Igangkjøring

Som VVS-entreprenør, montør eller servicepersonell må du sørge for at feil blir utbedret på en pålitelig måte ovenfor for deg selv og dine kunder.
Feil som krever service på stedet kan aldri utelukkes, selv ikke med den mest avanserte teknologien. Hvis det oppstår en feil i våre produkter og systemer, i eller utenfor garantiperioden, er vårt tekniske serviceteam der for å bistå, raskt og kompetent.

For å sikre at melding om feil behandles så raskt og effektivt som mulig, må du sørge for å inkludere følgende informasjon:

  • Leveringsdato for TROX komponentene og systemene
  • Ordrenummer og varenummer
  • Produktbetegnelse
  • Kort beskrivelse av feilen

Rapporter feilen i det elektroniske feilmeldingssystemet eller kontakt våre ansatte i teknisk avdeling.

Reklamasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30