EASYLAB regulator TCU3
For renrom, f.eks. innen halvlederproduksjon
For sykehus
For laboratorier
Variant med batteripakke
Stikkontakter på utsiden

EASYLAB TCU3

EASYLAB-regulator for de mest krevende reguleringstekniske oppgavene

Elektronisk regulator for «plug and play»-kommunikasjon. Til krevende reguleringsoppgaver, men enkel kabling og idriftsetting

 • Maksimal reguleringskomfort for laboratorier, renrom, sykeavdelinger og kontorer
 • Perfekt system for komplette romløsninger fra én enkelt kilde
 • Behovsbasert og rask regulering av avtrekksskap, tilluft, avtrekksluft og trykk
 • Interaktiv konfigurasjonsprogramvare med idriftsettingsassistent og Bluetoothadapter
 • Pluggbar kommunikasjonskabel for enkel kabling
 • Individuelle driftsmoduser og reguleringsstrategier med tilpassbare kontrollpaneler og mange spaesialfunksjoner
 • Avtrekksskapsregulering og overvåking i henhold til EN 14175


Utvidelsesmuligheter

 • Tilkobling til 230 V-nettet
 • Utvidelsesmoduler med LonWorks-, BACnet- eller Modbus-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabilitet og redusert vedlikehold
 • Kontrollpaneler for avtrekksskap og romregulering

Anvendelse

Anvendelse

 • Elektronisk regulator type EASYLAB TCU3 for regulering av luftmengder i avtrekksskap og for regulering av tilluft og avtrekksluft i laboratorier. Kan også brukes som tilleggsdel til VAV-enheter

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Rask og stabil regulering av luftmengde i avtrekksskap og av tilluft og avtrekksluft i rom

 • Avtrekksskapsregulering testet i henhold til EN14175 del 6, for avtrekksskap av alle typer

 • Regulatorene kan brukes enkeltvis eller kobles sammen, slik at man får en komplett romløsning

 • Systemløsning for luftmengderegulering i rom (rombalanse)

 • For avtrekksluftførte områder som laboratorier¨

 • For tilluftførte områder som renrom

 • Varierte muligheter for integrasjon av ytterligere luftmengder i rombalansen

 • Romtrykk- eller kanaltrykkregulering som kaskade av differansetrykk og luftmengderegulering

 • Grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet, spenningssignaler 0–10 V eller med utvidelsesmoduler for LonWorks, BACnet, Modbus


Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjonssystem med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke nødvendig med adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse

 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med tilpassbart kontrollpanel for avtrekksskap og rom

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjon og diagnose

 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring av rominnstillinger (romstyringsfunksjon) på TAM-modulen i kombinasjon med avtrekksskap

 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametere


Beskrivelse

Utstyrsfunksjoner

Avtrekksskapsregulering

 • FH-VS: Fronthastighetsgiver – fronthastighetsregulering
 • FH-DS: Lukeavstandssensor – lineær reguleringsstrategi
 • FH-DV: Lukeavstandssensor – sikkerhetsoptimalisert reguleringsstrategi
 • FH-2P: To koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • FH-3P: Tre koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • FH-F: Konstant for luftmengden

Avtrekksluft-/tilluftregulator

Ekstern luftmengdeinnstilling

 • EC/SC-E0: Innstilling av luftmengdeverdi 0 – 10 V DC

 • EC/SC-E2: Innstilling av luftmengdeverdi 2 – 10 V DC


Uten signalisering

Med koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • EC/SC-2P: To koblingstrinn
 • EC/SC-3P: Tre koblingstrinn
 • EC/SC-F: Konstant for luftmengden

Romregulering

Avtrekksluftsystemer for laboratorier

 • RS/LAB: Tilluftregulering
 • RE/LAB: Avtrekksluftregulering
 • PC/LAB: Differansetrykkregulering (tilluft)

Tilluftsystem for renrom

 • RS/CLR: Tilluftregulering
 • RE/CLR: Avtrekksluftregulering
 • PC/CLR: Differansetrykkregulering (avtrekksluft)


Deler og egenskaper

 • Idriftsettingsklar regulator, som tilleggsdel til VAV-enheter

 • Statisk differansetrykkgiver for rask måling av faktisk verdi

 • Hurtiggående presisjonsaktuator, 3 s kjøretid for 90 °

 • Mikroprosessorsystem med program- og systemdata i ikke-flyktig minne

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av forsyningsspenning

 • Tilkobling for to kontrollpaneler
 • Tilkobling av kommunikasjonsledning til stikkontakt eller skruklemmer

 • Digitale utganger med skruklemmer
 • Digitale innganger med skruklemmer eller stikkontakt

 • Analoge innganger med skruklemmer eller stikkontakt

 • Analoge utganger med skruklemmer eller stikkontakt (aktuator)

 • Integrert endemotstand for kommunikasjonsledningen
 • Indikatorlampe for alarm på begge sider av kapslingen

 • Indikatorlamper for tilstand (heartbeat, kommunikasjon og endemotstand)

 • Utstyrsfunksjon FH-VS: Fronthastighetsgiver VS-TRD for måling av fronthastighet for avtrekksskap

 • Utstyrsfunksjon FH-DS, FH-DV: Lukeavstandssensor DS-TRD-01 for registrering av avtrekksskapets lukestilling


Tilleggsdeler

Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt

 • T: EM-TRF, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet

 • U: EM-TRF-USV, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet og for avbruddsfri strømforsyning

 • Z: EM-AUTOZERO, automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabil måling av luftmengde og dermed redusert vedlikehold

 • L: EM-LON, grensesnitt LonWorks FTT-10A
 • B: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for BACnet MS/TP

 • M: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for Modbus RTU

 • S: EM-LIGHT, bryterstyrt kontakt (230 V) for tilkobling av belysning og for tenning/slokking av belysningen ved hjelp av kontrollpanelet

 • EM-IP: Grensesnitt BACnet-IP, Modbus-IP, webserver


Supplerende produkter

 • BE-SEG-**: Kontrollpanel for avtrekksskapsregulering
 • BE-LCD-01: Kontrollpanel for avtrekksskaps og romregulering

 • TAM: Adaptermodul som grensesnitt mellom avtrekksskapsreguleringen og romreguleringen og til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Differansetrykkgivere: Statiske differansetrykkgivere for romtrykk- eller kanaltrykkregulering

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Hovedkretskort og utvidelsesmoduler i én kapsling

 • Regulatorkapslingen er festet til VAV-enheten med klips

 • Regulatorkapslingen kan åpnes uten verktøy, unntatt TCU3 med EM-TRF eller EM-TRF-USV

 • Innstikksplass for tilkobling av utvidelsesmoduler
 • Stikkontakter for de viktigste tilkoblingene på utsiden av kapslingen

 • Statisk differansetrykkgiver

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEST
EASYLAB TCU3 - Skjematisk skisse

Forsyningsspenning 24 V AC ± 15 %; 230 V AC alternativt;  50/60 Hz
Inngangseffekt

35 VA avtrekksskapsregulator med kontrollpanel, 29 VA romregulator, 33 VA romregulator med romkontrollpanel, maks 40 VA med alle utvidelsesmoduler

Finsikring 2 A, treg, 250 V
Aktuator Hurtiggående presisjonsaktuator, kjøretid 3 s for 90 °
Driftstemperatur 10 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC ihenhold til 2004/108/EF
Vekt 1.4 kg


Standard beskrivelse (karakteristikker)

EASYLAB, elektronisk reguleringsenhet med plug and play kommunikasjonsgrensesnitt; modulært system som kan utvides for å gi avansert variabel luftmengderegulering med en hurtiggående aktuator.

Med programvaren, kan reguleringsenheten settes til ulike utstyrsfunksjoner som avtrekksskapsreguleringl, tilførsel- og avtrekksregulering, og differensialtrykk for å møte krevende reguleringskrav; selv hele rom kan reguleres individuelt

Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjonssystem med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke nødvendig med adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse
 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med tilpassbart kontrollpanel for avtrekksskap og rom

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjon og diagnose

 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring av rominnstillinger (romstyringsfunksjon) på TAM-modulen i kombinasjon med avtrekksskap

 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametre


Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 24 V AC ± 15 %; 230 V AC alternativt; 50/60 Hz
 • Inngangseffekt: 35 VA avtrekksskapsregulator med kontrollpanel, 29 VA romregulator, 33 VA romregulator med romkontrollpanel, maks 40 VA med alle utvidelsesmoduler
 • Finsikring: 2 A, treg, 250 V
 • Aktuator: Hurtiggående presisjonsaktuator, kjøretid 3 s for 90 °

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30