Regulator

layer

EASYLAB TCU3

Elektronisk regulator for «plug and play»-kommunikasjon. Til krevende reguleringsoppgaver, men enkel kabling og idriftsetting

 • Maksimal reguleringskomfort for laboratorier, renrom, sykeavdelinger og kontorer
 • Perfekt system for komplette romløsninger fra én enkelt kilde
 • Behovsbasert og rask regulering av avtrekksskap, tilluft, avtrekksluft og trykk
 • Interaktiv konfigurasjonsprogramvare med idriftsettingsassistent og Bluetoothadapter
 • Pluggbar kommunikasjonskabel for enkel kabling
 • Individuelle driftsmoduser og reguleringsstrategier med tilpassbare kontrollpaneler og mange spaesialfunksjoner
 • Avtrekksskapsregulering og overvåking i henhold til EN 14175


Utvidelsesmuligheter

 • Tilkobling til 230 V-nettet
 • Utvidelsesmoduler med LonWorks-, BACnet- eller Modbus-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabilitet og redusert vedlikehold
 • Kontrollpaneler for avtrekksskap og romregulering

les mer

layer

TROX UNIVERSAL

Electronic controller that offers plug and play communication for demanding control tasks, yet simple wiring and commissioning

 • Maximum control comfort for clean rooms, hospital wards, and offices
 • Demand-based control of supply air, extract air, room pressure and duct pressure
 • Interactive configuration software with commissioning wizard, functional testing procedure and Bluetooth adapter
 • Perfect system for complete room solutions from a single source
 • Plug-in communication cable for easy wiring
 • Adaptable control panel and many special functions allow for individual operating modes and control strategies


Expansion options

 • Expansion modules with LonWorks, BACnet or Modbus standard interfaces to the central BMS
 • Automatic zero point correction for long-term stability and reduced maintenance
 • Connection to the mains (230 V)
 • Adaptable control panel

les mer

layer

TAM

Adaptermodul som grensesnitt mellom avtrekksskapsreguleringen og romreguleringen og til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • «Plug and play»-kommunikasjon med opptil 23 EASYLAB-regulatorer, avtrekksskapsregulatorer eller romregulatorer
 • Ytterligere datapunkter for integrasjon av andre variable og konstante luftmengder i rombalansen, f.eks. regulatorer eller avtrekkshetter
 • Konfigurerbar som romgrensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Tilkobling av et romkontrollpanel for signalisering og bruk av romfunksjoner
 • Brukes når det brukes avtrekksskap i rommet


Utvidelsesmuligheter

 • Tilkobling til 230 V-nettet
 • Utvidelsesmoduler med LonWorks-, BACnet- eller Modbus-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Romkontrollpaneler for innstilling av driftsmodus

les mer

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30