Fronthastighetsgiver VS-TRD
Fronthastighetsgiver VS-TRD

VS-TRD

til avtrekksskapsregulatorene easylab og TCU-LON-II

Fronthastighetsgiver for variabel, behovsbasert regulering av avtrekksluftmengder i avtrekksskap

 • Berøringsfri måling av fronthastigheten, dermed ingen slitasje
 • Til avtrekksskap med vertikale og horisontale luker
 • Automatisk deteksjon av termiske belastninger
 • Enkel installasjon i et borehull på toppen av avtrekksskapet, også for flere avtrekksskap på rad
 • Pluggbar kabel
 • Måleområde 0–1 m/s


Andre anvendelsesområder for giveren

 • For overvåking av fronthastigheten med FMS-2 overvåkingsenheter

Anvendelse

Anvendelse

 • Fronthastighetsgiver type VS-TRD for LABCONTROL-systemet

 • For behovsbasert regulering av variable luftmengder i avtrekksskap

 • Tilkobling til en EASYLAB-regulator TCU3, til en TCU-LON-II eller til et FMS-2 overvåkingssystem

 • Tar hensyn til alle luker på et avtrekksskap

 • Til avtrekksskap med vertikale og horisontale luker, og for avtrekksskap med luke på to sider

 • Økt sikkerhet for dem som arbeider i laboratoriet

 • Til bruk i laboratorier og i renrom i legemiddeloghalvlederindustrien

Spesielle egenskaper

 • Behovsbasert avtrekksskapsregulering med utgangspunkt i lukeavstand

 • Registrering av fronthastigheten for vertikale og horisontale luker og for begge luker på et avtrekksskap med luke på to sider

 • Berøringsfri måling av fronthastigheten – ingen slitasje

 • Konstant fronthastighet (typisk 0,5 m/s) innenfor det angitte luftmengdeområdet gjennom kaskaderegulering av fronthastighet og luftmengde

 • Deteksjon av termiske belastninger og sikker bortledning av slike belastninger gjennom automatisk økning av luftmengden

Beskrivelse

Deler og egenskaper

 • Lettmontert kapsling med sensorrør
 • Sensitiv elektronikk med integrert temperaturkompensasjon

 • Berøringsfri måling av fronthastigheten med det kalorimetriske prinsippet, ingen slitasje

Supplerende produkter

 • CAB-TRD: 5 m pluggbar forlengelseskabel for fronthastighetsgiver VS-TRD

 • EasyConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av EASYLABkomponenter

 • MConnect: Konfigurasjonsprogramvare for idriftsetting og diagnose av overvåkingsenheter type TFM/TPM og TCU-LON-II

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Enkel montering på avtrekksskap
 • Konisk sensorrør til innsetting i et borehull på 20–21 mm på toppen av avtrekksskapet

 • Pluggbar tilkoblingskabel 3 m


Materialer og overflater

 • Kapsling i svart plast

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE

Funksjonsbeskrivelse

Målingen av fronthastigheten skjer ved hjelp av en termisk motstand som varmes opp, og er basert på prinsippet om motstandsendring. Målingen er berøringsfri og fører ikke til slitasje. Fronthastighetssensoren plasseres i en omløpsåpning, der den måler luftstrømmen. Denne luftstrømmen er lik fronthastigheten til alle lukene i avtrekksskapet. Fronthastighetsgiveren kan dermed brukes til både vertikale og horisontale luker.

 

VS-TRD til avtrekksskapsregulering

 • EASYLAB-regulator TCU3: Utstyrsfunksjon FH-VS

 • Regulator TCU-LON-II: Utstyrsfunksjon FH


Siden det blir brukt kaskaderegulering, holdes fronthastigheten konstant på grunnlag av luftmengden, som ligger mellom den angitte minste og største luftmengden.

Når luken åpnes, reduseres fronthastigheten. Avtrekksskapsregulatoren øker luftmengden. Tilstrekkelig overstrømning fra rommet sikres (og arbeidssikkerheten opprettholdes).

Når avtrekksskapet lukkes, reduseres luftmengden, slik at fronthastigheten holdes konstant. Minimum luftmengde sikrer tilstrekkelig ventilasjon av avtrekksskapet.

 

VS-TRD til overvåking

 • Overvåkingssystem FMS-2


Fronthastigheten blir overvåket. Hvis fronthastigheten er over eller under en viss grense, avgis en alarm på kontrollpanelet. Grenser og type alarm kan konfigureres.

Forsyningsspenning 24 V AC/DC fra regulatoren
Måleområde 0 – 1 m/s
Utgangssignal for faktisk verdi 2 – 10 V DC
Driftstemperatur 15 – 40 °C
IEC-beskyttelsesklasse III (PELV)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC i henhold til 2004/108/EF

 

Elektronisk giver for LABCONTROL-systemet til måling av fronthastighet på avtrekksskap.

Egnet til avtrekksskap med vertikale og horisontale luker.

Berøringsfri måling, ingen slitasje.

Signalet som avgis, varierer mellom 2 og 10 V i takt med fronthastigheten. Hvis sensoren er koblet til en avtrekksskapsregulator, blir luftmengden regulert ut fra behovet. Hvis giveren er koblet til et overvåkingssystem, avgis det en alarm hvis fronthastigheten er høyere eller lavere enn den angitte maksimums- og minimumsverdien.

Enkel montering på toppen av avtrekksskapet.

Spesielle egenskaper

 • Behovsbasert avtrekksskapsregulering med utgangspunkt i lukeavstand

 • Registrering av fronthastigheten for vertikale og horisontale luker og for begge luker på et avtrekksskap med luke på to sider

 • Berøringsfri måling av fronthastigheten – ingen slitasje

 • Konstant fronthastighet (typisk 0,5 m/s) innenfor det angitte luftmengdeområdet gjennom kaskaderegulering av fronthastighet og luftmengde

 • Deteksjon av termiske belastninger og sikker bortledning av slike belastninger gjennom automatisk økning av luftmengden


Materialer og overflater

 • Kapsling i svart plast


Tekniske data

 • Forsyningsspenning > 24 V DC fra regulatoren
 • Måleområde 0–1 m/s
 • Utgang: Signal for faktisk verdi: 2–10 V
 • Kapslingsgrad: IP 20

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30