BRANNSIKRING

 BRANNTEST AV BRANNSPJELD I LETTVEGG MED STÅLSTENDERE (SETT UTENFRA)

Videoen viser en branntest av brannspjeld i lettvegg med stålstendere. Siden stålet utvider seg når det blir varmt, og veggflaten mot brannen blir varmt først, vil veggen bøye seg inn mot brannrommet. En vegg med høyde 3,5 m vil få ca. 15 cm innbøyning mot brannrom. Har man kanaler montert på brannspjeldene i brannnrommet, som også utvider seg og presser i motsatt retning, er det viktig med solid innfestning. Alternativet er å benytte fleksible koblinger mellom brannspjeld og kanal, for å oppta bevegelsene som oppstår.

 BRANNTEST AV BRANNSPJELD I LETTVEGG MED STÅLSTENDERE (SETT INNENFRA)

Videoen viser en branntest av brannspjeld i lettvegg med stålstendere sett innenifra. Spjeldene er forankret til stålstendere, noe som er bra når man ser hvordan gipsplatene i brannrommet tåler brannforløpet.

TEST AV BRANNSPJELD  MONTERT I DEKKE

Videoen viser test av brannspjeld montert i dekke. Ved lang tids varmepåvirkning utvider armeringsstålet seg, og dekket blir deformert.

CE sertifisert løsning: brannisolering av brannspjeld

Brannisolering av TROX sirkulære brannspjeld

Tidligere måtte utsparinger for installasjon av brannspjeld i massive vegger eller himlinger være på eksakt størrelse; kun minimale toleranser var tillatt. Dette har endret seg etter at det kom brannisolasjonsløsninger med mye større fleksibilitet. Med brannisolasjon kan brannspjeldene monteres i utsparinger som er mye større enn brannspjeldenes sarger – omkretsen på mellomrommet kan være opp til 400 mm bredt. Det er ikke lenger et strengt krav om at utsparingen passer nøyaktig rundt brannspjeldet.

Les mer

Brannisolering av TROX rektangulære brannspjeld

AURASAFE 

UNIK BRANNSPJELDSTYRING

AURASAFE er markedets mest fleksible styringssystem for overvåkning av brann- og branngasspjeld i ventilasjonsanlegg. Systemet kan overvåke inntil 4000 spjeld, i et eller flere ventilasjonsanlegg.

AURASAFE salgsbrosjyre

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30