Utvidelsesmodul BACnet MS/TP, Modbus RTU
BACnet-MS/TP-grensesnitt
Modbus-grensesnitt

EM-BAC-MOD

BACnet- og Modbus-grensesnitt for EASYLAB-regulatorer og -adaptermoduler

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Omkobling mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU
 • BACnet Standardised Device Profile (vedlegg L)
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Plattformavhengig BACnet-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Dobbel koblingsklemme for EIA-485-bus
 • Utstyrsadresse og dataoverføringsparametre kan defineres


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert innstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-BAC-MOD for EASYLAB-systemet

 • BACnet-MS/TP- eller Modbus RTU-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet

 • Romgrensesnitt: Innstilling av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, utlesing av faktiske romdriftsverdier eller vurderte spjeldbladstillinger, samlealarmer

 • Regulatorgrensesnitt: Innstilling av driftsmodus for en enkelt avtrekksskapsregulator, avlesning av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengder for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for EIA-485-nettverk BACnet MS/TP og Modbus RTU

 • BACnet-protokoll versjon 12.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Hardware switch til angivelse av nettverksadresser og kommunikasjonsparametre (ikke noe behov for kommunikasjonsprogramvare)


Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med installasjonsprogram lagret i ikke-flyktig minne

 • EIA-485-kommunikasjonsgrensesnitt
 • Skyvebryter til omkobling mellom kommunikasjonsprotokollene BACnet og Modbus

 • To adressebrytere, X og Y, til angivelse av utstyrsadresser 1–99

 • Åtteveis DIP-brytere til justering av kommunikasjonsparameteren
 • Doble koblingsklemmer for EIA-485-nettverket (enkel kabling)

 • To indikatorlamper, den ene for kommunikasjon, den andre for feil

 • Tilkobling for oppdatering av firmware
 • Aktiverbar EIA-485-endemotstand

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EM-BAC-MOD 00133131_0
① Switch to select BACNet MS/TP or Modbus RTU protocol
② Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
③ Switches to set the network addresses, 01-99
④ DIP switch to set communications parameters
⑤ Network connection (EIA-485)
⑥ Connection to update the firmware
⑦ Indicator lights


Funksjonsbeskrivelse

Utvidelsesmodulen EM-BAC-MOD brukes til å integrere EASYLAB-regulatorer type TCU3 eller EASYLAB-adaptermoduler type TAM i et BACnet (MS/TP)-nettverk og koble dem til det sentrale bygningsstyringssystemet.

BACnet- eller Modbus-grensesnittet støtter EASYLABs romdriftskonsept. Det er mulig å angi innstilling for driftsmodus for å styre ulike luftmengder for dag- og nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

Man kan sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig medoverføring av aktuelle driftsverdier som luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

Forsyningsspenning 5 V DC fra regulator eller adaptermodul
Kommunikasjonsgrensesnitt Standarden EIA-485
Protokoll Standarden BACnet MS/TP versjon 12 eller Modbus RTU
Dataoverføringshastigheter

BACnet: 9600, 19 200, 38 400, 76 800 Bd, Modbus: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 Bd

Parittetskontroller for sikker dataoverføring Ingen, ulike, like
Konfigurerbar nettverksadresse 01 … 99
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF
Dimensjoner (L × B × H) 78 × 65 ×100 mm


Utvidelsesmodul for å supplere en EASYLABbasiskomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et BACnet- eller Modbusgrensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle basiskomponent til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen har et grensesnitt for EIA-485-nettverk, som kan kobles om mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU, en bryter for angivelse av kommunikasjonsparametre, en tilkobling til oppdatering av firmware og indikatorlamper.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for EIA-485-nettverk BACnet MS/TP og Modbus RTU

 • BACnet-protokoll versjon 12.0
 • Det brukes kun standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Hardware switch til angivelse av nettverksadresser og kommunikasjonsparametre (ikke noe behov for kommunikasjonsprogramvare)


Tekniske data

 • Kommunikasjonsgrensesnitt: Standard EIA-485
 • Protokoll: Standard BACnet MS/TP versjon 12 eller Modbus RTU

 • Dataoverføringshastigheter: BACnet: 9600, 19 200, 38 400, 76 800 baud, Modbus: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 baud

 • Paritetskontroller for datasikkerhet: ingen, ulike, like

 • Konfigurerbare nettverksadresser: 01 … 99
 • Driftstemperatur: 0–50 °C
 • IEC-beskyttelsesklasse: III (PELV)
 • Kapslingsgrad: IP 20
 • EF-samsvar: EMC i henhold til 2004/108/EF

Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antall regulatorer
 • Integrasjon av luftmengder


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Driftsmodusinnstilling for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Driftsmodusinnstilling for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi innstilling av driftsmodus for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodus (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystemet) for en ekstern temperatur- eller differansetrykkregulering

 • Settverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Evaluerte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene

 • Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, maskinvarefeil)


Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30