TVE 

VAV-REGULATOR

 • Regleringsområde från 0,5 till 13 m/s

 • Dimensioner från Ø100 - Ø400
 • Kan monteras direkt i böj och förgrening
 • Inga mätkors och slangar, luftmätning via spjällblad och spjällaxel

 ANVÄNDNING

 • TVE är en cirkulär volymregulator som fungerar oberoende kanaltrycket och som regleras till önskad luftvolym enligt angivet börvärde. 
 • Börvärdet för önskad luftvolym kan till exempel ges analogt som en 0 / 2-10 V-signal eller digitalt via Modbus.
  TVE är avsedd för 
 • TVE är avsedd för användning i komfortventilation och kan levereras med både dynamisk och statisk sensor.
 • Statisk sensor används vanligtvis i situationer där det finns en hög koncentration av föroreningar eller aggressiva ämnen i luften.


UTFörande
TVE är en komplett mät- och regleringsenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationssystem. Luftmängden mäts via tryckmätning i spjällbladet och reglering och spjällrörelse sker i TROX VAVkontrollenheten

som är påmonterad. Mättrycket överförs direkt till regulatorn via spjällaxeln, så det finns inga utanpåliggande slangar eller kablar på produkten. VAV-styrenheten kan enkelt demonteras och monteras för hand utan användning av verktyg. TVE uppfyller densitetsklass 3 (Ø100-Ø160) och 4 (Ø200-Ø400) med spjällbladet i stängt läge och klass C när det gäller läckage till omgivningen, i enlighet med EN 1751. Hygienstandard enligt kraven i VDI 6022. De tekniska egenskaperna hos TROX VAV-styrenheter som används på TVE finns i separata datablad. Regulatorerna levereras för analog styrning eller med Modbus RTU-kommunikation. Båda varianterna finns med dynamisk eller statisk tryckgivare.  TVE kan levereras i en mantlad version med isolering och stålkapsling.

BESKRIVNING

TVE har en ram tillverkad i galvaniserat stål, korrosionsklass C3. Spjällblad och spjällaxel är i plast, PA6, UL94, flamskyddsmedel (V-0). Packningen på spjällbladet är tillverkad av plast, TPU, resistent mot mikrobakterier. Packningen på anslutningen är i EPDM-gummi. I den mantlade versionen används Ecoson polyesterisolering. TVE kan levereras i korrosionsklass C5, rostfritt, syrafast och Magnelis (gäller inte mantlat utförande).

MONTERING

TVE kan monteras direkt i böjar och grenar utan att detta påverkar mätnoggrannheten. För att begränsa buller och ge bästa möjliga reglering bör spjällblad / spjällaxel följa (vara parallellt med) riktningsförändringen i en böj eller gren. Se figur 3 och figur 4. Tillräckligt serviceavstånd måste avsättas för drifttagning och underhåll. Det rekommenderas att installera TVE med ett minimalt serviceavstånd i enligt figur 5 och tabell 5. Inspektionslucka monteras vid behov.

Teknisk information

 • BESTÄLLNINGSKOD
 • SNABBVAL
Beställningskod

Nedladdningar

produkt information

broschyrer

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.