Orion-Opus med Sirius | TROX Auranor Norge AS

Orion-Opus med Sirius

  • Unik spjällfunktion
  • Omfattande arbetsområde
  • Belimo MP-Bus
  • Modbus
  • BACnet
  • LON-koppling
  • Belimo KNX

Användning

Orion-Opus med Sirius är ett tilluftsenhet med VAV-funktion. Den används som flödesregulator i behovsstyrda ventilationssystem. Orion-LÖV ger utmärkt induktion och är idealisk för variabla luftflöden.


Utförande

Orion-Opus med Sirius är en komplett mät- och reglerenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationsanläggningen. Vid mätsta-tionen mäts differenstrycket med hjälp av integrerade flödesnipplar i enheten. Sirius är utrustad med en LHV-D3 VAV-regulator från Belimo. Regulatorns specifikationer finns i tabell 1. Fullständig teknisk dokumentation kan hämtas från www.belimo.eu. Orion-Opus har en öppningsbar front och är tillgänglig med 4 olika dysinställningar: Rotation, 1-vägs, 2-vägs180° eller 2-vägs 90°. Den lämpar sig för olika undertakssystem.
 

BESKRIVning

Material och ytbehandling

Sirius är tillverkad av galvaniserad plåt. Mätenheten är tillverkad av aluminium och slangar samt nipplar är tillverkade av plast. Spjället är försett med polyestermaterial och anslutningsnippeln har en packning av EPDM-gummi

MONTERING

Orion-Opus-spridaren kan installeras i olika typer av undertak samt i fasta tak. Sirius fästs med hjälp av en gängad stång eller band (bild 5). I syfte att bibehålla systemets mätnoggrannhet är det viktigt att installera enheter med de avstånd som visas i bild 6.

Teknisk information

  • Beställningskod
  • Snabbval
  • Funktion
Orion-Opus med Sirius har en inbyggd VAV-regulator för behovsstyrning av luftflödet. Spjällösningen kan strypa höga tryck vid höga luftflöden och upprätthålla låg ljudnivå och kan därför reducera behovet av ljuddämpare i kanalsystemet. Orion-Opus med Sirius levereras med Belimo MP-Bus, Lon, Modbus eller Belimo KNX för direkt BUS.kommunikation med SD-system
Mätnogrannhet:                                                                                                                                                                                                                                                                              10 - 20 % av Vnom:±25 %
20 - 40 %: av Vnom <±10 %
40 - 100 %: av Vnom <±4 %
Om T-rör används rekommenderas ett avstånd på minst 5 x ØD för att bibehålla mätnoggrannheten.
Donfronten kan levereras med integrerad närvarogivare. Produktblad för närvarogivaren finns på vår hemsida: www.trox.se

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.