00179574_0


Servicekontakt til regulatorkonfigurasjon
00179574_0

BE-SEG

Til avtrekksskapsregulatorer i EASYLAB-systemet og FMS overvåkingssystemer

Kontrollpaneler til visning av driftsverdier, aktivering av funksjoner og signalisering av driftsstatuser

 • Signalisering av sikkerhetsrelaterte funksjoner for avtrekksskap i henhold til EN 14175
 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og statusmeldinger
 • OLED-display for fronthastighet, luftmengde og systeminformasjon
 • Taster til driftsmodusinnstilling og til bestemte funksjoner
 • Prosjektspesifikt funksjonsomfang med konfigurerbare taster
 • Mulig med to kontrollpaneler for hver avtrekksregulator på en gang
 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose
 • Kapsling for montasje i flukt med eller på siderammen på avtrekksskapet


Tilleggsdeler og tilbehør

 • To varianter, ulike sett funksjoner
 • Visning av strømbrudd for avtrekksskapsregulatorer med utvidelsesmodul EM-TRF-USV
 • Trådløs kommunikasjon med BlueCon Bluetooth-modul

Anvendelse

Anvendelse

 • Kontrollpaneler type BE-SEG for visning og betjening av avtrekksskaps lufttekniske funksjoner

 • Statusvisning i henhold til EN 14175
 • Optiske og akustiske alarmer
 • Valg av driftsmodus
 • Betjening av avtrekksskapsbelysning
 • Tilkobling til EASYLAB TCU3 avtrekksskapsregulator og til FMS overvåkingssystem for avtrekksskapBE-SEG-02

 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og driftsstatuser

 • Betjening av automatiske lukeenheter

Spesielle egenskaper

 • Optisk og akustisk signalisering av de sikkerhetsrelaterte funksjonene til avtrekkskap i henhold til EN 14175

 • Stort statusdisplay med tre farger
 • Trykktaster og funksjoner kan konfigureres hver for seg

 • Enkel betjening – tilgjengelige funksjonstaster er synlige, utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige

 • Høy driftssikkerhet gjennom kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpanelet

 • Mulig med to kontrollpaneler til hver avtrekksskapsregulator (bare BE-SEG-02) eller hvert overvåkingssystem, f.eks. ved avtrekksskap med luke på to sider


Beskrivelse

Varianter

 • BE-SEG-02: Kontrollpanel for avtrekksskapsregulering og -overvåking

 • BE-SEG-03: Kontrollpanel for avtrekksskapsovervåking

Deler og egenskaper

 • OLED-display (bare BE-SEG-02)
 • Statusdisplay med tre farger (grønn, gul, rød) med teksten HIGH og LOW

 • Varseldisplay for lukeovervåking
 • BE-SEG-02: Åtte funksjonstastfelt. Hvert felt kan aktiveres for seg

 • BE-SEG-03: Fire funksjonstastfelt. Hvert felt kan aktiveres for seg

 • Plugg til EASYLAB-regulator eller -overvåkingssystem
 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose av regulatoren eller overvåkingssystemet

 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modulen BlueCon

 • 5 m tilkoblingskabel
 • Rektangulær kapsling for montering i flukt med avtrekksskapet eller på vegg


Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Avlangt display for montasje i flukt med eller på siderammen på avtrekksskapet

 • Montering på siderammen ved hjelp av skruer (kapslingen skrus fast)

 • Montasje i flukt med siderammen ved hjelp av klips eller lim (kapslingen brukes ikke)


Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast
 • Kapsling: lysegrå (RAL 7035)
 • Frontplast: svart, høyglans

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
EASYLAB-kontrollpanel BE-SEG-02/03, skjerm og betjeningselementer

Kontrollpaneler av typene BE-SEG-02 og BE-SEG-03 brukes til visning og betjening av de viktigste lufttekniske og sikkerhetsrelaterte funksjonene ved et avtrekksskap. Kontrollpanelet gir brukerne informasjon om statusen til avtrekksskapet, og brukerne kan angi ulike driftsmoduser. De ulike visnings- og betjeningselementene er som følger:


BE-SEG-02

 • Statusdisplay med tre farger
 • Varseldisplay
 • OLED-display
 • Alarmapparat
 • Åtte funksjonstastfelt: 1 kvitteringstast, 3 driftsmodustaster, 2 taster for den automatiske lukeenheten, 1 tast for avtrekksskapsbelysningen, 1 tast for manuell betjening
 • Servicekontakt
 • ECO-display


BE-SEG-03

 • Statusdisplay med tre farger
 • Varseldisplay
 • Alarmapparat
 • Fire funksjonstastfelt: 1 kvitteringstast, 2 driftsmodustaster, 1 tast for avtrekksskapsbelysningen


Funksjonsomfanget for kontrollpanelet kan tilpasses de prosjektspesifikke kravene ved hjelp av konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect. Hvilke funksjoner kontrollpanelet har, kan variere etter hva slags avtrekksskap det er snakk om.

Funksjonstastfeltene brukes til visning og betjening. De tilgjengelige funksjonene er framhevet i blått.

Ønsket funksjon velges ved å trykke på den aktuelle tasten.

 • Valg av driftsmodus
 • Automatisk lukeenhet
 • Avtrekksskapsbelysning på/av

Den valgte, aktive funksjonen er framhevet i hvitt.

OLED-display (bare BE-SEG-02) viser systemmeldinger eller, hvis funksjonen er aktivert, faktisk fronthastighet eller luftmengde.

Forsyningsspenning 24 V DC fra TCU3
Tilkoblingskabel Ca. 5 m standard patchekabel, SF-UTP, kan forlenges til 40 m
Driftstemperatur 0 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 41 for overflatemontering, IP 42 for fluktende montering
Dimensjoner 23 × 306,4 × 6,4 (uten strekkavlastning)
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF
Vekt 0.130 kg


Kontrollpaneler for avtrekksskap med tilpassbar statusdisplay for EASYLAB-systemet, til visning og angivelse av de viktigste lufttekniske og sikkerhetsrelaterte funksjonene til en avtrekksskapsregulator i et EASYLAB-system. Kontrollpanelet har OLED-display, funksjonstaster, et statusdisplay med tre farger, et alarmapparat og en servicekontakt.

Kapsling for fluktende montering eller overflatemontering på siderammen på avtrekksskapet.


Funksjoner

 • Konfigurerbar optisk og akustisk signalisering av de sikkerhetsrelaterte funksjonene

 • Stort statusdisplay med tre farger: grønn, gul eller rød med teksten LAV eller HØY (rød: blinkende lys eller permanent lys)

 • Kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpanelet

 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose

 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modulen BlueCon

 • Det kan være to kontrollpaneler koblet til hver regulator eller hvert overvåkingssystem samtidig

 • OLED-display for fronthastighet, luftmengde og systeminformasjon

 • ECO-display


Konfigurerbare funksjoner

 • Tilgjengelige (konfigurerte) funksjonstaster er synlige

 • Utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige


Funksjonstaster som kan aktiveres

 • Varseldisplay om at største lukeåpning er overskredet
 • Forhøyet luftmengde
 • Redusert luftmengde
 • Avstengingsmodus
 • Automatisk lukeenhet
 • Avtrekksskapsbelysning
 • Manuell betjening (overstyrer driftsmodus)

Spesielle egenskaper

 • Optisk og akustisk signalisering av de sikkerhetsrelaterte funksjonene til avtrekkskap i henhold til EN 14175

 • Stort statusdisplay med tre farger
 • Trykktaster og funksjoner kan konfigureres hver for seg

 • Enkel betjening – tilgjengelige funksjonstaster er synlige, utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige

 • Høy driftssikkerhet gjennom kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpaneletl

 • Mulig med to kontrollpaneler til hver avtrekksskapsregulator (bare BE-SEG-02) eller hvert overvåkingssystem, f.eks. ved avtrekksskap med luke på to sider


Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast
 • Kapsling: lysegrå (RAL 7035)
 • Frontplast: svart, høyglans

Tekniske  data

 • Forsyningsspenning: 24 V DC fra TCU3
 • Tilkoblingskabel: Ca. 5 m standard patchekabel, SF-UTP, kan forlenges til 40 m

 • Driftstemperatur: 0–50 °C
 • IEC-beskyttelsesklasse: III (PELV)
 • Kapslingsgrad: IP 41 for overflatemontering, IP 42 for fluktende montering

 • Dimensjoner: 23 × 306,4 × 6,4 (uten strekkavlastning)
 • EF-samsvar: EMC i henhold til 2004/108/EF
 • Vekt: 0,130 kg

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30