-DDB-B
 • Device Management-Dynamic Object Binding-B: DM-DOB-B
 • Device Management-DeviceCommunicationControl-B: DM-DCC-B
 • Device Management-TimeSynchronization-B: DM-TS-B
 • Device Management-UTCTimeSynchronization-B: DM-UTC-B
 • Device Management-ReinitializeDevice-B: DM-RD-B
 • Device Management-List Manipulation-B: DM-LM-B
 • Device Management-Restart-B: DM-R-B

EM-IP

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30