EM-TRF-USV

For tilkobling av EASYLAB til 230 V-nettet og for avbruddsfri strømforsyning

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet, med avbruddsfri strømforsyning

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Avbruddsfri strømforsyning for de tilkoblede modulene
 • Integrert ladeelektronikk for batteriet med ladestatusindikator
 • Signaliserig av strømbrudd til EASYLAB-kontrollpanelene
 • Konfigurerbar virkemåte for regulatoren ved strømbrudd

Utvidelsemodul EM-TRF-USV
 • anvendelse
 • beskrivelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-TRF-USV for EASYLAB-systemet

 • For tilkobling av EASYLAB-basiskomponenter (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til 230 V AC forsyningsspenning

 • Strømforsyning til basiskomponenten og de tilkoblede modulene

 • Batteripakken sikrer avbruddsfri strømforsyning også ved nettbrudd

 • Regulering og/eller alarmoverføring også ved strømbrudd

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet
 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus
 • Hvordan reguleringen skal oppføre seg ved strømbrudd, kan defineres (EASYLAB TCU3 med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)

 • Ved strømbrudd: Optisk signal på kontrollpanelet og konfigurerbar alarmoverføring


Deler og egenskaper

 • Nettransformator 230 V AC (primær), 24 V AC (sekundær)

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus
 • Pluggforbindelse for tilkobling av modulen til EASYLAB-hovedkretskortet


Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer
 • Doble koblingsklemmer for enkel tilkobling av 230 V forsyningsspenning


Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode
EM-TRF-USV 00131605_0
① Primary fuse
② Connection terminals for supply voltage
③ Operating state indicator light
④ PCB plug connector to connect the module to the main PCB
⑤ Socket for battery pack
⑥ Battery pack
⑦ Mounting bracket
⑧ Connecting cable


Forsyningsspenning 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Hovedsikring 50 mA treg, 250 V
Inngangseffekt

opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

Drift ved strømbrudd

Én regulator (TCU3 eller TAM) med kontrollpanel, opprettholdelse av standarddrift i ca. 4,5 t, av definerte spjeldbladstillinger og strømbruddsignalisering i ca. 6 t

Lading av batteripakken 1500 mAh
Batteriets levetid inntil 4 år. Uten vedlikeholdslading: 6 måneder
Doble koblingsklemmer Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse I (beskyttelsesjord)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Vekt 2,4 kg (hvorav batteripakke 1,1 kg)


Utvidelsesmodul for EASYLABbasiskomponenten (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til direkte tilkobling til en 230 V forsyningsspenning. Utvidelsesmodulen har en transformator med en sekundærspenning (24 V) som er lik forsyningsspenningen for regulatoren og utvidelsesmodulene som er koblet til den.

Avbruddsfri strømforsyning (UPS) i form av en batteripakke som opprettholder definerte funksjoner ved et strømbrudd.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus
 • Hvordan reguleringen skal oppføre seg ved strømbrudd, kan defineres (EASYLAB TCU3 med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)

 • Ved strømbrudd: Optisk signal på kontrollpanelet og konfigurerbar alarmoverføring


Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

 • Inngangseffekt: opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

 • Drift ved strømbrudd: Én regulator (TCU3 eller TAM) med kontrollpanel, opprettholdelse av standarddrift i ca. 4,5 t, av definerte spjeldbladstillinger og strømbruddsignalisering i ca. 6 t

 • Lading av batteripakken: 1500 mA
 • Batteriets levetid: inntil 4 år
 • Doble koblingsklemmer: Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²

 • Kapslingsgrad: IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30