Orion PTV med Sirius comfort | TROX Auranor Norge AS

Orion-PTV med Sirius Comfort

 • Med värmebatteri för vattenburen uppvärmning av tilluft
 • Unik spjällfunktion
 • Omfattande arbetsområde
 • Belimo MP-Bus
 • MOD-Bus
 • BACnet
 • LON-Bus
 • Belimo KNX

ANVÄNDING 

Orion PTV med Sirius Comfort är en tilluftsenhet med VAV-funktion och värmefunktion. Den används som flödesregulator i behovsstyrda ventilationssystem. Sirius Comfort har unika egenskaper och Orion PTV har utmärkt induktion, klarar stora flöden och är idealisk för variabla luftflöden.


Utförande

Sirius Comfort är en komplett mät- och reglerenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationsanläggningen. Vid mätstationen mäts differenstrycket med hjälp av integrerade flödesnipplar i enheten. Sirius Comfort är utrustad med LHV-D3 VAV-regulator från Belimo. Regulatorns specifikationer finns i tabellen nedan. Fullständig teknisk dokumentation kan hämtas på www.belimo.eu. Orion-PTV har demonterbar perforerad front och sidokanter på ventilen, och kan levereras anpassad för olika typer av undertak. Röranslutningarna på vattensidan levereras som standard med 1/2” inv. gängor.

 

BESKRIVNING

Material och ytbehandling

Sirius Comfort är tillverkad i galvaniserad plåt. Mätenheten är av aluminium medan slangar och nipplar är av plast. Spjället er försedd med en polyesterduk. Anslutningen har EPDM-gummipackning. Värmebatteriet är tillverkat i koppar och aluminium.

 

MONTERING

Donet Orion PTV kan monteras i olika typer av undertak eller i fasta tak. På Sirius Comfort används upphängningskonsol i bakkant med gängstång eller band. För sammankoppling av de båda komponenterna används upphängningskonsol. Denna placeras mot anslutningslådans sida och fästs med en monteringsskruv.

Teknisk information

 • Beställningskod
 • snabbval
 • FUNKtion

Sirius Comfort har inbyggd VAV-regulator för behovsstyrning av luftflödet. Spjällösningen kan strypa höga tryck vid stora luftflöden och upprätthålla en låg ljudnivå, och kan därför reducera behovet av ljuddämpare i kanalsystemet. Enheten är utrustad med värmebatteri för vattenburen uppvärmning av tilluft. Sirius Comfort levereras med Belimo MP-Bus, LON, Modbus eller Belimo KNX för direkt buskommunikation mot SD-system. 


Mätnogrannhet:
10–20 % av nominell: ±25 %
20–40 % av nominell: <±10%
40–100 % av nominell: <±4%

Vid användning av T-rör rekommenderas ett avstånd på minst 5 x ØD för att upprätthålla samma mätnoggrannhet.

Donfronten kan levereras med integrerad närvarogivare. Produktblad för närvarogivaren finns på vår hemsida: www.trox.se

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.