Kontrollpaneler

layer

BE-SEG

Kontrollpaneler til visning av driftsverdier, aktivering av funksjoner og signalisering av driftsstatuser

 • Signalisering av sikkerhetsrelaterte funksjoner for avtrekksskap i henhold til EN 14175
 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og statusmeldinger
 • OLED-display for fronthastighet, luftmengde og systeminformasjon
 • Taster til driftsmodusinnstilling og til bestemte funksjoner
 • Prosjektspesifikt funksjonsomfang med konfigurerbare taster
 • Mulig med to kontrollpaneler for hver avtrekksregulator på en gang
 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose
 • Kapsling for montasje i flukt med eller på siderammen på avtrekksskapet


Tilleggsdeler og tilbehør

 • To varianter, ulike sett funksjoner
 • Visning av strømbrudd for avtrekksskapsregulatorer med utvidelsesmodul EM-TRF-USV
 • Trådløs kommunikasjon med BlueCon Bluetooth-modul

les mer

layer

BE-LCD

Kontrollpaneler til avtrekksskapsregulatorer eller romregulatorer, til visning av driftsverdier, aktivering av funksjoner og signalisering av driftstilstander

 • Signalisering av sikkerhetsrelaterte funksjoner for avtrekksskap i henhold til EN 14175 eller av driftsstauser for rom
 • Visning av faktiske verdier, settpunkter og statusmeldinger
 • Trådløs kommunikasjon med Bluetooth-modul
 • 40 tegns display
 • Taster til valg av driftsmodus og til bestemte funksjoner
 • Prosjektspesifikt funksjonsomfang med konfigurerbare taster
 • Integrert servicekontakt til konfigurasjon og diagnose
 • Kapsling for montasje i flukt med siderammen på avtrekksskapet eller til montering på vegg


les mer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30