MONTERING / DRIFT | TROX Auranor Norge AS

MONTERING / DRIFT

Igångkörning

Som operatør, VVS-entreprenør eller tjenesteleverandør, må du sørge for at feil blir utbedret på en pålitelig måte ovenfor for deg selv og for dine kunder. 
Feil som krever service på stedet kan aldri utelukkes, selv ikke med den mest avanserte teknologien. Hvis det oppstår en feil i våre TROX produkter og systemer innenfor eller utenfor garantiperioden, er vår tekniske serviceteam der for å hjelpe, raskt og kompetent.
 

Informasjon om teknisk service

teknisk dokumentation Montering och bruksanvisningar

teknisk dokumentation

Montering och bruksanvisningar

Om våre produkter fra AZ vil du finne alle tilgjengelige tekniske dokumenter.

mer

Online Online felanmälan

Online

Online felanmälan

mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.