Utvidelsesmoduler

layer

EM-TRF

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter

les mer

layer

EM-BAC-MOD

Utvidelsesmodul for avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet, romregulatorer, avtrekksluftregulatorer, tilluftregulatorer og adaptermoduler, til integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Omkobling mellom BACnet MS/TP og Modbus RTU
 • BACnet Standardised Device Profile (vedlegg L)
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Plattformavhengig BACnet-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Dobbel koblingsklemme for EIA-485-bus
 • Utstyrsadresse og dataoverføringsparametre kan defineres


Grensesnitt til sentralt bygningsstyringssystem

 • Ved bruk på en regulator med aktiv romstyringsfunksjon (RMF) gir modulen også datapunkter for hele rommet, f.eks. for totale luftmengder eller samlealarmer
 • Ved bruk på en enkeltregulator: datapunkter for luftmengde, alarm, spjeldbladstilling eller annet
 • Sentralisert innstilling av driftsmodus, f.eks. nattdrift

les mer

layer

EM-LIGHT

Utvidelsesmodul med bryterstyrt kontakt for tilkobling av belysning og for tenning/slokking av belysningen ved hjelp av kontrollpanelet

 • Belysningen kan slås av/på med EASYLAB-kontrollpanelet
 • Kontakt for tilkobling av avtrekksskaps- eller rombelysning (230 V)
 • Bare i forbindelse med utvidelsesmodul EM-TRF eller EM-TRF-USV
 • Kontakt på utsiden av regulatorkapslingen
 • Pluggbar forbindelse for belysningen, f.eks. avtrekksskapsbelysning

les mer

layer

EM-TRF-USV

Utvidelsesmodul for direkte kobling av EASYLAB-regulatorer type TCU3 og adaptermoduler type TAM til 230 V-nettet, med avbruddsfri strømforsyning

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av 230 V forsyningsspenning
 • Elektrisk pluggforbindelse til hovedkretskortet
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Avbruddsfri strømforsyning for de tilkoblede modulene
 • Integrert ladeelektronikk for batteriet med ladestatusindikator
 • Signaliserig av strømbrudd til EASYLAB-kontrollpanelene
 • Konfigurerbar virkemåte for regulatoren ved strømbrudd

les mer

layer

EM-AUTOZERO

Utvidelsesmodul for EASYLAB-regulatorer som gir automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabil måling av luftmengde og redusert vedlikehold

 • Særlig anbefalt for luftmengde- eller differansetrykkmåling i følsomme områder
 • EASYLAB-regulatoren identifiserer utvidelsesmodulen automatisk og tar den automatisk i bruk
 • Utvidelsesmodulen monteres i kapslingen for EASYLAB-basiskomponenter
 • Enkel å ettermontere
 • Ingen ytterligere konfigurering

les mer

layer

EM-IP

Utvidelsesmodul for EASYLAB-avtrekksskapsregulatorer, -romregulatorer og TAM adaptermoduler for integrasjon av rom eller individuelle luftmengderegulatorer i det sentrale bygningsstyringssystemet og for tilgang til de ovennevnte enhetene ved hjelp av den integrerte webserveren.

 • Omkobling mellom BACnet/IP og Modbus/IP ved hjelp av den integrerte webserveren
 • BACnet Application specific Controller (B-ASC) i henhold til vedlegg L
 • Trendlogging, alarmering og planlegging for utvalgte datapunkter
 • BACnet-IP (vedlegg J basert på IPv4)
 • BACnet/IP-grensesnitt gjennom integrasjon av utvidelsesmodulen med EASYLAB-komponenter
 • Modbus-grensesnitt med individuelle dataregistre
 • Modbus/IP (i henhold til IEC 61158)
 • Enkel å ettermontere
 • To RJ45 10/100 MBit Ethernet-tilkoblinger (seriekobling er mulig)
 • Flerfunksjons reset-tast
 • Indikatorlamper for strøm og status
 • Mikro-SD-kort som fast datalager for firmware, trendlogging, alarmering, planlegging og hjelpefiler
 • Sanntidsklokkemodul (valgfri)

les mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30