Orion-PTV med Sirius Comfort

TILLUFTSENHET MED VAV OG VARMEFUNKSJON

 • Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft
 • Unik spjeldfunksjon
 • Stort arbeidsområde
 • Belimo MP-Bus
 • MOD-Bus
 • BACnet
 • Belimo KNX

ANVENDELSE

Orion-PTV med Sirius Comfort er en tilluftsenhet med VAV og varmefunksjon. Den anvendes som volumregulator og tilluftsenhet i behovsstyrte ventilasjonssystemer. Sirius Comfort har unike egenskaper, og Orion-PTV har stor kapasitet, god induksjon og egner seg for tilførsel av store luftmengder.

Utførelse

Sirius Comfort er utført som en komplett måle- og reguleringsenhet for behovsstyring av luftmengder i ventilasjonsanlegget. Målestasjonen måler differansetrykk via målestaver integrert i enheten. Enheten er utstyrt med LHV-D3 VAV-regulator fra Belimo. Regulatorens spesifikasjoner finnes i tabellen nedenfor. Komplett teknisk dokumentasjon kan lastes ned fra www.belimo.eu Orion-PTV har demonterbar frontplate med perforert front og sidekanter på ventilen, og kan leveres tilpasset forskjellige typer himlingssystemer. Røranslutning vannside leveres som standard med 1/2” innv. gjenger.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
Sirius Comfort er utført i galvanisert stål. Målekrysset er i aluminium, slanger og nipler er i plast. Spjeldet har påmontert polyesterduk. Anslutning har EPDM-gummipakning. Varmebatteri er i kobber og aluminium.
 

INSTALLASJON

Ventilen Orion PTV kan monteres i forskjellige typer systemhimlinger eller i fast himling. På Sirius Comfort benyttes opphengsbrakett i bakkant med gjengestang eller bånd, se figur 4. For sammenkobling av de to komponentene brukes opphengsbrakett som vist i figur 7. Denne plasseres mot kammerets side og festes med en montasjeskrue.

Teknisk informasjon

 • BESTILLINGSKODE
 • HURTIGVALG
 • FUNKSJON
Sirius Comfort har innebygget VAV-regulator for behovsstyring av luft-mengde. Spjeldløsningen kan strupe høye trykk ved stor luftmengde og opprettholde lavt lydnivå, og kan redusere behovet for spjeld og lyddemper i områder inn mot ventilplasseringen i et kanalanlegg. Enheten er utstyrt med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft. Sirius Comfort leveres med Belimo MP-Bus, LON eller Modbus for direkte bus-kommunikasjon mot SD-anlegg. 

Måleavvik for området :
 • 10 - 20% av nominell: ±25%
 • 20 - 40% av nominell: <±10%
 • 40 - 100% av nominell: <±4%

Ved T-rør situasjon anbefales en avstand på minst 5 x ØD for å opprett-holde samme målenøyaktighet. Ventilfronten kan leveres med integrert bevegelsesføler. Produktblad for bevegelsesføler finner du på vår hjemmeside: www.trox.no

Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Manualer

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30