EASYLAB TCU3

EASYLAB-regulator for de mest krevende reguleringstekniske oppgavene

Elektronisk regulator for «plug and play»-kommunikasjon. Til krevende reguleringsoppgaver, men enkel kabling og idriftsetting

 • Maksimal reguleringskomfort for laboratorier, renrom, sykeavdelinger og kontorer
 • Perfekt system for komplette romløsninger fra én enkelt kilde
 • Behovsbasert og rask regulering av avtrekksskap, tilluft, avtrekksluft og trykk
 • Interaktiv konfigurasjonsprogramvare med idriftsettingsassistent og Bluetoothadapter
 • Pluggbar kommunikasjonskabel for enkel kabling
 • Individuelle driftsmoduser og reguleringsstrategier med tilpassbare kontrollpaneler og mange spaesialfunksjoner
 • Avtrekksskapsregulering og overvåking i henhold til EN 14175


Utvidelsesmuligheter

 • Tilkobling til 230 V-nettet
 • Utvidelsesmoduler med LonWorks-, BACnet- eller Modbus-grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet
 • Automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabilitet og redusert vedlikehold
 • Kontrollpaneler for avtrekksskap og romregulering

EASYLAB regulator TCU3
 • Anvendelse
 • Beskrivelse

Anvendelse

 • Elektronisk regulator type EASYLAB TCU3 for regulering av luftmengder i avtrekksskap og for regulering av tilluft og avtrekksluft i laboratorier. Kan også brukes som tilleggsdel til VAV-enheter

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer med svært høye reguleringskrav

 • Rask og stabil regulering av luftmengde i avtrekksskap og av tilluft og avtrekksluft i rom

 • Avtrekksskapsregulering testet i henhold til EN14175 del 6, for avtrekksskap av alle typer

 • Regulatorene kan brukes enkeltvis eller kobles sammen, slik at man får en komplett romløsning

 • Systemløsning for luftmengderegulering i rom (rombalanse)

 • For avtrekksluftførte områder som laboratorier
 • For tilluftførte områder som renrom
 • Varierte muligheter for integrasjon av ytterligere luftmengder i rombalansen

 • Romtrykk- eller kanaltrykkregulering som kaskade av differansetrykk og luftmengderegulering

 • Grensesnitt til det sentrale bygningsstyringssystemet, spenningssignaler 0–10 V eller med utvidelsesmoduler for LonWorks, BACnet, Modbus


Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjonssystem med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke nødvendig med adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse
 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med tilpassbart kontrollpanel for avtrekksskap og rom

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjon og diagnose

 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring av rominnstillinger (romstyringsfunksjon) på TAM-modulen i kombinasjon med avtrekksskap

 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametre


Utstyrsfunksjoner

Avtrekksskapsregulering

 • FH-VS: Fronthastighetsgiver – fronthastighetsregulering
 • FH-DS: Lukeavstandssensor – lineær reguleringsstrategi
 • FH-DV: Lukeavstandssensor – sikkerhetsoptimalisert reguleringsstrategi
 • FH-2P: To koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • FH-3P: Tre koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • FH-F: Konstant for luftmengden

Avtrekksluft-/tilluftregulator

Ekstern luftmengdeinnstilling

 • EC/SC-E0: Innstilling av luftmengdeverdi 0 – 10 V DC

 • EC/SC-E2: Innstilling av luftmengdeverdi 2 – 10 V DC


Uten signalisering

Med koblingstrinn for bryterkontakter på stedet

 • EC/SC-2P: To koblingstrinn
 • EC/SC-3P: Tre koblingstrinn
 • EC/SC-F: Konstant for luftmengden

Romregulering

Avtrekksluftsystemer for laboratorier

 • RS/LAB: Tilluftregulering
 • RE/LAB: Avtrekksluftregulering
 • PC/LAB: Differansetrykkregulering (tilluft)

Tilluftsystem for renrom

 • RS/CLR: Tilluftregulering
 • RE/CLR: Avtrekksluftregulering
 • PC/CLR: Differansetrykkregulering (avtrekksluft)


Deler og egenskaper

 • Idriftsettingsklar regulator, som tilleggsdel til VAV-enheter

 • Statisk differansetrykkgiver for rask måling av faktisk verdi

 • Hurtiggående presisjonsaktuator, 3 s kjøretid for 90 °

 • Mikroprosessorsystem med program- og systemdata i ikke-flyktig minne

 • Doble koblingsklemmer for tilkobling av forsyningsspenning

 • Tilkobling for to kontrollpaneler
 • Tilkobling av kommunikasjonsledning til stikkontakt eller skruklemmer

 • Digitale utganger med skruklemmer
 • Digitale innganger med skruklemmer eller stikkontakt

 • Analoge innganger med skruklemmer eller stikkontakt

 • Analoge utganger med skruklemmer eller stikkontakt (aktuator)

 • Integrert endemotstand for kommunikasjonsledningen
 • Indikatorlampe for alarm på begge sider av kapslingen

 • Indikatorlamper for tilstand (heartbeat, kommunikasjon og endemotstand)

 • Utstyrsfunksjon FH-VS: Fronthastighetsgiver VS-TRD for måling av fronthastighet for avtrekksskap

 • Utstyrsfunksjon FH-DS, FH-DV: Lukeavstandssensor DS-TRD-01 for registrering av avtrekksskapets lukestilling


Tilleggsdeler

Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt

 • T: EM-TRF, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet

 • U: EM-TRF-USV, strømforsyningsenhet for tilkobling av regulatoren til 230 V-nettet og for avbruddsfri strømforsyning

 • Z: EM-AUTOZERO, automatisk nullpunktskorrigering for langtidsstabil måling av luftmengde og dermed redusert vedlikehold

 • L: EM-LON, grensesnitt LonWorks FTT-10A
 • B: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for BACnet MS/TP

 • M: EM-BAC-MOD-01, grensesnitt konfigurert for Modbus RTU

 • S: EM-LIGHT, bryterstyrt kontakt (230 V) for tilkobling av belysning og for tenning/slokking av belysningen ved hjelp av kontrollpanelet

 • EM-IP: Grensesnitt BACnet-IP, Modbus-IP, webserver


Supplerende produkter

 • BE-SEG-**: Kontrollpanel for avtrekksskapsregulering
 • BE-LCD-01: Kontrollpanel for avtrekksskaps og romregulering

 • TAM: Adaptermodul som grensesnitt mellom avtrekksskapsreguleringen og romreguleringen og til det sentrale bygningsstyringssystemet

 • Differansetrykkgivere: Statiske differansetrykkgivere for romtrykk- eller kanaltrykkregulering

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Hovedkretskort og utvidelsesmoduler i én kapsling

 • Regulatorkapslingen er festet til VAV-enheten med klips

 • Regulatorkapslingen kan åpnes uten verktøy, unntatt TCU3 med EM-TRF eller EM-TRF-USV

 • Innstikksplass for tilkobling av utvidelsesmoduler
 • Stikkontakter for de viktigste tilkoblingene på utsiden av kapslingen

 • Statisk differansetrykkgiver

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstest
Fume cupboard control 00132000_0
① Monitoring of the maximum operational sash opening (EN 14175)


Forsyningsspenning 24 V AC ± 15 %; 230 V AC alternativt;  50/60 Hz
Inngangseffekt

35 VA avtrekksskapsregulator med kontrollpanel, 29 VA romregulator, 33 VA romregulator med romkontrollpanel, maks 40 VA med alle utvidelsesmoduler

Finsikring 2 A, treg, 250 V
Aktuator Hurtiggående presisjonsaktuator, kjøretid 3 s for 90 °
Driftstemperatur 10 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC ihenhold til 2004/108/EF
Vekt 1.4 kg


Standard beskrivelse (karakteristikker)

EASYLAB, elektronisk reguleringsenhet med plug and play kommunikasjonsgrensesnitt; modulært system som kan utvides for å gi avansert variabel luftmengderegulering med en hurtiggående aktuator.

Med programvaren, kan reguleringsenheten settes til ulike utstyrsfunksjoner som avtrekksskapsreguleringl, tilførsel- og avtrekksregulering, og differensialtrykk for å møte krevende reguleringskrav; selv hele rom kan reguleres individuelt

Spesielle egenskaper

 • «Plug and play»-kommunikasjonssystem med automatisk regulatoridentifikasjon. Ikke nødvendig med adressering av komponenter

 • Modulært system for funksjonsutvidelse
 • Tilkoblinger og statusdisplay utenpå regulatorkapslingen

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med tilpassbart kontrollpanel for avtrekksskap og rom

 • Prosjektspesifikke justeringer mulig med konfigurerbare spesialfunksjoner, overvåking og alarmoverføring

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Svært enkel idriftsetting, konfigurasjon og diagnose

 • Sentralisert konfigurasjon og permanent overføring av rominnstillinger (romstyringsfunksjon) på TAM-modulen i kombinasjon med avtrekksskap

 • Interaktiv navigasjon (også trådløs) med konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect

 • Fabrikktestet og konfigurert med prosjektspesifikke parametre


Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, blå (RAL 5002)

Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 24 V AC ± 15 %; 230 V AC alternativt; 50/60 Hz
 • Inngangseffekt: 35 VA avtrekksskapsregulator med kontrollpanel, 29 VA romregulator, 33 VA romregulator med romkontrollpanel, maks 40 VA med alle utvidelsesmoduler
 • Finsikring: 2 A, treg, 250 V
 • Aktuator: Hurtiggående presisjonsaktuator, kjøretid 3 s for 90 °

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30