Regulator TAM
Regulator TAM

TAM

Adaptermodul for utvidelse av EASYLAB-systemet

Adaptermodul som grensesnitt mellom avtrekksskapsreguleringen og romreguleringen og til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • «Plug and play»-kommunikasjon med opptil 23 EASYLAB-regulatorer, avtrekksskapsregulatorer eller romregulatorer
 • Ytterligere datapunkter for integrasjon av andre variable og konstante luftmengder i rombalansen, f.eks. regulatorer eller avtrekkshetter
 • Konfigurerbar som romgrensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Tilkobling av et romkontrollpanel for signalisering og bruk av romfunksjoner
 • Brukes når det brukes avtrekksskap i rommet


Utvidelsesmuligheter

 • Tilkobling til 230 V-nettet
 • Utvidelsesmoduler med LonWorks-, BACnet- eller Modbus-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Romkontrollpaneler for innstilling av driftsmodus

Anvendelse

Anvendelse

 • Adaptermodul type TAM til utvidelse av EASYLAB-systemet, særlig til integrasjon av avtrekksskap

 • Grensesnitt mellom avtrekksskaps- og romreguleringen
 • Grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet, spenningssignaler 0–10 V eller med utvidelsesmoduler for LonWorks, BACnet, Modbus

 • Svært enkel idriftsetting: automatisk regulatoridentifikasjon, ikke noe behov for adressering av komponenter («plug and play»-kommunikasjon), konfigurasjonsprogramvare med interaktiv menynavigasjon og utvidede diagnosefunksjoner

 • Prosjektspesifikk konfigurasjon ved hjelp av utvidelsesmoduler og romkontrollpaneler

 • Mange muligheter for integrasjon av ytterligere luftmengde i rombalansen

 • Romstyringsfunksjonen (RMF) kan aktiveres
 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjon med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke noe behov for adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse
 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen
 • Prosjektspesifikke justeringer ved hjelp av tilpassbare romkontrollpaneler

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet
 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjonsendringer og diagnose

 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring

  av rominnstillinger (romstyringsfunksjon))
 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametre

Beskrivelse

Driftsmoduser

 • LAB: avtrekksluftssystemer for laboratorier
 • CLR: tilluftssystem for renrom
 • LAB/CLR-RMF: System med aktiv romstyringsfunksjon


Deler og egenskaper

 • Mikroprosessorsystem med program- og systemdata i ikke-flyktig minne

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av forsyningsspenning
 • Tilkobling for to kontrollpaneler
 • Tilkobling av kommunikasjonsledning til stikkontakt eller skruklemmer

 • Digitale utganger med skruklemmer
 • Digitale innganger med skruklemmer eller stikkontakt
 • Analoge innganger med skruklemmer eller stikkontakt
 • Analoge utganger med skruklemmer
 • Integrert endemotstand for kommunikasjonsledningen
 • Indikatorlampe for alarm på begge sider av kapslingen

 • Indikatorlamper for tilstand (heartbeat, kommunikasjon og endemotstand)

Tilleggsdeler

Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt

 • T: EM-TRF, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet

 • U: EM-TRF-USV, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet og for avbruddsfri strømforsyning

 • L: EM-LON, grensesnitt LonWorks FTT-10A
 • B: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for BACnet MS/TP

 • M: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for Modbus RTU

Supplerende produkter

 • BE-LCD-01: Kontrollpanel for avtrekksskap og romregulering (kun for driftsmodus...-RMF)
 • Differansetrykkgivere: Statiske differansetrykkgivere for romtrykk- eller kanaltrykkregulering

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Hovedkretskort og utvidelsesmoduler i én kapsling

 • Vinkelbrakett for festing av kapslingen på en vegg eller i et tak

 • Kapslingen kan åpnes uten verktøy, unntatt TAM med EM-TRF eller EM-TRF-USV

 • Stikkontakter for de viktigste tilkoblingene på utsiden av kapslingen

 • Innstikksplass for tilkobling av utvidelsesmoduler

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
Tilkoblinger og tilstandsdisplay – TAM 00134137_0

① Indikatorlampe alarm

② Digital inngang

③ Tilkoblinger romkontrollpaneler eller service

④ Analog inngang

⑤ Tilkobling kommunikasjonskabel

⑥Indikatorlamper kommunikasjon, aktiv endemotstand, regulatorfunksjon (heartbeat)

Forsyningsspenning 24 V AC ± 15 %; 230 V AC alternativt;  50/60 Hz
Inngangseffekt Maks. 9 VA
Microsikring 2 A, treg, 250 V
Driftstemperatur 10 – 50 °C
IEC beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF
Vekt 1.7 kg inkl. festebrakett

 

Adaptermodul for EASYLAB-systemet som grensesnitt mellom avtrekksskaps- og romreguleringen.

Reguleringselektronikk basert på en mikroprosessor og med konfigurasjonsinnstillinger som er lagret i et elektronisk slettbart minne (EEPROM), og som dermed er sikret ved strømbrudd.

Tilkoblinger for alle viktige kommunikasjons- og periferienheter befinner seg på utsiden av kapslingen og er dermed lett tilgjengelige. Indikatorlamper på utsiden av kapslingen for alarmer (på begge sider), regulatorfunksjon (heartbeat) og kommunikasjon.

Kommunikasjonssystem med pluggbare kommunikasjonsledninger, automatisk tilkoblingsoppsett uten manuell nettverkskonfigurasjon, enkelt å utvide med ytterligere regulatorer (vanligvis uten integrasjonsproblemer).

Integrasjon av variable eller konstante luftmengder i rombalansen ved hjelp av analoge signaler, bryterkontakter eller konstanter. Overføring av samlesignaler for luftmengden, av feil og av statusmeldinger til det sentrale bygningsstyringssystemet med analog- eller bryterutganger..

5 analoge innganger for integrasjon av variable luftmengder.

6 potensialfrie digitale innganger for integrasjon av konstante luftmengder og/eller styring av spesialfunksjoner.

Analog utgang til overføring av rommets totale luftmengde (tilluft eller avtrekksluft).

Digital utgang for alarm. Konfigurerbare alarmtilstander..

Forsyningsspenning 24 V AC

Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjon med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke noe behov for adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse
 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen
 • Prosjektspesifikke justeringer ved hjelp av tilpassbare romkontrollpaneler

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet
 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjon og diagnose
 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring av rominnstillinger (romstyringsfunksjon)

 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametre

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Tilleggsfunksjoner med aktiv romstyringsfunksjon

 • Tilkobling av én eller to tilpassbare EASYLABkontrollpaneler BE-LCD-01 med optisk og akustisk signalisering

 • Alarmlyden kan undertrykkes, eller varigheten kan begrenses. Konfigurerbar alarmoverføring. Man kan f.eks. undertrykke alarmer for visse driftsmodus eller samle alarmer fra ulike nivåer

 • Standard innstilling for driftsmodus fra det sentrale bygningsstyringssystemet og/eller romkontrollpanel med fleksible undertrykkelses- og prioriteringsmuligheter

 • Støttede spesialdriftsmoduser: forhøyet drift, redusert drift, avstenging og åpen stilling

 • Standard innstilling av driftsmodus for alle regulatorer i rommet

 • Sentralt grensesnitt for enkeltfeil
 • Overvåking av romfunksjoner
 • Sentralisert konfigurasjon av romparametre

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30