Utvidelsemodul EM-TRF-USV
EASYLAB-Regulator TCU3
EASYLAB-adaptermodul TAM

EM-TRF-USV

For tilkobling av EASYLAB til 230 V-nettet og for avbruddsfri strømforsyning

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet, med avbruddsfri strømforsyning

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Avbruddsfri strømforsyning for de tilkoblede modulene
 • Integrert ladeelektronikk for batteriet med ladestatusindikator
 • Signaliserig av strømbrudd til EASYLAB-kontrollpanelene
 • Konfigurerbar virkemåte for regulatoren ved strømbrudd

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-TRF-USV for EASYLAB-systemet

 • For tilkobling av EASYLAB-basiskomponenter (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til 230 V AC forsyningsspenning

 • Strømforsyning til basiskomponenten og de tilkoblede modulene

 • Batteripakken sikrer avbruddsfri strømforsyning også ved nettbrudd

 • Regulering og/eller alarmoverføring også ved strømbrudd

 • Monteres på fabrikken eller ettermonteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter


Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus

 • Hvordan reguleringen skal oppføre seg ved strømbrudd, kan defineres (EASYLAB TCU3 med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)

 • Ved strømbrudd: Optisk signal på kontrollpanelet og konfigurerbar alarmoverføring


Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Nettransformator 230 V AC (primær), 24 V AC (sekundær)

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus

 • Pluggforbindelse for tilkobling av modulen til EASYLAB-hovedkretskortet


Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kretskortdimensjoner og -festepunkter passer til EASYLAB-hovedkretskortet og kapslingen

 • Festing med skruer

 • Doble koblingsklemmer for enkel tilkobling av 230 V forsyningsspenning


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EM-TRF-USV 00131605_0
① Primary fuse
② Connection terminals for supply voltage
③ Operating state indicator light
④ PCB plug connector to connect the module to the main PCB
⑤ Socket for battery pack
⑥ Battery pack
⑦ Mounting bracket
⑧ Connecting cable


Forsyningsspenning 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Hovedsikring 50 mA treg, 250 V
Inngangseffekt

opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

Drift ved strømbrudd

Én regulator (TCU3 eller TAM) med kontrollpanel, opprettholdelse av standarddrift i ca. 4,5 t, av definerte spjeldbladstillinger og strømbruddsignalisering i ca. 6 t

Lading av batteripakken 1500 mAh
Batteriets levetid inntil 4 år. Uten vedlikeholdslading: 6 måneder
Doble koblingsklemmer Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse I (beskyttelsesjord)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF
Vekt 2,4 kg (hvorav batteripakke 1,1 kg)


Utvidelsesmodul for EASYLABbasiskomponenten (TCU3 regulator eller TAM adaptermodul) til direkte tilkobling til en 230 V forsyningsspenning. Utvidelsesmodulen har en transformator med en sekundærspenning (24 V) som er lik forsyningsspenningen for regulatoren og utvidelsesmodulene som er koblet til den.

Avbruddsfri strømforsyning (UPS) i form av en batteripakke som opprettholder definerte funksjoner ved et strømbrudd.

Spesielle egenskaper

 • Klar til installasjon, enkel å koble til hovedkretskortet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning

 • Enkel elektrisk tilkobling av utvidelsesmodul og EASYLAB-hovedkretskort ved hjelp av en forbindelsesplugg

 • Enkel kabling av bryterstyrt avtrekksskapsbelysning i kombinasjon med utvidelsesmodulen EM-LIGHT

 • Intelligent ladestyring med vedlikeholdslading, beskyttelse mot total utladning og beskyttet mot feil polaritet

 • Indikatorlampe for driftsstatus
 • Hvordan reguleringen skal oppføre seg ved strømbrudd, kan defineres (EASYLAB TCU3 med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)

 • Ved strømbrudd: Optisk signal på kontrollpanelet og konfigurerbar alarmoverføring


Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

 • Inngangseffekt: opp til 40 VA for en regulator med alle utvidelsesmoduler; opp til 35 VA for en avtrekkskapsregulator med kontrollpanel; opp til 33 VA for en romregulator med kontrollpanel; opp til 29 VA for en romregulator uten kontrollpanel; opp til 9 VA for en TAM EASYLAB-adaptermodul

 • Drift ved strømbrudd: Én regulator (TCU3 eller TAM) med kontrollpanel, opprettholdelse av standarddrift i ca. 4,5 t, av definerte spjeldbladstillinger og strømbruddsignalisering i ca. 6 t

 • Lading av batteripakken: 1500 mA
 • Batteriets levetid: inntil 4 år
 • Doble koblingsklemmer: Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²

 • Kapslingsgrad: IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30