Orion PTV med Sirius | TROX Auranor Norge AS

Orion-PTV med Sirius

  • Unik spjällfunktion
  • Omfattande arbetsområde
  • Belimo MP-Bus
  • Modbus
  • BACnet
  • LON-koppling
  • Belimo KNX

ANVändning

Orion-PTV med Sirius är ett tilluftsenhet med VAV-funktion. Den används som flödesregulator i behovsstyrda ventilationssystem. Orion-LÖV ger utmärkt induktion och är idealisk för variabla luftflöden.


Utförande

Orion PTV med Sirius är en komplett mät- och reglerenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationsanläggningen. Vid mätstationen mäts differenstrycket med hjälp av integrerade flödesnipplar i enheten. Orion PTV med Sirius är utrustad med LHV-D3 VAV-regulator från Belimo. Regulatorns specifikationer finns i tabellen nedan. Fullständig teknisk dokumentation kan hämtas på www.belimo.eu. Orion-PTV har en öppningsbar front med perforering framtill och på sidorna och den lämpar sig för olika undertakssystem.

 

BESKRIvning

Material och ytbehandling

Sirius är tillverkad av galvaniserad plåt. Mätenheten är tillverkad av aluminium och slangar samt nipplar är tillverkade av plast. Spjället är försedd med polyestermaterial och anslutningsnippeln har en packning av EPDM-gummi.

 

MONTERING

Orion-PTV-spridaren kan installeras i olika typer av undertak samt i fasta tak. Sirius fästs med hjälp av en gängad stång eller band. I syfte att bibehålla systemets mätnoggrannhet är det viktigt att installera enheter med de avstånd som visas i bild 5.

Teknisk information

  • Beställningskod
  • snabbval
  • FUNKtion

Orion-PTV med Sirius har en inbyggd VAV-regulator för behovsstyrning av luftflödet. Spjällösningen kan strypa höga tryck vid höga luftflöden och upprätthålla en låg ljudnivå och kan därför reducera behovet av ljuddämpare i kanalsystemet. Orion-PTV med Sirius levereras med Belimo MP-Bus, Lon, Modbus eller Belimo KNX för direkt BUS-kommunikation med SD-system. 


Mätnogrannhet:               10 - 20 % av Vnom:±25 %
                                        20 - 40 %: av Vnom <±10 %
                                        40 - 100 %: av Vnom <±4 %

Om T-rör används rekommenderas ett avstånd på minst 5 x ØD för att bibehålla mätnoggrannheten.


Donfronten kan levereras med integrerad närvarogivare. Produktblad för närvarogivaren finns på vår hemsida: www.trox.se

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.