TVE 

VAV-REGULATOR

  • Reguleringsområde fra 0,5 til 13 m/s
  • Dimensjoner fra Ø100 – Ø400
  • Kan monteres direkte i bend og avgrening
  • Luftmengdemåling via spjeldblad og spjeldaksling
  • Uavhengig av luftretning

 ANVÄNDNING

TVE er en sirkulær volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, og som regulerer til ønsket luftmengde i henhold til gitt setpunkt. Setpunktet for ønsket luftmengde kan  eksempelvis gis analogt som et 0/2-10 V signal eller digitalt via Modbus. TVE er beregnet for bruk i komfortventilasjon, og kan leveres med både dynamisk sensor og statisk sensor. Statisk sensor benyttes typisk i situasjoner der det er stor konsentrasjon av forurensninger eller aggressive stoffer i luften.

UTFörande
TVE er en komplett måle- og reguleringsenhet for behovstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Luftmengden måles via trykkmåling i spjeldbladet og reguleringen og spjeldbevegelsen skjer i TROX VAV-regulatoren som er påmontert. Måletrykket overføres direkte til regulatoren via spjeldakslingen, så det er ingen utenpåliggende slanger eller kabler på produktet. VAV-regulatoren kan enkelt demonteres og monteres med et enhåndsgrep uten bruk av verktøy. 
TVE overholder tetthetsklasse 3 (Ø100-Ø160) og 4 (Ø200-Ø400) med spjeldbladet i lukket stilling, og klasse C for lekkasje mot omgivelsene, i henhold til EN 1751. Hygieneegenskaper er i henhold til krav i VDI 6022. De tekniske egenskapene for TROX VAVregulatorene som benyttes på TVE finnes i egne datablader. Regulatorene leveres for analog styring eller med Modbus RTU kommunikasjon. Begge varianter kan fås med dynamisk eller statisk trykksensor. TVE kan leveres i mantlet utførelse med isolasjon og stålkapsling.


BESKRIVNING

TVE har sarg produsert i galvanisert stål, korrosjonsklasse C3. Spjeldblad og spjeldaksling er i plast, PA6, UL94, flammehemmende (V-0). Pakningen på spjeldbladet er i plast, TPU, mikrobakterieresistent. Pakningen på anslutningen er i EPDM gummi. I mantlet utgave benyttes Ecoson polyesterisolasjon. TVE kan leveres i korrosjonsklasse C5 i materialene rustfritt, syrefast og Magnelis (gjelder ikke mantlet utføreslse).

MONTERING

TVE kan monteres direkte i bend og avgreining uten at dette påvirker målenøyaktigheten. For å begrense støy og gi best mulig regulering bør spjeldblad/spjeldaksling følge (være parallell med) retningsendringen i bend eller avgreining. Se figur 3 og figur 4 i datablad. Tilstrekkelig serviceavstand må avsettes for igangkjøring og vedlikehold. Det anbefales å montere TVE med minimum serviceavstand i henhold til figur 5 og tabell 5 i datablad. Ved behov må inspeksjonsluke monteres.

Teknisk information

  • BESTÄLLNINGSKOD
  • SNABBVAL

Nedladdningar

produkt information

broschyrer

certifikat

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.