Svalbard-I Comfort | TROX Auranor Norge AS

Svalbard-I Comfort

KJØLEBAFFEL


 • Himlingsintegrert montasje
 • Lengde fra 1200 til 2400
 • Trykkuavhengig VAV-løsning integrert
 • Integrert regulator sikrer konstant induksjonsfaktor
 • App med bluetooth-kommunikasjon for Innstilling og service
 • Dimensjonering og simulering i AURASIM
 • VDI 6022 sertifisert

ANVENDELSE

Svalbard-I Comfort benyttes til ventilasjon, vannbåren kjøling og oppvarming av kontorer, møterom, undervisningslokaler m.m. Kjølebaffelen er laget for å gi høy kjøle- og varmeeffekt uten trekk i oppholdssonen. Svalbard-I Comfort kan integreres i de fleste himlingssystemer med 600 mm modul.

Utførelse

 • Svalbard-I Comfort er tilpasset himlingssystemer med 600 mm modul. 
 • Den har innebygget VAV-spjeld og justerbare dyser som styres av hver sin motor. Tilgang til motorer vises på figur 1. og figur 2 i databladet. 
 • Reguleringen skjer i en regulator som er plassert bak frontplaten. 
 • Batteriene for vannbåren kjøling og oppvarming leveres i tre utførelser, standard kjøling, høykapasitet kjøling og kombinert varme og kjøling med to kretser.
 • Den perforerte frontplaten er nedfellbar for rengjøring av batteri og enkel tilkomst til regulatoren.
 • Anslutningen for primærluft er for Ø125 spirokanal og vannanslutningene er Ø15 kobberrør.
 • I utblåsingsspaltene er det justerbare lameller, Jet Split, som gir mulighet for å endre spredningsmønsteret hvis ønskelig.

BESKRIVELSE

Svalbard-I Comfort er utført i galvanisert stål og er lakkert i RAL 9003-glans 30. Målekrysset er i aluminium, slanger, nipler og motorkapsling er i plast. Batteriet består av kobberrør og lameller i aluminium. Anslutningen for primærluft er påmontert EPDM gummipakning.

INSTALLASJON

Svalbard-I Comfort leveres med fire opphengsbraketter som festes til baffelens kortender, ved å hekte brakettene inn i firkantslissene på gavlene. Se fig. 9 og 10i datablad. Man har justeringsmulighet +/-10 mm i baffelens bredderetning, samt vertikalt vha. gjengestag. Det anbefales å benytte slaganker eller lignende ved innfesting i betong.

Teknisk information

 • BESTILLINGSKODE
Bestillingskode Svalbard-I Comfort

Nedladdningar

produkt information

broschyrer

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.