BASIC

  • Enkel montasje
  • Lavt trykkfall
  • Kostnadseff ektiv

ANVENDELSE

Tilbakeslagsbeskyttelse BASIC er et patentert produkt, som bygger på det naturlige brannforløpet. BASIC inngår, som en del av et ventilasjonssystem med vifter i drift, der prinsippet går ut på å forhindre tilbakeslag i tilluftskanalene i forbindelse med brann. Den er helt selvvirkende, inneholder ingen bevegelige deler og skal heller ikke tilkobles noe elektronisk overvåkningssystem. Dette gir høy driftsikkerhet og en kostnadseffektiv brannbeskyttelse. Særlig passende prosjekter er boenheter, hotell og eldreboliger. Basic har gjennomgått en langtidstest med mer enn 10 000 lukkesykluser og samtidig opprettholde funksjonen. Den er branntestet hos Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI og typegodkjent av SITAC iht. funksjonskrav i BBR. Skydd mot spridning av brandgas 5:653. Typgodkjenningsbevis TG 0016/05. Selvvirkende tilbakeslagsbeskyttelse for å hindre spredning av branngasser mellom brannceller gjennom kanalsystemet. Spesielt tilpasset FT og FTX- systemer med vifter i drift. Kan velges med eller uten måle og innjusteringsfunksjon.

PRODUKTALTERNATIVER

Tilbakeslagsbeskyttelsen finnes i to varianter:

BASIC-2: For montering i fordelingsboks, for eksempel på loft
BASIC-4: Kompakt design med inspeksjonsluke.

Begge produktene kan installeres både i horisontal og vertikal kanal og er lette og demontere for inspeksjon og rengjøring. De kan også brukes som en inspeksjonsluke for inspeksjon og rengjøring av ventilasjonskanalen.

KARAKTERISTISK FOR BASIC ER:

  • Kostnadseffektivitet
  • Enkel montasje
  • Enkel inspeksjon
  • Enkel tilgang for rengjøring
  • Vitale deler ligger beskyttet mot mekanisk påvirkning
  • Lavt trykkfall

Teknisk informasjon

  • BESTILLINGSKODE

Nedlastinger

Produkt informasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30