Hemsida

EN PARTNER ATT RÄKNA MED

Smart Drag!  

Smart Drag!

 

Gör det smarta valet som fastighetsägare!Bra luft är alltid viktigt, och ett energieffektivt ventilationssystem är avgörande av flera skäl. Nyligen antogs det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda i EU-parlamentet, vilket gör frågan ännu mer aktuell. I samband med detta har Svensk Ventilation startat kampanjen Smart Drag för att informera fastighetsägare om fördelarna med att minska energianvändningen - och varför det är viktigt att agera nu!Det nya EU-direktivet innebär att medlemsländerna måste effektivisera energianvändningen i befintliga byggnader med sämst energiprestanda. För fastighetsägare innebär detta en möjlighet att förbättra ekonomin genom att uppgradera ventilationssystemet och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat med nöjdare hyresgäster. En investering i ett uppdaterat ventilationssystem kan snabbt betala sig genom lägre energikostnader och högre fastighetsvärde.Genom att delta i kampanjen Smart Drag kan du få tillgång till värdefull information och stöd för att effektivisera din fastighets ventilationssystem. Besök smartdrag.se för att lära dig mer!Varför göra det smarta valet?1. Ekonomiska fördelar:Genom att uppgradera ditt ventilationssystem kan du minska energianvändningen och därmed sänka dina driftskostnader. En investering i ett energieffektivt system kan betala sig på kort sikt och samtidigt höja värdet på din fastighet.2. Förbättrat inomhusklimat:Ett uppdaterat ventilationssystem skapar bättre inomhusluft, vilket leder till ökat välbefinnande för de som vistas i fastigheten. Nöjdare hyresgäster och ett hälsosammare arbetsklimat är bara några av fördelarna.3. Långsiktig lönsamhet:Genom att effektivisera ditt ventilationssystem investerar du i din fastighets framtid. En förbättring av energiprestandan bidrar inte bara till att minska miljöpåverkan utan kan också öka fastighetens värde på lång sikt.Hur kan Svensk Ventilation hjälpa?Svensk Ventilation erbjuder stöd och vägledning för fastighetsägare som vill effektivisera sina ventilationssystem. På kampanjsidan smartdrag.se hittar du en checklista över åtgärder för att minska energianvändningen, broschyren "Spara energi med effektiv ventilation", samt konkreta exempel på hur andra fastighetsägare har lyckats spara energi.Dessutom erbjuder Svensk Ventilation möjligheten att komma i kontakt med professionella installatörer, rådgivare och produkttillverkare som kan hjälpa till med planering och utförande av energieffektiviseringsåtgärder.Framgångsrika exempelEmilshus:Ett småländskt fastighetsbolag som genomförde energibesparingar i en av sina fastigheter och på så sätt ökade värdet på fastigheten samtidigt som de sänkte sina energikostnader.Karlskoga lasarett:Operationsavdelningen sänkte sin elenergianvändning med 20 % genom att justera ventilationen, vilket även ledde till förbättrad luftkvalitet och ökat välbefinnande för personalen.Katedralskolan i Linköping:Genom att optimera sitt ventilationssystem minskade skolan sin energianvändning med 70 %, vilket motsvarar 445 MWh per år.Gör det smarta valet redan idag!Ta del av kampanjen Smart Drag och gör det smarta valet för din fastighet och för framtiden! Besök smartdrag.se för mer information och professionell hjälp med ventilationsoptimering och renovering. Låt oss tillsammans skapa bättre inomhusmiljöer och en mer hållbar framtid!

mer

TROX AIR PURIFIER BESTÄLL NU!

TROX AIR PURIFIER

BESTÄLL NU!

Filtrerer vekk mer enn 99,95% av aerosloene

mer

TROX Nyhetscenter

TROX

Nyhetscenter

mer

STYRSYSTEM STYRSYSTEM

STYRSYSTEM

STYRSYSTEM

mer

CERTIFIERAD SÄKERHET BRANDSÄKERHETSSYSTEM

CERTIFIERAD SÄKERHET

BRANDSÄKERHETSSYSTEM

mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.