THS 

  1. • Komplett enhet
  2. • Plug and play
  3. • Størrelser Ø100–Ø630
  4. • Direkte strømsetting med 230 V
  5. • Arbeidsområde 0-2500 pa


Anvendelse

THS er et trykkholderspjeld som tar sikte på til enhver tid å måle det statiske trykket på et punkt i kanalnettet. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre spjeld på grenen åpner eller stenger, vil trykkregulatoren med en gang kompensere dette ved å justere spjeldstillingen inntil ønsket trykk i kanalen er oppnådd. THS-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperaturforhold mellom 0 °C og 50 °C og relativ fuktighet mellom 10 % og 95 % uten kondensering. Det kan også leses av spjeldposisjonen til THS-spjeldet. Den tas ut i form av et 0–10 V signal på rekkeklemme som sitter i trafo-boks.

Beskrivelse

Materiale og overflatebehandling


THS er utført i galvanisert stål, slanger, motordeksel og kapsling på trykkregulatoren er i plast. Anslutningene på THS har påmontert EPDM-gummipakning.

Montering

Av hensyn til støy, bør det være minimum ØD x 2 rett kanal før THS, Det anbefales å montere THS med plassering og serviceavstand som vist i figur 2 i databladet


Nippel og slange for trykkmåling i kanalen plasseres i en avstand (a-mål) fra THS-spjeld som gir stabile målinger, vist i figur 3 i databladet.

Er det problemer med å få målt stabilt statisk trykk direkte i kanalnettet?Dette kan løses ved å sette inn et påstikk i kanalen hvor målenippel og slange monteres inn, se figur 4 i databladet. Det trengs kun et lite hull i kanalen hvor påstikket skal sitte over, maks Ø50 mm.

Teknisk informasjon

  • Bestillingskode
  • Funksjon

THS-spjeldet regulerer seg alltid inn slik at trykket i kanalen opprettholdes og samsvarer med settpunktet som er satt i trykkregulatoren. THS-enheten består av et reguleringsspjeld og en regulator for måling av trykk. Måleprinsippet baserer seg på måling av statisk trykk i kanalnettet. I produktets regulatordel styres pådraget til spjeldet ut i fra en ønsket bør-verdi (settpunktet). THS har et reguleringsområde fra 0–2500 Pa. Innstilling av ønsket trykk gjøres ved å gå inn i trykkregulatorens meny og taste inn ønsket trykk-område og trykksettpunkt (se side 6 og tabell under avsnitt «Innregulering» i databladet). Produktet er klart til bruk og funksjon ved å koble til medfølgende 2m strømkabel 230 VAC.

Målenøyaktighet: 0.5 % MV ± 2,5 Pa                                                                                                                                                                                                                               Målenippel og slange må plasseres på et punkt i kanalen og i en avstand fra selve spjeldbladet som medfører stabile trykkmålinger (se side 6 og figur 3 og 4 i databladet).

Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30