​SIKKERHET PÅ ALLE OMRÅDER | TROX Auranor Norge AS

​SIKKERHET PÅ ALLE OMRÅDER


Dette er grunnen til at TROX AIR PURIFIER også passer for deg

Meget støysvak 

Koronavirus er en utfordring for både studenter og lærere. Tross alt, er det nettopp i klasserom at virusforurensede aerosoler kan spre seg og forbli i inneluften i flere timer. Følgelig, er alle skoler i Norge pålagt å ha ventilasjon.

Mange eldre skoler har dessverre underdimensjonerte ventilasjonsanlegg, eller de kan ha dårlig funksjon på grunn av manglende vedlikehold. Å oppgradere ventilasjonsanlegget er imidlertid en krevende og kostbar prosess, og noe som ofte tar lang tid..

TROX AIR PURIFIER er den raske og fremfor alt stille løsningen for større sikkerhet i skolene. Den frittstående enheten er enkel å sette opp og slå på. Den er så kraftig at den enkelt filtrerer vekk 99,95% av virusene gjennom enheten, selv ved lav effekt. Og den lager mindre støy enn en PC-vifte når den arbeider. 

TROX AIR PURIFIER i klasserom NO

Effektiv i restauranter 

Den varme sommeren har reddet regnskapsåret for mange restauranter. Dette fordi ute i frisk luft gjelder mindre strenge koronarestriksjoner. Men uansett, når det blir kjøligere vil virksomheten flytte inn igjen. Her gir lukkede rom de ideelle forholdene for aerosolene som slippes ut med pusten, til å spre seg i inneluften. Og med dem, virus som fester seg til luftbårne partikler.

Områder for kunder må være regelmessig og grundig ventilert, som et forebyggende tiltak. Konsekvenser: kunder kan bli utsatt for trekk, det er ekstra arbeid for personalet og økte oppvarmingskostnader. 

Bare i svært få tilfeller gir ventilasjon ved kun å åpne vinduer nødvendig luftskifte på grunn av de fysiske målene på åpningene og de termiske forholdene mellom det innvendige og det utvendige miljøet. Og det er ofte vanskelig å installere et ventilasjonsanlegg i et allerede eksisterende bygg.

TROX AIR PURIFIER gir deg et enkelt og fremfor alt trygt alternativ Enheten er enkel å sette opp og slå på. Den filtrerer vekk 99,95% av alle virus som går gjennnom luftrenseren. Den er stillegående og uten ubehagelig trekk. 

TROX AIR PURIFIER for beskyttelse i restauranter og kafeer NO

Høy ytelse i treningssenteret

Løfte vekter, delta i klasser, tøye og trene - der folk trener sammen i treningssentre øker også risikoen for koronasmitte fra virusforurensede aerosoler. Til og med å snakke får viruset til å spre seg, båret ut på aerosoler som pustes ut og som sprer seg til inneluften. Sportslige aktiviteter fører til økt pustefrekvens, noe som øker konsentrasjonen av virusbelastningen i rommet. 

Mange treningssentre har dessverre et utilstrekkelig ventilasjon, da det ofte er eksisterende bygninger som blir tatt i bruk til denne type virksomhet. Det eksisterende ventilasjonssystemet har blitt designet for at personer ble plassert sentralt i rommet, mens et treningssenter vil benytte alle hjørner av rommene for plassering av utstyr. Dette innebærer «dødsoner» med økt risiko for smitte. 

Det trygge og enkle alternativet: TROX AIR PURIFIER. Enheten filtrerer vekk 99,95% av alle virus gjennom enheten. Og grunnet konstruksjonshøyden kan den filtrerte luften fordeles ut i rommet - uten trekk overhodet.  


TROX AIR PURIFIER for beskyttelse i treningsstudio NO
Be om tilbud

* Obligatoriske felt
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30