Utvidelsesmodul EM-LIGHT
Tilkoblingskontakt for belysning
Taster på kontrollpanelet til tenning/slukking av belysning

① Belysning i avtrekksskap

EM-LIGHT

For enkel tilkobling av belysning til en EASYLAB-avtrekksskapsregulator

Utvidelsesmodul med bryterstyrt kontakt for tilkobling av belysning og for tenning/slokking av belysningen ved hjelp av kontrollpanelet

 • Belysningen kan slås av/på med EASYLAB-kontrollpanelet
 • Kontakt for tilkobling av avtrekksskaps- eller rombelysning (230 V)
 • Bare i forbindelse med utvidelsesmodul EM-TRF eller EM-TRF-USV
 • Kontakt på utsiden av regulatorkapslingen
 • Pluggbar forbindelse for belysningen, f.eks. avtrekksskapsbelysning

Anvendelse

Anvendelse

 • Utvidelsesmodul type EM-LIGHT for EASYLAB-systemet

 • Enkel tilkobling av belysning (230 V) til en bryterstyrt kontakt på regulatorkapslingen

 • Styring av avtrekksskapsbelysningen med kontrollpanelet

 • For EASYLAB TCU3 avtrekksskapsregulatorer med EM-TRF eller EM-TRF-USV utvidelsesmodul

 • Til bruk på avtrekksskap

Spesielle egenskaper

 • Styring av avtrekksskapsbelysningen med kontrollpanelet

 • Enkel tilkobling av belysning til en bryterstyrt kontakt på regulatorkapslingen

 • Kontakten er på utsiden av kapslingen. Det er ikke nødvendig å åpne kapslingen

 • Enkel tilkobling av avtrekksskapsbelysningen med pluggbar forbindelseskabel


Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Kontakt WAGO WINSTA Midi, serie 770
 • Kontakt med pluggbare forbindelseskabler, 230 V


Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kontakt som passer til den dedikerte åpningen i regulatorkapslingen

 • Innstikksforbindelse, ikke behov for verktøy

 • Kabler egnet til tilkobling til TCU3 med EM-TRF eller EM-TRF-USV

 • Kabler med kabelendemuffer og etiketter til angivelse av hvilke klemmer som skal brukes


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EM-LIGHT 00133880_0
① Socket
② Text label carrying the ID of the terminal on the TCU3 main PCB and on the PCB of the EM-TRF or EM-TRF-USV


Utvidelsesmodulen EM-LIGHT har en kontakt (WAGO WINSTA Midi, serie 770) for tilkobling av belysning med en pluggbar kabel. Til dette formålet kobles utvidelsesmodulen til klemmene på EM-TRF eller EM-TRF-US for 230 V AC og til en digital utgang på TCU3. Belysningen kan deretter slås på/av med kontrollpanelet.

Forsyningsspenning 230 V AC, tilkobling til EM-TRF eller EM-TRF-USV
Maks. koblingsstrøm 12 A; startstrøm maks 25 A
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse I (jordet)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF


Utvidelsesmodul for EASYLAB-regulatoren TCU3 (koblet til 230 V) for enkel tilkobling av belysning til en bryterstyrt kontakt (230 V)

Betjening av belysning (typisk avtrekksskapsbelysning) med kontrollpanelet

Spesielle egenskaper

 • Styring av avtrekksskapsbelysningen med kontrollpanelet

 • Enkel tilkobling av belysning til en bryterstyrt kontakt på regulatorkapslingen

 • Kontakten er på utsiden av kapslingen. Det er ikke nødvendig å åpne kapslingen

 • Enkel tilkobling av avtrekksskapsbelysningen med pluggbar tilkoblingskabel


Tekniske data

 • Forsyningsspenning 230 V AC, tilkobling til EM-TRF eller EM-TRF-USV

 • Koblingsstrøm maks 12 A
 • Driftstemperatur 0 ...+50 °C
 • Kapslingsgrad IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30