Pegasus Comfort

  • Med värmebatteri för vattenburen uppvärmning av tilluft
  • Unik spjällfunktion
  • Omfattande arbetsområde
  • Belimo MP-Bus
  • MOD-Bus
  • BACnet
  • LON-Bus
  • Belimo KNX

Användning

Pegasus Comfort är en tilluftsenhet med VAV-funktion och värmebatteri. Den används som flödesregulator och tilluftsenhet i behovsstyrda ventilationssystem. Pegasus Comfort har mycket god induktion, vilket gör att den lämpar sig väl för variabla luftmängder.


Utförande

Pegasus Comfort är utformad som en komplett mät- och reglerenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationsanläggningen. Mätstationen mäter differenstryck via mätstavar integrerade i enheten. Enheten är utrustad med LHV-D3 VAV-regulator från Belimo. Regulatorns specifikationer hittar du i tabellen nedan. Komplett teknisk dokumentation kan hämtas på www.belimo.eu. Enheten har enkel anslutning och servicepunkt på utsidan av anslutningslådan. Se bild 10. Pegasus Comfort har demonterbar frontplatta med möjlighet att välja mellan LÖV- eller Opus-utförande. LÖV har 2 olika mönster, lång (L) eller kort (K) kastlängd. Vid val av Opus med vridbara plastdysor är beteckningen (V) för variabel kastlängd. Röranslutningarna på vattensidan levereras som standard med 1/2” inv. gängor.

 

Montering

Pegasus Comfort monteras som ett väggdon, med upphängningskonsol i bakkant på enheten. Den fästs med hjälp av gängstång eller band.

Teknisk information

  • Beställningskod
  • Snabbval

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.