Utvidelsesmodul BACnet MS/TP, Modbus RTU

BACnet-MS/TP-grensesnitt

Modbus-grensesnitt

EM-BAC-MOD

BACnet- og Modbus-grensesnitt for EASYLAB-regulatorer og -adaptermoduler

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Omkobling mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU
 • BACnet Standardised Device Profile (vedlegg L)
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Plattformavhengig BACnet-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Dobbel koblingsklemme for EIA-485-bus
 • Utstyrsadresse og dataoverføringsparametre kan defineres


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert innstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-BAC-MOD for EASYLAB-systemet

 • BACnet-MS/TP- eller Modbus RTU-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Datapunkter for enkeltregulatorer eller for rommet

 • Romgrensesnitt: Innstilling av romdriftsmodus innenfor EASYLAB-systemet, økning eller reduksjon av luftvekslingstallet, utlesing av faktiske romdriftsverdier eller vurderte spjeldbladstillinger, samlealarmer

 • Regulatorgrensesnitt: Innstilling av driftsmodus for en enkelt avtrekksskapsregulator, avlesning av individuelle driftsverdier, f.eks. luftmengder for enkeltregulatorer, eller enkeltalarmer

 • Kan brukes sammen med avtrekksskap-, tilluft-, avtrekksluft- eller differansetrykkregulator EASYLAB TCU3 og sammen med adaptermodul TAM

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-grunnkomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for EIA-485-nettverk BACnet MS/TP og Modbus RTU

 • BACnet-protokoll versjon 12.0
 • Det brukes bare standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Hardware switch til angivelse av nettverksadresser og kommunikasjonsparametre (ikke noe behov for kommunikasjonsprogramvare)


beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Mikroprosessor med installasjonsprogram lagret i ikke-flyktig minne

 • EIA-485-kommunikasjonsgrensesnitt
 • Skyvebryter til omkobling mellom kommunikasjonsprotokollene BACnet og Modbus

 • To adressebrytere, X og Y, til angivelse av utstyrsadresser 1–99

 • Åtteveis DIP-brytere til justering av kommunikasjonsparameteren
 • Doble koblingsklemmer for EIA-485-nettverket (enkel kabling)

 • To indikatorlamper, den ene for kommunikasjon, den andre for feil

 • Tilkobling for oppdatering av firmware
 • Aktiverbar EIA-485-endemotstand

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Stikkontakt til tilkobling av modulen til hovedkretskortet til TCU3 eller TAM


Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
EM-BAC-MOD 00133131_0
① Switch to select BACNet MS/TP or Modbus RTU protocol
② Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
③ Switches to set the network addresses, 01-99
④ DIP switch to set communications parameters
⑤ Network connection (EIA-485)
⑥ Connection to update the firmware
⑦ Indicator lights


Funksjonsbeskrivelse

Utvidelsesmodulen EM-BAC-MOD brukes til å integrere EASYLAB-regulatorer type TCU3 eller EASYLAB-adaptermoduler type TAM i et BACnet (MS/TP)-nettverk og koble dem til det sentrale bygningsstyringssystemet.

BACnet- eller Modbus-grensesnittet støtter EASYLABs romdriftskonsept. Det er mulig å angi innstilling for driftsmodus for å styre ulike luftmengder for dag- og nattdrift, og å øke eller redusere luftvekslingstallet (settpunktendring for luftmengde), f.eks. for å påvirke romtemperaturen.

kan man sette opp et individuelt alarmstyringssystem ved å samle konfigurerbare EASYLAB-alarmer. Grensesnittet gjør det også mulig medoverføring av aktuelle driftsverdier som

luftmengdeverdier og spjeldbladstilling for en regulator eller for alle regulatorer i et rom.

Forsyningsspenning 5 V DC fra regulator eller adaptermodul
Kommunikasjonsgrensesnitt Standarden EIA-485
Protokoll Standarden BACnet MS/TP versjon 12 eller Modbus RTU
Dataoverføringshastigheter

BACnet: 9600, 19 200, 38 400, 76 800 Bd, Modbus: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 Bd

Parittetskontroller for sikker dataoverføring Ingen, ulike, like
Konfigurerbar nettverksadresse 01 … 99
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF
Dimensjoner (L × B × H) 78 × 65 ×100 mm


Utvidelsesmodul for å supplere en EASYLABbasiskomponent (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) med et BACnet- eller Modbusgrensesnitt til tilknytning av rom eller individuelle basiskomponent til det sentrale bygningsstyringssystemet.

Utvidelsesmodulen har et grensesnitt for EIA-485-nettverk, som kan kobles om mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU, en bryter for angivelse av kommunikasjonsparametre, en tilkobling til oppdatering av firmware og indikatorlamper.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Grensesnitt for EIA-485-nettverk BACnet MS/TP og Modbus RTU

 • BACnet-protokoll versjon 12.0
 • Det brukes kun standard BACnet-objekter eller Modbus-registre til kommunikasjon

 • Datagrensesnitt for en EASYLAB-regulator eller for et EASYLAB-rom med ulike funksjonsprofiler

 • Hardware switch til angivelse av nettverksadresser og kommunikasjonsparametre (ikke noe behov for kommunikasjonsprogramvare)


Tekniske data

 • Kommunikasjonsgrensesnitt: Standard EIA-485
 • Protokoll: Standard BACnet MS/TP versjon 12 eller Modbus RTU

 • Dataoverføringshastigheter: BACnet: 9600, 19 200, 38 400, 76 800 baud, Modbus: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 baud

 • Paritetskontroller for datasikkerhet: ingen, ulike, like

 • Konfigurerbare nettverksadresser: 01 … 99
 • Driftstemperatur: 0–50 °C
 • IEC-beskyttelsesklasse: III (PELV)
 • Kapslingsgrad: IP 20
 • EF-samsvar: EMC i henhold til 2004/108/EF

Datapunkter for en enkeltregulator

 • Faktisk verdi og settpunkt for luftmengden
 • Spjeldbladstilling
 • Driftsmodus
 • Alarm/statusmeldinger
 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Vurderte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Antall regulatorer
 • Integrasjon av luftmengder


Ytterligere datapunkter for en avtrekksskapsregulator

 • Driftsmodusinnstilling for avtrekksskapsregulatoren som er utstyrt med utvidelsesmodulen

 • Valg av prioritet for driftsmodus
 • Faktisk verdi og settpunkt for fronthastighet (bare for avtrekksskapsregulatorer med fronthastighetsgiver, utstyrsfunksjon FH-VS)


Datapunkter for et EASYLAB rom

 • Driftsmodusinnstilling for rommet: Det trengs bare ett datapunkt for å angi innstilling av driftsmodus for alle regulatorer i et rom

 • Valg av prioritet for driftsmodus (sentralt bygningsstyringssystem eller rom)

 • Romdriftsmodus
 • Settpunktendring for luftmengde (for eksempel via det sentrale bygningsstyringssystemet) for en ekstern temperatur- eller differansetrykkregulering

 • Settverdiomkobling for differansetrykkregulering: Omkobling mellom to differansetrykksettpunkter

 • Faktiske verdier for total tilluft og total avtrekksluft (rom)

 • Evaluerte spjeldbladstillinger for alle regulatorer i et rom

 • Faktisk verdi og settpunkt for romdifferansetrykket
 • Romtrykkalarm
 • Antallet regulatorer i EASYLAB-systemet
 • Integrasjon av luftmengder
 • Statusen til de digitale inngangene og utgangene

 • Konfigurerbar samlealarm (driftstilstander, maskinvarefeil)


Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30