VAV-enhet, variant TVLK med målebaffel og flens
Testet i henhold til VDI 6022
For alle oppstrømsforhold
Variant med målebaffel og flens
Variant med måledyse og sirkulær anslutning
Enkel rengjøring av sensorrørene

TVLK

Optimalisert for bruk i laboratorier og på avtrekksskap

Runde VAV-enheter av plast for aggressiv avtrekksluft i laboratorier og produksjonsanlegg

 • Kapsling og spjeldblad av flammesikkert polypropylen
 • Kompakt konstruksjon, bare 400 mm lang
 • Høy reguleringsnøyaktighet selv ved ugunstige oppstrømsforhold
 • Kombinasjon med hurtiggående aktuatorer (luftstyringssystemer)
 • Måling av luftmengde med målebaffel eller måledyse
 • Uttrekkbare sensorrør for enkel rengjøring
 • Luftlekkasje stengt spjeld i henhold til EN 1751, klasse 4
 • Luftlekkasje kapsling i henhold til EN 1751, klasse C

Tilleggsdeler og tilbehør

 • Med flens i begge ender
 • Sekundær lyddemper i plast type CAK for reduksjon av luft regenerert støy


ANVENDELSE

Anvendelse

 • Runde VAV-enheter av typen TVLK, av plast, for LABCONTROL-systemet, til regulering av luftmengden i avtrekksskap og avtrekkshetter
 • Egnet til kontaminert luft
 • Luftmengderegulering i lukket reguleringssløyfe med ekstern strømforsyning
 • Avstenging gjennom omkobling (utstyr levert av andre)

Spesielle egenskaper

 • Høy reguleringsnøyaktighet selv ved ugunstige oppstrømsforhold
 • Integrert uttrekkbar differansetrykksensor med 3 mm målehull (motstandsdyktig mot støv og forurensning)
 • Ingen metalldeler kommer i kontakt med luftstrømmen
 • Oppsett eller programmering og luftteknisk funksjonstest på fabrikken
 • Luftmengden kan måles og deretter justeres på stedet. Ytterligere justeringsverktøy eller konfigurasjonsprogramvare kan være nødvendig

BESKRIVELSE

Varianter

 • TVLK: VAV-enhet
 • TVLK-FL: VAV-enhet med flens i begge ender

Deler og egenskaper

 • Idriftsettingsklar enhet bestående av mekaniske deler og reguleringskomponenter (tilleggsdeler)

 • Midlende differansetrykksensor for måling av luftmengde. Demonterbar for rengjøring

 • Spjeldblad
 • Fabrikkmonterte reguleringskomponenter (tilleggsdeler), ferdigmontert med slanger og ledninger

 • Luftteknisk funksjonstest av hver enhet i en spesiell prøverigg før forsendelse

 • Etikett med relevante testdata på hver enhet

Tilleggsdeler

 • LABCONTROL: Reguleringskomponenter (tilleggsdeler) for luftstyringssystemer

 • Universalregulator: Regulator, differansetrykkgiver og aktuatorer til spesielle anvendelser


Tilbehør

 • Like flenser i begge ender, inkl. pakning
 • Lyddemper i plast av typen CAK for høye akustikkrav

Kjennetegn ved konstruksjon

 • Rund kapsling

 • Kort kapsling: 392 mm uten flens, 400 mm med flens

 • Anslutning egnet til kanaler i henhold til DIN 8077

 • Samme diameter på begge anslutningene (250 mm)

 • Spjeldposisjon indikeres utvendig på spjeldakslingen

Materialer og overflater

 • Kapsling og spjeldblad av flammesikkert polypropylen (PP), antennelighet i samsvar med UL 94, V-0

 • Differansetrykksensor (med målebaffel eller måledyse) og glidelager av polypropylen (PP)

 • Pakning på spjeldblad av termoplastiske elastomer (TPE)


Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • HURTIGVALG
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
TVLK Skjematisk skisse

Funksjonsbeskrivelse

VAV-enheten er utstyrt enten med målebaffel og differansetrykksensor eller med måledyse for måling av luftmengde.Reguleringskomponentene (tilleggsdeler) omfatter en differansetrykkgiver som omformer differansetrykket til et elektrisk signal, en regulator og en aktuator
 • Avtrekksskapsregulering: Settpunkt for luftmengden avhenger av reguleringsstrategien for avtrekksskapet og er basert på fronthastigheten, lukestillingen eller en konstant.
 • Luftmengderegulering: settpunktet for luftmengden kommer fra en ekstern enhet.

Regulatoren sammenligner den faktiske verdien med settpunktet og endrer aktuatorens styresignal hvis de to verdiene er forskjellige.

Nominelle størrelser 250 mm
Luftmengdeområde 30 – 515 l/s eller 108 – 1854 m³/h
Reguleringsområde luftmengde Ca. 15 - 100 % av nominell luftmengde
Minimum differansetrykk 5 – 130 Pa
Maksimum differansetrykk 1000 Pa
Driftstemperatur 10 – 50 °C

Hurtigvalg: Lydtrykknivå ved differansetrykk 150 Pa TVLK med EASYLAB eller TCU-LON-II

Nominell størrelse V V Luftregenerert støy Luftregenerert støy
Luftregenerert støy
Luftregenerert støy
Flankestøy
Nominell størrelse
V V
Nominell størrelse
V V LPA LPA1 LPA1 LPA1 LPA2
Nominell størrelse
l/s m³/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
250-100 55 198 40 33 29 26 26
250-100 140 504 46 38 34 31 33
250-100 220 792 47 39 35 31 37
250-100 360 1296 48 39 35 32 42
250-160 30 108 37 32 28 25 22
250-160 80 288 41 35 31 28 29
250-160 120 432 43 37 33 30 32
250-160 195 702 49 42 38 35 40
250-D08 95 342 36 26 23 20 23
250-D08 210 756 40 31 27 24 29
250-D08 315 1134 41 32 29 26 33
250-D08 515 1854 44 34 31 28 38
250-D10 55 198 36 28 24 21 24
250-D10 140 504 42 34 30 27 31
250-D10 220 792 43 35 31 28 35
250-D10 360 1296 45 37 33 29 38
250-D16 30 108 33 28 24 22 21
250-D16 80 288 39 33 30 28 28
250-D16 120 432 42 36 33 30 31
250-D16 195 702 47 42 38 36 38

① TVLK

② TVLK med rund lyddemper CAK, isoleringstykkelse 50 mm, lengde 500 mm

③ TVLK med rund lyddemper CAK, isoleringstykkelse 50 mm, lengde 1000 mm

④ TVLK med rund lyddemper CAK, isoleringstykkelse 50 mm, lengde 1500 mm


Runde VAV-enheter av flammesikker plast for variable luftmengde-systemer og avtrekksskap. Egnet til regulering av avtrekksluft som inneholder aggressive medier, siden alle komponenter som kommer i kontakt med luftstrømmen, er av plast (ingen indre metalldeler)..

Idriftsettingsklar enhet bestående av mekaniske deler og elektroniske reguleringskomponenter (tilleggsdeler). Hver enhet omfatter en midlende differansetrykksensor med målebaffel eller måledyse for måling av luftmengde, og et spjeldblad. Fabrikkmonterte reguleringskomponenter (tilleggsdeler), ferdigmonterte med slanger og ledninger.

Differansetrykksensor med 3 mm målehull (motstandsdyktig mot støv og forurensning). Stuss egnet til kanaler i henhold til DIN 8077. Posisjonen til spjeldbladet angitt utvendig på spjeldakslingen. Luftlekkasje stengt spjeld i henhold til EN 1751, klasse 4. Luftlekkasje kapsling i henhold til EN 1751, klasse C.

Spesielle egenskaper

 • Høy reguleringsnøyaktighet selv ved ugunstige oppstrømsforhold
 • Integrert uttrekkbar differansetrykksensor med 3 mm målehull (motstandsdyktig mot støv og forurensning)
 • Ingen metalldeler kommer i kontakt med luftstrømmen
 • Oppsett eller programmering og luftteknisk funksjonstest på fabrikken
 • Luftmengden kan måles og deretter justeres på stedet. Ytterligere justeringsverktøy eller konfigurasjonsprogramvare kan være nødvendig

Materialer og overflater

 • Kapsling og spjeldblad av flammesikkert polypropylen (PP), antennelighet i samsvar med UL 94, V-0
 • Differansetrykksensor (med målebaffel eller måledyse) og glidelager av polypropylen (PP)
 • Spjeldbladpakning av termoplastisk elastomer (TPE)

Tekniske data

 • Nominelle størrelser: 250 mm
 • Luftmengdeområde: 30–515 l/s eller 108–1854 m³/h
 • Reguleringsområde luftmengde: ca. 15–100 % av den nominelle luftmengden
 • Min. differansetrykk: 5–130 Pa
 • Maks. differansetrykk: 10–50 °C

Tilleggsdeler

Variabel luftmengderegulering med elektronisk EASYLAB-regulator for avtrekksskap..

 • Forsyningsspenning 24 V AC
 • Rask og stabil regulering
 • Statisk differansetrykkmåling
 • Hurtiggående aktuator
 • Enkel idriftsetting takket være «plug and play»- kommunikasjonssystem

 • Regulatoren er et modulært system og kan utvides

 • Luftmengdeovervåking

TVLK Bestillingskode
 

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30