Kontrollpanel BE-LCD
Kontrollpanel
Tekstdisplay
Display, funksjonstaster med statusvisning

BE-LCD

Til avtrekksskapsregulatorer eller romregulatorer i EASYLAB-systemet, med tekstdisplay

Kontrollpaneler til avtrekksskapsregulatorer eller romregulatorer, til visning av driftsverdier, aktivering av funksjoner og signalisering av driftstilstander

 • Signalisering av sikkerhetsrelaterte funksjoner for avtrekksskap i henhold til EN 14175 eller av driftsstauser for rom
 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og statusmeldinger
 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modul
 • 40 tegns display
 • Taster til valg av driftsmodus og til bestemte funksjoner
 • Prosjektspesifikt funksjonsomfang med konfigurerbare taster
 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose
 • Kapsling for montasje i flukt med siderammen på avtrekksskapet eller til montering på vegg


Anvendelse

Anvendelse

 • Kontrollpaneler type BE-LCD for visning og betjening av avtrekksskapets eller rommets lufttekniske funksjoner

 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og driftsstatuser enten som tekst eller på statusdisplayet

 • Optiske og akustiske alarmer
 • Valg av driftsmodus
 • Betjening av belysning, automatisk lukeenhet eller persienner uten ekstra installasjon eller kablingKontrollpanel for avtrekksskapsregulering

 • Statusvisning i henhold til EN 14175
 • Tilkobling til avtrekksskapsregulator EASYLAB TCU3Romkontrollpanel

 • Statusdisplay for luftmengde- eller differansetrykkreguleringen i et rom

 • Tilkobling til romregulator EASYLAB TCU3 eller TAM med aktiv romstyringsfunksjon


Spesielle egenskaper

 • Stort statusdisplay med tre farger
 • Trykktaster og funksjoner kan konfigureres hver for seg

 • Enkel betjening – tilgjengelige funksjonstaster er synlige, utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige

 • Høy driftssikkerhet gjennom kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpanelet

 • Adapter for fire ulike vinkler for visning
 • Montering på sideramme eller vegg

Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • 40 tegns display med bakgrunnsbelysning (blått)

 • Statusdisplay med tre farger (grønn, gul, rød) med teksten HIGH og LOW

 • Varseldisplay for lukeovervåking
 • Åtte funksjonstastfelt. Hvert felt kan aktiveres for seg.

 • Alarmapparat
 • Tilkoblingskontakt for EASYLAB-regulator
 • IIntegrert servicekontakt til konfigurasjon og

  diagnose av regulatoren

 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modulen BlueCon

 • 5 m tilkoblingskabel
 • Rektangulær kapsling for montasje i flukt med avtrekksskapet eller montasje på vegg


Supplerende produkter

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLAB-komponenter


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Kapsling med bunnplate og adapter for enkel montering

 • Adapteret gjør at enheten også kan monteres på små siderammer på avtrekksskap

 • Adapter for fire ulike synsvinkler: fra høyre, fra venstre, ovenfra og nedenfra

 • Pluggbare tilkoblinger

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast
 • Kapsling: perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontplast: antrasittgrå (RAL 7016)

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
BE-LCD - Skjematisk skisse

Kontrollpanelet BE-LCD brukes til visning og betjening av de viktigste lufttekniske og sikkerhetsrelaterte funksjonene til et avtrekkskap eller et rom. Kontrollpanelet gir brukerne informasjon om tilstanden til avtrekksskapet eller rommet, og brukerne kan velge mellom ulike driftsmoduser. De ulike visnings- og betjeningselementene er som følger:

 • Statusdisplay med tre farger
 • Varseldisplay
 • 40 tegns display
 • Alarmapparat
 • Åtte funksjonstastfelt: 1 kvitteringstast, 3 driftsmodustaster, 2 taster for den automatiske lukeenheten, 1 tast for avtrekksskapsbelysning, 1 tast for manuell betjening
 • Servicekontakt

Funksjonsomfanget for kontrollpanelet kan tilpasses de prosjektspesifikke kravene ved hjelp av konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect. Funksjonsomfanget kan variere fra avtrekksskap til avtrekksskap og fra rom til rom. Funksjonstastfeltene brukes til visning og betjening. De tilgjengelige funksjonene er framhevet i blått. Ønsket funksjon velges ved å trykke på den aktuelle tasten..

 • Valg av driftsmodus
 • Automatisk lukeenhet
 • Avtrekksskapsbelysning på/av

40 tegns display som viser systemmeldinger eller, hvis funksjonen er aktivert, faktiske verdier.

Forsyningsspenning 24 V DC fra regulatoren TCU3 eller fra adaptermodulen TAM
Tilkoblingskabel Ca. 5 m standard patchekabel, SF-UTP, kan forlenges til 40 m
Driftstemperatur 10 – 50 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF
Dimensjoner 145 × 111 × 23 mm
Vekt 0.280 kg


Kontrollpaneler med justerbar statusdisplay for EASYLAB-systemet, til visning og betjening av de viktigste lufttekniske og sikkerhetsrelaterte funksjonene til et avtrekksskap eller et rom. Kontrollpanelet har en 40 tegns display med baklys, funksjonstaster, et statusdisplay med tre farger, et alarmapparat og en servicekontakt.

Montering på sideramme eller vegg

Funksjoner

 • Konfigurerbar optisk og akustisk signalisering av de sikkerhetsrelaterte funksjonene

 • Teksten kan vises på flere språk
 • Stort statusdisplay med tre farger: grønn, gul eller rød med teksten LOW eller HIGH (rød: blinkende lys eller permanent lys)

 • Kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpanelet

 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose

 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modulen BlueCon

 • Det kan være to kontrollpaneler koblet til hver regulator samtidig


Konfigurerbare funksjoner

 • Tilgjengelige (konfigurerte) funksjonstaster er synlige

 • Utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige

Kontrollpanel for avtrekksskapsregulator

Funksjonstaster som kan aktiveres

 • Varseldisplay om at største lukeåpning er overskredet
 • Forhøyet luftmengde
 • Redusert luftmengde
 • Avstengingsmodus
 • Automatisk lukeenhet
 • Avtrekksskapsbelysning
 • Manuell betjening (overstyre driftsmodusvalget)

Tekstdisplay

 • Serviceintervall utløpt (valgfritt)
 • Strømbrudd (EASYLAB-regulator med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)

 • Røykavtrekk aktivt
 • Avtrekksluftskrubber aktiv
 • Enhetsfeil (ulike koder)
 • Visning av faktisk fronthastighetsverdi på avtrekksskap (tilvalg for avtrekksskap med fronthastighetsgiver)


Kontrollpanel for romregulatorer

Funksjoner

 • Konfigurerbar optisk og akustisk signalisering av sikkerhetsrelaterte funksjoner for et rom med opptil 24 EASYLAB-regulatorer

 • Romtrykkovervåking
 • Overvåking av den totale romavtrekksluften (overskridelser blir signalisert)

 • Overvåking av minste romavtrekksluft (underskridelser blir signalisert)

 • Samlealarm for rommet

Funksjonstaster som kan aktiveres

 • Forhøyet luftmengde
 • Redusert luftmengde
 • Avstengingsmodus
 • Manuell betjening (overstyre driftsmodusvalget for rommet)

 • Styresignal for en fritt anvendelig relévekselkontakt, f.eks. til belysning

 • Styresignal for solskjerming/persienner (leveres av andre)


Driftsmodusinnstillingene gjelder for alle regulatorer i et rom.

Tekstdisplay

 • Romdriftsmodus
 • Settpunkt og faktisk verdi for total romavtrekksluft (valgfritt)

 • Settpunkt og faktisk verdi for romtrykk (valgfritt)
 • System- og enhetsfeil
 • Strømbrudd (EASYLAB-regulator med utvidelsesmodul EM-TRF-USV)


Spesielle egenskaper

 • Stort statusdisplay med tre farger
 • Trykktaster og funksjoner kan konfigureres hver for seg

 • Enkel betjening – tilgjengelige funksjonstaster er synlige, utilgjengelige funksjonstaster er ikke synlige

 • Høy driftssikkerhet gjennom kontinuerlig egenovervåking av kommunikasjonen mellom regulatoren og kontrollpanelet

 • Adapter for fire ulike synsvinkler
 • Montering på sideramme eller vegg

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast
 • Kapsling: perlelysegrå (RAL 9022)
 • Frontplast: antrasittgrå (RAL 7016)

Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 24 V DC fra regulatoren TCU3 eller fra adaptermodulen TAM

 • Pluggbar tilkoblingskabel, 5 m lang, kan forlenges til 40 m (standard patchekabel SF-UTP)

 • Kapslingsgrad: IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30