Orion ATV

  • För montage i undertak
  • Demonterbar frontplatta
  • Anpassad till olika bärverk
  • Kvadratiskt eller cirkulärt frontmönster
  • Toppanslutning med anslutningslåda Luna
  • Sidoanslutning med integrerad anslutningslåda

ANVÄNDNING

Orion-ATV-T

Orion-ATV är en kvadratiskt frånluftsdon för montage i topp- eller sidoanslutning för installation i systemtaket.
 
Utförande
Orion-ATV har en avtagbar frontplatta, standardfrontmönstret är kvadratiskt, cirkulärt mönster finns som specialtillval. Orion-ATV-T är endast ventilhuset som levereras med toppanslutning. 
Orion-ATV-S levereras komplett med ventil och kammare. Standardtakvarianten är typ TA, som är anpassad till T-profiltak, men levereras i alternativa takvarianter, typ: DC, DG, DS och EK, 
se figur för takvarianter och orderkod.
 

Orion-ATV MED Luna ANSLUTNINGSLÅDA

Orion-ATV-T kan användas tillsammans med Luna anslutningslåda. Luna plenumskammare rekommenderas för bättre ljuddämpning samt kontroll- och mätmöjligheter. Luna är rektangulär
kammare med ett avtagbart spjäll som ger åtkomst till anslutningskanalen. Spjället låses i önskat läge.
 
Utförande
Luna-kammaren har spjäll och mätuttag för injustering. Kammaren är isolerad med en polyesterljudabsorbent och kan levereras med lika stor eller större dimensionsförändringar mellan inlopp
och utlopp. Kammaren kan även levereras med utvändig kondensisolering. Lågbyggnadsversionen (UI) finns också tillgänglig, denna version ger en kapacitetsreduction på ca 20%. Avståndet
mellan ventil och kammare kan ökas med upp til 35 cm utan att tråd och mätslang behöver forlängas.


Orion-ATV-S

Orion-ATV-S har en integrerad kammare, men är inte försedd med mätuttag. Kan regleras med t.ex. tratt och enhetsspjäll, eller VAV framför enheten..

Utförande
Orion-ATV har en avtagbar frontpanel med kvadratisk perforering som standard. Cirkulärt mönster kan tillhandahållas på begäran. Enheten levereras med spigot för sidoingång. Enheten är dessutom utrustad med en TA-fläns som är lämplig för taksystem med T-profil, men finns även med alternativa flänsutföranden, typ: DC, DG, DS och E K (se fig. 6 eller 7 och under orderkod)

BESKRIVNING

Orion-ATV-T

Material och ytbehandling
Front, takplåt och ventilhus är tillverkade av stål. Anslutningen på ventilhuset har en monterad EPDM-gummipackning. Fästpunkterna i ventilhusets hörn är tillverkade av plast med inbyggda
hållmagneter. Hela ventilen är lackerad invändigt och utvändigt i RAL 9003- glans 30.
Andra färger finn tillgängliga på begäran.
 

Orion-ATV med Luna anslutningslåda

Material och ytbehandling
Luna levereras i galvaniserat utförande, invändigt isolerad på fyra sidor med en ljudabsorbent av polyester.
Anslutningen har en tätning av EPDM-gummi.
 

ORION-ATV-S

Material och ytbehandling

Front, takplåt och ventilhus är tillverkade av stål. Anslutningen på ventilhuset har en monterad EPDM-gummipackning. Fästpunkterna i ventilhusets hörn är tillverkade av plast med inbyggda

hållmagneter. Hela ventilen är lackerad invändigt och utvändigt i RAL 9003- glans 30.

Andra färger finn tillgängliga på begäran.

 

MONTERING

Orion-ATV kan installeras i olika typer av systemtak eller i fasta tak, se figur 7. Om Luna plenumskammare används, hängs den upp i upphägningsbygeln på baksidan med en gängstång, eller ett
band, se figur 8.

Technical information

  • BESTÄLLNINGSKOD
  • SNABBVAL

Downloads

product information

certificates

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Recommend this page

Recommend this page by sending a link by mail.

Fields marked with an (*) are required fields.

Share page

Thank you for your recommendation!

Your recommendation has been sent and should arrive shortly.

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265