LEO

VOLUMREGULATOR

 • Ny regulator med større måleområde
 • Støysvak
 • Trykkuavhengig
 • Kort byggelengde
 • Høy målenøyaktighet
 • Kan monteres direkte i bend
 • Fleksibelt lyddempervalg
NB! Dersom ordrekode "MS" velges må merkeskjema på dette produktet sendes til
office-no@troxgroup.com

Merkeskjema finner du under nedlastninger eller ved å klikke her
Produktet har blitt lagt i handlekurven. <a href="/mytrox/checkout?"> Gå til handlekurv</a>.

ANVENDELSE

Leo er en volumregulator som fungerer uavhengig av kanaltrykket, det er ønsket luftmengde ved strupt spjeld som bestemmer nødvendig kanaltrykk for aktuell enhet /streng. VAV-enheten baserer seg på dynamisk måling av luftmengde, og regulerer spjeldstillingen slik at ønsket luftmengde opprettholdes. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre volumregulatorer på grenen åpner eller stenger, vil volumregulatoren kompensere ved å justere på spjeldet inntil ønsket mengde igjen er oppnådd. Ønsket luftmengde blir eksempelvis gitt som et 0-10V signal fra romtermostat / CO2 føler i den oppholdssonen enheten betjener. 
Innstilling av ønsket minimum og maksimum luftmengder kan gjøres på fabrikk, eller etter montasje, ved hjelp av serviceverktøy fra Belimo eller Siemens. VAV-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperaturforhold mellom 0°C og 50°C og relativ fuktighet mellom 5 % og 95 % uten kondensering. Regulatoren tilkobles via 4-leders kabel til forskjellig romreguleringsutstyr. Her er det viktig at det gjennomgående benyttes felles referanse for alt utstyr. For VAV-regulatoren er ledning nr.1 system-0. Alle styre- og målesignaler kobles i forhold til denne. Koblingsskjema for Leo i kombinasjon med ulike romregulatorer finnes på vår hjemmeside www.trox.no.

For energieffektiv drift blir VAV anlegg utstyrt med trykkfølere i kanalanlegget som gir styresignal til grenspjeld eller til frekvensregulering av vifte.


Utførelse

Leo VAV er utført som en komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegg. Målestasjonen måler differansetrykk via målestaver integrert i enheten. Enheten er plasseringsvennlig ift. nødvendig rettstrekk, og kan således plasseres i de fleste deler av kanalanlegget. Den overholder tetthetsklasse 4 for spjeldblad i lukket stilling, og klasse C for lekkasje til omgivelsene.

Leo er utstyrt med VAV-regulator fra Belimo eller Siemens.

Belimo LMV-D3-FK AU benyttes på dim. Ø100-Ø400.
Belimo NMV-D3 AU benyttes på dim. Ø500-Ø630.
Siemens GDB181.1E benyttes på dim. Ø100-Ø315.
Siemens GLB181.1E benyttes på dim. Ø400-Ø630.
Regulatorenes spesifikasjoner finnes i tabell 1 i databladet. Komplett teknisk dokumentasjon kan lastes ned fra www.belimo.eu og www.siemens.com

Belimo LMV/NMV-D3 MP som benyttes ved analog styring eller for MP-bus. Belimo MOD/BACnet motor eller Siemens BACnet motor kan også leveres. For KNX kan Belimo LMV-D3-KNX og NMV-D3-KNX eller Siemens GDB181.1E/KN og GLB181.1E/KN benyttes. Ønskes ekstra sikkerhet mot flankestøy, for eksempel ved åpen montasje kan enheten leveres med utvendig isolasjon og kapsling. Dette vil redusere avstrålt støy fra selve enheten ved høye strupetrykk og store hastigheter forbi spjeldet. Dette bør imidlertid følges opp av ekstra sikring mot flankestøy fra kanalen på begge sider av enheten. Se avsnitt akustisk dokumentasjon i databladet.

Lyddemper LEV er spesielt tilpasset VAV anlegg, og leveres i 500mm og 1000mm lengder. LEV har fullt tverrsnitt gjennom demperen, noe som gir lavt trykktap. Den er isolert med mineralull med overflate som sikrer mot fibermedrivning i tilluften. Det kan også leveres en avtrekksdel med nettingrist, ASN, i samme utførelse som LEV. Leo-D, LEV og ASN kan leveres sammenmontert med skjøtebånd og utstyres med justerbare oppheng fra fabrikk.

 

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

Leo er utført i galvanisert stål. Målekrysset er i aluminium, slanger, nipler og motorkapsling er i plast. Anslutningene på Leo har EPDM-gummipakning. LEV er utført i galvanisert stål med mineralull med glassfiberduk som dempingsmateriale. Anslutningene har EPDM-gummipakning. ASN er utført i galvanisert stål med EPDM-gummipakning på anslutningen.
 

MONTERING

For å opprettholde enhetens målenøyaktiget er det viktig at den monteres med avstander som vist i figur 10. Det anbefales å montere Leo med serviceavstand i henhold til figur 11.

Teknisk informasjon

 • BESTILLINGSKODE
 • HURTIGVALG
 • FUNKSJON
 • BESKRIVELSESTEKST
Leo regulerer seg alltid inn til denluftmengden som samsvarer medsignalet fraromregulatoren.VAV-enheten består av etregulerings-spjeld ogen målestasjonforluftmengde. Måleprinsippeter  dynamisk måling av luftstrømmen.Ispjeldmotorensregulator-del styres pådragpåspjeldet utfra ønsketbør-verdi.Leo har reguleringsområdesomvisti tabell 2.Måleavvik forområde10 - 20% av nominell:±25% 20 -40%av nominell: <±10% 40 -100% avnominell: <±4%.Ved T-rørsituasjon anbefales enavstand på minst 5 xØd for å opprettholdesamme målenøyaktighet.

LEO

Trykkuavhengig VAV-spjeld for spiromontasje, utstyrt med målestaver montert i kryss for bedre målenøyaktighet. Aktuator skal være montert på motorhylle for enklere tilpasning til evt. isolasjon som påføres senere. Ved fare for flankestøy skal enheten kunne leveres med isolasjon og mantel, samt med lyddemper montert med klembånd (LEV type 3 / 4) for å unngå lydgjennomstrømning mellom spjeld og lyddemper. VAV-spjeld skal kunne ha et arbeidsområde fra 0,7 m/s som minimum lufthastighet, og opp til 6 m/s på mindre dimensjoner (Ø100 ≤ ØD ≤ Ø315) og 8 m/s på større dimensjoner (Ø400 ≤ ØD ≤ Ø630). Spjeldet skal overholde tetthetsklasse 4 ved stengt spjeld, og trykklasse ≤ 1000 Pa.

VAV-enhet skal kunne leveres med aktuator-fabrikat tilpasset bygningens automatikk, det være seg fabrikat og/eller bussprotokoll. Dersom byggets fremdrift krever det skal enheten kunne leveres ferdig innstilt og merket til byggeplass.

Som type: Som TROX Auranor Leo

Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Manualer

Bilder

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30