TVE 

ET NYTT KONSEPT FOR MÅLING AV LUFTMENGDE

Med den nye luftmengdestyringen til TVE, vil oppstrømstilstander, installasjons-retning og begrensede luftmengder høre fortiden til. Med et patentert måleprinsipp blir målverdier gitt av selve spjeldbladet - nøyaktig og pålitelig! Det store luftmengdeområdet mellom 0.5 m/s til 13 m/s gjør at dette er et svært fleksibelt produkt. Med sin kompakte utforming kan TVE bli installert selv i områder med begrenset plass.

• Reguleringsområde fra 0,5 til 13 m/s 
• Dimensjoner fra Ø100 – Ø400
• Kan monteres direkte i bend og avgrening
• Luftmengdemåling via spjeldblad og spjeldaksling
• Uavhengig av luftretning

Produktet ble lagt til i handlekurven

Anvendelse

TVE er en sirkulær volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, og som regulerer til ønsket luftmengde i henhold til gitt setpunkt. Setpunktet for ønsket luftmengde kan eksempelvis gis analogt som et 0/2-10 V signal eller digitalt via Modbus. TVE er beregnet for bruk i komfortventilasjon, og kan leveres med både dynamisk sensor og statisk sensor. Statisk sensor benyttes typisk i situasjoner der det er stor konsentrasjon av forurensninger eller aggressive stoffer i luften.

Utførelse

TVE er en komplett måle- og reguleringsenhet for behovstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Luftmengden måles via trykkmåling i spjeldbladet og reguleringen og spjeldbevegelsen skjer i TROX VAV-regulatoren som er påmontert. Måletrykket overføres direkte til regulatoren via spjeldakslingen, så det er ingen utenpåliggende slanger eller kabler på produktet. VAV-regulatoren kan enkelt demonteres og monteres med et enhåndsgrep uten bruk av verktøy. 

TVE overholder tetthetsklasse 3 (Ø100-Ø160) og 4 (Ø200-Ø400) med spjeldbladet i lukket stilling, og klasse C for lekkasje mot omgivelsene, i henhold til EN 1751. Hygieneegenskaper er i henhold til krav i VDI 6022. De tekniske egenskapene for TROX VAVregulatorene som benyttes på TVE finnes i egne datablader. Regulatorene leveres for analog styring eller med Modbus RTU kommunikasjon. Begge varianter kan fås med dynamisk eller statisk trykksensor. TVE kan leveres i mantlet utførelse med isolasjon og stålkapsling.

Montering

TVE kan monteres direkte i bend og avgreining uten at dette påvirker målenøyaktigheten. For å begrense støy og gi best mulig regulering bør spjeldblad/spjeldaksling følge (være parallell med) retningsendringen i bend eller avgreining. Se figur 3 og figur 4 i datablad. Tilstrekkelig serviceavstand må avsettes for igangkjøring og vedlikehold. Det anbefales å montere TVE med minimum serviceavstand i henhold til figur 5 og tabell 5 i datablad. Ved behov må inspeksjonsluke monteres.

TEKNISK INFORMASJON

  • BESTILLINGSKODE
  • HURTIGVALG


Nedlastinger

Produkt informasjon

Brosjyrer

Sertifikater

Bilder

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30