AURASAFE

AuraSafe er markedets mest fleksible styringssystem for overvåking av brann- og branngasspjeld i ventilasjonsanlegg. Systemet kan overvåke inntil 4 000 spjeld, i et eller flere ventilasjonsanlegg, og det kan velges om brannspjeld skal styres etter ulike scenarier, eksempelvis per ventilasjonssystem, etasje eller bygg, eller om alle spjeld skal stenge samtidig. Dette gjør systemet egnet for både enkle og avanserte brannstrategier. 
  • Opp til 4 000 spjeld i samme system – stor fleksibilitet Buss-kommunikasjon mellom AuraSafe Master og spjeldmoduler – enkel kabling 
  • Valgfri spenning til brannspjeld – kan blande nye og gamle spjeld 
  • Kan velge styringsstrategi etter kundens ønske – passer både til enkle og avanserte bygg 
  • Styresignal til/fra aggregat og brannsentral kan kobles til AuraSafe Master, Slave eller til feltmonterte I/O-moduler – gir stor fleksibilitet og forenklet kabling 
  • Automatisk funksjonstest med testrapport – god trygghet for byggeier


Teknisk informasjon

  • BESKRIVELSESTEKST

AURASAFE

Styring- og overvåkingssystem for brannspjeld bestående av styringssentral og spjeldmoduler. Systemet skal ha fri programmerbar scenario-styring for å tilpasse prosjektets behov. Herunder ligger også mulighet for å legge inn forsinkelser mellom ulike funksjoner, prioriteringer etc., samt styring av vifter og andre spjeld med IO-moduler. Anlegget skal ha automatisk funksjonstest med lagring av testrapport i pdf-format.

Kommunikasjon mellom styreskap og spjeldmoduler skal være basert på buss-kommunikasjon, og hver spjeldmodul skal kunne kommunisere med 2 spjeld. Hver av disse spjeldene skal kunne operere fritt basert på scenario-oppsett. Kommunikasjon med AHU via digitale inn- og utganger (hente driftssignal fra aggregat og sende stoppsignal til aggregat, eller signal fra brannalarmsystem) skal være mulig fra hovedsentral eller via IO-moduler som legges i bussløyfen. Bussløyfe skal kunne kobles i ring, for maksimal sikkerhet i tilfelle brudd.

Styreskap skal ha touch brukerpanel, og brannspjeld i plantegning skal kunne visualiseres om ønskelig. I tilfelle feil skal angitt brannspjeld markeres i plantegning.

Kobling til overordnet SD-anlegg skal kunne gjøres via BACnet eller Modbus.

Som type: Som TROX Auranor AURASAFE

 

Nedlastinger

Produkt informasjon

Brosjyrer

Sertifikater

Manualer

Bilder

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30