THS 

  1. • Komplett enhet
  2. • Plug and play
  3. • Størrelser Ø100–Ø630
  4. • Direkte strømsetting med 230 V
  5. • Arbeidsområde 0-2500 pa


ANVENDELSE

THS er et trykkholderspjeld som tar sikte på til enhver tid å måle det statiske trykket på et punkt i kanalnettet. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre spjeld på grenen åpner eller stenger, vil trykkregulatoren med en gang kompensere dette ved å justere spjeldstillingen inntil ønsket trykk i kanalen er oppnådd.

THS-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperaturforhold mellom 0 °C og 50 °C og relativ fuktighet mellom 10 % og 95 % uten kondensering. Det kan også leses av spjeldposisjonen til THS-spjeldet. Den tas ut i form av et 0–10 V signal på rekkeklemme som sitter i trafo-boks.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling

THS er utført i galvanisert stål, slanger, motordeksel og kapsling på trykkregulatoren er i plast. Anslutningene på THS har påmontert EPDM-gummipakning.

INSTALLASJON

Av hensyn til støy, bør det være minimum ØD x 2 rett kanal før THS, Det anbefales å montere THS med plassering og serviceavstand som vist i figur 2 i databladet

Nippel og slange for trykkmåling i kanalen plasseres i en avstand (a-mål) fra THS-spjeld som gir stabile målinger, vist i figur 3 i databladet.

Er det problemer med å få målt stabilt statisk trykk direkte i kanalnettet? Dette kan løses ved å sette inn et påstikk i kanalen hvor målenippel og slange monteres inn, se figur 4 i databladet. Det trengs kun et lite hull i kanalen hvor påstikket skal sitte over, maks Ø50 mm.

Teknisk informasjon

  • BESTILLINGSKODE
  • FUNKSJON

THS-spjeldet regulerer seg alltid inn slik at trykket i kanalen opprettholdes og samsvarer med settpunktet som er satt i trykkregulatoren. THS-enheten består av et reguleringsspjeld og en regulator for måling av trykk. Måleprinsippet baserer seg på måling av statisk trykk i kanalnettet. I produktets regulatordel styres pådraget til spjeldet ut i fra en ønsket bør-verdi (settpunktet). THS har et reguleringsområde fra 0–2500 Pa. Innstilling av ønsket trykk gjøres ved å gå inn i trykkregulatorens meny og taste inn ønsket trykk-område og trykksettpunkt (se side 6 og tabell under avsnitt «Innregulering» i databladet). Produktet er klart til bruk og funksjon ved å koble til medfølgende 2m strømkabel 230 VAC.

Målenøyaktighet: 0.5 % MV ± 2,5 Pa                                                                                                                                                                                                                               Målenippel og slange må plasseres på et punkt i kanalen og i en avstand fra selve spjeldbladet som medfører stabile trykkmålinger (se side 6 og figur 3 og 4 i databladet).

Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30