MONTERING / DRIFT

IGANGKJØRING

Som operatør, VVS-entreprenør eller tjenesteleverandør, må du sørge for at feil blir utbedret på en pålitelig måte ovenfor for deg selv og for dine kunder. 
Feil som krever service på stedet kan aldri utelukkes, selv ikke med den mest avanserte teknologien. Hvis det oppstår en feil i våre TROX produkter og systemer innenfor eller utenfor garantiperioden, er vår tekniske serviceteam der for å hjelpe, raskt og kompetent.
 

Informasjon om teknisk service

Teknisk dokumentasjon Montering og bruksanvisninger

Teknisk dokumentasjon

Montering og bruksanvisninger

Om våre produkter fra AZ vil du finne alle tilgjengelige tekniske dokumenter.

mer

Online Reklamasjon

Online

Reklamasjon

mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30