Utvidelsesmoduler

layer

EM-TRF

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter

les mer

layer

EM-BAC-MOD

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Omkobling mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU
 • BACnet Standardised Device Profile (vedlegg L)
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Plattformavhengig BACnet-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Dobbel koblingsklemme for EIA-485-bus
 • Utstyrsadresse og dataoverføringsparametre kan defineres


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert innstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

les mer

layer

EM-LON

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • LonWorks FTT-10A-grensesnitt
 • Kommunikasjon bare ved hjelp av standard nettverksvariabler (SNVT)
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponent
 • Enkel å ettermontere
 • Doble koblingsklemmer for LonWorks-nettverket
 • Servicebryter og tilhørende indikatorlampe


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: Datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert standardinnstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

les mer

layer

EM-LIGHT

Utvidelsesmodul med bryterstyrt kontakt for tilkobling av belysning og for tenning/slokking av belysningen ved hjelp av kontrollpanelet

 • Belysningen kan slås av/på med EASYLAB-kontrollpanelet
 • Kontakt for tilkobling av avtrekksskaps- eller rombelysning (230 V)
 • Bare i forbindelse med utvidelsesmodul EM-TRF eller EM-TRF-USV
 • Kontakt på utsiden av regulatorkapslingen
 • Pluggbar forbindelse for belysningen, f.eks. avtrekksskapsbelysning

les mer

layer

EM-TRF-USV

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet, med avbruddsfri strømforsyning

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Avbruddsfri strømforsyning for de tilkoblede modulene
 • Integrert ladeelektronikk for batteriet med ladestatusindikator
 • Signaliserig av strømbrudd til EASYLAB-kontrollpanelene
 • Konfigurerbar virkemåte for regulatoren ved strømbrudd

les mer

layer

EM-AUTOZERO

Utvidelsesmodul for EASYLAB-regulatorer som gir automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabil måling av luftmengde og redusert vedlikehold

 • Særlig anbefalt for luftmengde- eller differansetrykkmåling i følsomme områder
 • EASYLAB-regulatoren identifiserer utvidelsesmodulen automatisk og tar den automatisk i bruk
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Ingen ytterligere konfigurering

les mer

layer

EM-IP

Utvidelsesmodul for EASYLAB-avtrekksskapsregulatorer, -romregulatorer og TAM adaptermoduler for integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet og for tilgang til de ovennevnte enhetene ved hjelp av den integrerte webserveren.

 • Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP ved hjelp av den integrerte webserveren
 • BACnet Application specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L
 • Trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter
 • BACnet-IP (vedlegg J basert på IPv4)
 • BACnet/IP-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Modbus/IP (i henhold til IEC 61158)
 • Enkel å ettermontere
 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger (seriekobling er mulig)
 • Flerfunksjons reset-tast
 • Indikatorlamper for strøm og status
 • Mikro-SD-kort som fast datalager for firmware, trendlogging, alarmering, planlegging og hjelpefiler
 • Sanntidsklokkemodul (valgfri)

les mer

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30