EK-JZ | TROX Auranor Norge AS
EK-JZ_3d_01png.png
EK-JZ
EK-JZ image 1
Maksimal ytelse med maksimal størrelse

Maksimal størrelse, maksimal ytelse

B = 1.20 m, H = 2.03 m

EK-JZ image 2
Minimal lekkasje ved både høye og lave temperaturer på grunn av et to-nivå forseglingssystem
EK-JZ image 3
For mekaniske røykuttrekksystem og trykkanlegg
product image ek-kz
EK-JZ_3d_01png.png
EK-JZ image 1
EK-JZ image 2
EK-JZ image 3
product image ek-kz

EK-JZ

TIL BRUG I MEKANISKE RØGAFTRÆKSSYSTEMER, TRYKSYSTEMER OG NATURLIGE RØG- OG VARMEUDLUFTNINGSSYSTEMER, OGSÅ TIL BRUG SOM ET EKSTRA TILLUFTSINDTAG


Rektangulært røgkontrolspjæld med ventilationsfunktion, lav installationsdybde og stort tværsnit til opvarmning og røgudstødning med mekaniske røgudstødningssystemer, til levering af ekstra tilluft og til brug i tryksystemer

 • Nominelle størrelser 200 × 430 – 1200 × 2030 mm, til røggasstrømningshastigheder op til 87 700 m³/t eller 24 360 l/s ved 10 m/s
 • Nem og enkel installation, i eller på bygningsstrukturer, til røg- og varmeudstødning, fjernkontrol med en aktuator
 • Ramme, søjler og aktuatorhus fremstillet af temperaturbestandigt calciumsilicat
 • Opfylder trykniveau 2 (driftstryk –1000 til 500 Pa)
 • Automatisk frigivelse (AA), alternativ til manuel overstyring (MA)
 • Til røgaftrækskanaler fra 35 mm vægtykkelse
 • Cmod = til røgaftræk og ventilationsfunktion i kombinerede systemer, og dermed pneumatisk regulering af luftmængden via valg af mellempositioner
 • Luftlækage lukket spjældblad iht. EN 1751, klasse 3
 • Luftlækage i karmen iflg EN 1751, klasse C


Valgfrit tillægsudstyr og tilbehør:

 • Beskyttelsesgitter (ulige konstruktioner)
 • Monteringsramme til calsiumsilikat og røgaftrækskanaler af tyndpladestål
 • Integrering mod byggets BMS med TROXNETCOM
 • Belæg til brug i ydervægge
 • Reguleringskontrol til valg af ønskede spjældpositioner
 • Tilbehør montage

Generel information

Anvendelse

 • Røgudstødningsspjæld af type EK-JZ, med CE-mærkning, samt egenskabserklæring og ydelse for varme og røgudstødning med mekaniske udstødningssystemer

 • Kan bruges til levering af frisk luft (ekstra tilluft) til mekaniske røgudsugningssystemer
 • Kan bruges i tryksystemer
 • Kan bruges til ventilation, hvis det mekaniske røgudsugningssystem er certificeret (generel bygningsinspektionslicens) til brug med kombinerede systemer
 • Integration med bygningens BMS med TROXNETCOM

Specielle egenskaber

 • Cmod til røgudsugning og ventilationsfunktion i kombinerede systemer, og dermed pneumatisk regulering af luftmængden via valg af mellempositioner

 • Opfylder kravene i EN 12101-8
 • Testet for brandhæmmende egenskaber iht EN 1366-2 og 1366-10
 • Luftlækage lukket spjældblad iht. EN 1751, klasse 3 og luftlækage til kantning iht EN 1751, klasse C
 • Lavt lydeffektniveau og differenstryk
 • Enhver strømningsretning
 • Manuel frigivelse er også mulig ved hjælp af TROXNETCOM
 • Integration i bygningens BMS med standard bussystemer
 • Holdbarhedstest iflg EN 1366-10 med 20.000 åbne / lukke cyklusser

Klassifikation

EI 120/90 (vedw i↔o) S1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Nominel størrelse

 • 200 × 430 – 1200 × 2030 mm
 • Rammelængde L = 250 mm

Dele og egenskaber

 • Uanset luftretning.

 • Opfylder trykniveau 2 (driftstryk –1000 til 500 Pa)
 • Til automatisk og manuel frigivelse
 • Røgudstødningsspjæld med ventilationsfunktion

Tillæg 1


 • Monteringsramme til kalciumsilicat og røgrørskanaler lavet af tyndpladestål

 • Beskyttelsesgitter - gitter eller perforeret metalplade
 • Beskyttelsesgitter - gitter med lige eller skrå søjler

Tillæg 2


 • Åbn / luk aktuatorer, 24 V AC / DC eller 230 V AC forsyningsspænding

 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standard bussystemer

Alternative produkter


TROXNETCOM

 • X-FANS styreenhed, udsugningsluft og røgudstødningskontrol

 • TROX-X røgudsugere fra X-FANS komponentgruppen
 • Røgudsugningsventilator til taginstallation BVDAX / BVD
 • Røgudsugningsventilator til væginstallation BVW / BVWAXN
 • Centrifugalventilator til røgudsugning BVREH / BVRA
 • Røgudsugere BVGAX / BVGAXN

Alle røgudsugere er testet iht EN 12101-3, til F200 / F300 / F400 og F600, afhængigt af typen. Med CE -mærkning, ydeevnedeklaration og brugsgodkendelse til det tyske marked.


Hastighedsjustering på røgudsugere

 • Certificeret frekvensomformer X FAN-Control


Sikker og præcis hastighedsjustering af røgudsugere, både i systemer med en zone og flere zoner


Konstruktionskarakteristikker

 • Rektangulær konstruktion

 • Kontrol af røgudstødningsspjæld med reversibel åben / luk aktuator
 • Fjernbetjening med aktuator
 • Velegnet til tilslutning af beskyttelsesgitter eller tilslutning af monteringsrammer


Materialer og overflader

 • Ramme, spjældblad og aktuatorkapsling lavet af kalsiumsilikat
 • Messing
 • Spjældaksler, drivarm og akselleje af galvaniseret stål


Standarder og retningslinjer

 • Forordning om byggevarer

 • EN 12101-8 Røg- og varmekontrolsystemer - Røgudsugningsspjæld
 • EN 1366-10 Brandmodstandstests for serviceinstallationer - Røgudsugningsspjæld
 • EN 1366-2 Brandmodstandstest for serviceinstallationer - Brandspjæld
 • EN 13501-4 Brandklassificering af konstruktionsdetaljer og bygningskomponenter ved hjælp af data fra brandmodstandstests
 • EN 1751 Ventilation i bygninger - Luftdistributionsudstyr

Vedligehold

Røgudsugningsdæmpere skal altid være i drift, og skal vedligeholdes regelmæssigt, så de leverer den nødvendige funktion.

 • Vedligeholdelse er påkrævet hvert halve år

 • Der skal laves en vedligeholdelsesrapport; dokumenter skal opbevares til reference
 • Brandspjældets funktionelle sikkerhed skal testes mindst hver sjette måned; dette skal organiseres af ejeren af ​​ventilationssystemet; funktionstest skal udføres i overensstemmelse med de grundlæggende vedligeholdelsesprincipper, der er specificeret i EN 13306 og DIN 31051. Hvis to på hinanden følgende test, en 6 måneder efter at den første er vellykket, kan den næste test udføres et år senere.
 • Afhængigt af hvor spjældet er installeret, kan landespecifikke regler være gældende.
 • For detaljer om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og brugermanualen

Teknisk informasjon

Funktion, Tekniske data, Hurtigvalg, Specifikationstekst, Bestillingskode

 • FUNKTION
 • TEKNISKE DATA
 • HURTIGVALG
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE
Skematisk illustration Kopie_von_EK-JZ_gc_01ai.png

① Ramme

② Søjler

③ Bladspidsforsegling (speciel profiltætning)

④ Sidepakning

⑤ Vandrestop, bund

⑥ Mærkeskilt

⑦ Aktuator

⑧ Dækselbeslag

⑨ Kraftoverføringsstang

⑩ Kapsling for aktuator

⑪ Kapslingsdæksel for aktuator (tværsnitvisning)

⑫ Håndtag (til at fjerne dækslet)

⑬ Vandringsstop, top


Røgudsugningsdæmpere bruges i mekaniske røgudsugningssystemer.

De bruges til at udtrække røggasser, og til at levere ekstra tilluft til et eller flere brandområder.

Spjældene er fremstillet af calciumsilicatplader og åbnes af en aktuator; når der registreres røg, udløses aktuatoren af ​​et signal enten fra en kanalrøgdetektor, eller fra et brandalarmsystem.

Røgudstødningsdæmpere har to sikre positioner: åbne og lukkede.

For brandsikre røgudstødningsdæmpere i flere rum, er den sikre position enten 'åben' eller 'lukket', afhængigt af brandstedet og røgbanens vej.

Hvis den sikre position er 'åben', skal den frie plads opretholdes, selv i tilfælde af brand.

Spillene i EK-JZ bevæger sig til den definerede sikre position efter modtagelse af et automatisk eller manuelt udløst styresignal. Ifølge den angivne tidstemperaturkurve kan en EK-JZ stadig åbnes eller lukkes helt efter 25 minutter (MA, manuel frigivelse).

På samme måde er positionsændringer for moduleringsapplikationer (Cmod) og dermed pneumatisk regulering af luftmængden mulig via mellemstillinger af spjældbladet for produkttypen EK-JZ.

Regelmæssig vedligeholdelse af røgudstødningsspjældet er påkrævet for at sikre funktionel pålidelighed.

 

 Nominelle størrelser B × H200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
Længde på rammr [mm]250 mm
LuftmængdeområdeOp til 24 361 l/s eller 87 700 m³/h
DifferancetrykområdeTrykniveau 2: -1000 – 500 Pa
Driftstemperatur-30 til 50 °C; temperaturen bør ikke falde under dugpunktet
Opstrømshastighed*≤ 10 m/s med den største størrelse, > 10 – 15 m/s med mindre størrelser; 87 700 m³/h maks.

* Data gælder lige opstrøms- og nedstrømsvilkår for røgaftrækspjældet

 

Antal søjler, tværsnit og lydreduktionsindeks, højde 430, 630 mm

BHn
20043020,0937
25043020,1136
30043020,1336
35043020,1535
40043020,1734
45043020,1934
50043020,2233
55043020,2433
60043020,2633
65043020,2832
70043020,3032
75043020,3232
80043020,3431
85043020,3731
90043020,3931
95043020,4131
100043020,4330
105043020,4530
110043020,4730
115043020,4930
120043020,5230
20063030,1336
25063030,1635
30063030,1934
35063030,2233
40063030,2533
45063030,2832
50063030,3232
55063030,3531
60063030,3831
65063030,4131
70063030,4430
75063030,4730
80063030,5030
85063030,5429
90063030,5729
95063030,6029
100063030,6329
105063030,6628
110063030,6928
115063030,7228
120063030,7628

Antal søjler
① Tværsnit Afri [m2]
② Tværsnit Ageo [m2]
③ Lydreduktionsindeks R[dB]

Antal søjler, tværsnit og lydreduktionsindeks, højde 830, 1030 mm

BHn
20083040,1735
25083040,2134
30083040,2533
35083040,2932
40083040,3331
45083040,3731
50083040,4231
55083040,4630
60083040,530
65083040,5429
70083040,5829
75083040,6229
80083040,6628
85083040,7128
90083040,7528
95083040,7928
100083040,8327
105083040,8727
110083040,9127
115083040,9527
12008304127
200103050,2134
250103050,2633
300103050,3132
350103050,3631
400103050,4131
450103050,4630
500103050,5230
550103050,5729
600103050,6229
650103050,6728
700103050,7228
750103050,7728
800103050,8228
850103050,8827
900103050,9327
950103050,9827
1000103051,0327
1050103051,0826
1100103051,1326
1150103051,1826
1200103051,2426

Antal søjler
① Tværsnit Afri [m2]
② Tværsnit Ageo [m2]
③ Lydreduktionsindeks R[dB]

Antal søjler, tværsnit og lydreduktionsindeks, højde 1230, 1430 mm


BHn
200123060,2533
250123060,3132
300123060,3731
350123060,4330
400123060,4930
450123060,5529
500123060,6229
550123060,6828
600123060,7428
650123060,8028
700123060,8627
750123060,9227
800123060,9827
850123061,0526
900123061,1126
950123061,1726
1000123061,2326
1050123061,2926
1100123061,3525
1150123061,4125
1200123061,4825
200143070,2932
250143070,3631
300143070,4330
350143070,5030
400143070,5729
450143070,6429
500143070,7228
550143070,7928
600143070,8627
650143070,9327
700143071,0027
750143071,0726
800143071,1426
850143071,2226
900143071,2926
950143071,3625
1000143071,4325
1050143071,5025
1100143071,5725
1150143071,6425
1200143071,7224

Antal søjler
① Tværsnit Afri [m2]
② Tværsnit Ageo [m2]

③ Lydreduktionsindeks R[dB]


 Antal søjler, tværsnit og lydreduktionsindeks, højde 1630, 1830 mm


BHn
200163080,3332
250163080,4131
300163080,4930
350163080,5729
400163080,6529
450163080,7328
500163080,8228
550163080,9027
600163080,9827
650163081,0626
700163081,1426
750163081,2226
800163081,3026
850163081,3925
900163081,4725
950163081,5525
1000163081,6325
1050163081,7124
1100163081,7924
1150163081,8724
1200163081,9624
200183090,3731
250183090,4630
300183090,5529
350183090,6429
400183090,7328
450183090,8228
500183090,9227
550183091,0127
600183091,1026
650183091,1926
700183091,2826
750183091,3725
800183091,4625
850183091,5625
900183091,6525
950183091,7424
1000183091,8324
1050183091,9224
1100183092,0124
1150183092,1023
1200183092,2023

Antal søjler
① Tværsnit Afri [m2]
② Tværsnit Ageo [m2]
③ Lydreduktionsindeks R[dB]


 Antal søjler, tværsnit og lydreduktionsindeks, højde 2030 mm


BHn
2002030100,4131
2502030100,5130
3002030100,6129
3502030100,7128
4002030100,8128
4502030100,9127
5002030101,0227
5502030101,1226
6002030101,2226
6502030101,3225
7002030101,4225
7502030101,5225
8002030101,6225
8502030101,7324
9002030101,8324
9502030101,9324
10002030102,0324
10502030102,1323
11002030102,2323
11502030102,3323
12002030102,4423

Antal søjler
① Tværsnit Afri [m2]
② Tværsnit Ageo [m2]
③ Lydreduktionsindeks R[dB]

Installationstype A Installasjonstype A

 • Hurtigopkaldstabeller giver et godt overblik over luftmængder til forskellige lufthastigheder og differenstryk

 • De viste differenstryk gælder for røgudstødningsdæmpere uden beskyttelsesgitter, installationstype C
 • Differenstryk for røgudstødningsdæmpere med beskyttelsesgitter eller for andre typer installation kan beregnes med en korrektionsfaktor
 • Nøjagtige værdier baseret på projektspecifikke data kan bestemmes med vores designsoftware Easy Product Finder
 • Du kan finde Easy Product Finder på vores hjemmeside


Luftmængder og differancetryk, højde 430, 630 mm

BH
qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]
2004302157744430154818860309671
25043026996845381935171075387068
300430323116146452322171290464466
350430376135547532709161505541865
400430430154848603096161720619263
450430484174249683483151935696662
5004305381935410753870152150774061
5504305912129411834257152365851460
6004306452322412904644152580928859
65043069925164139850311527951006258
70043075327094150554181430101083658
75043080629034161358051432251161057
80043086030964172061921434401238456
85043091432903182865791436551315856
90043096834833193569661438701393255
950430102136773204373531440851470655
1000430107538703215077401443001548054
1050430112940643225881271345151625454
1100430118342573236585141347301702853
1150430123644513247389011349451780253
1200430129046443258092881351601857652
200630315113446302268171260453666
250630394141847882835161575567064
300630473170149453402151890680462
3506305511985411033969152205793860
4006306302268412604536152520907259
45063070925524141851031428351020658
50063078828354157556701431501134057
55063086631193173362371434651247456
60063094534023189068041437801360855
650630102436863204873711440951474254
700630110339693220579381344101587654
750630118142533236385051347251701053
800630126045363252090721350401814452
850630133948203267896391353551927852
9006301418510332835102061356702041251
9506301496538732993107731359852154651
10006301575567033150113401363002268050
10506301654595433308119071266152381450
11006301733623733465124741269302494850
11506301811652133623130411272452608249
12006301890680433780136081275602721649

Røgaftræk, ingen beskyttelsesgitter (installationstype C)
① 2,5 m/s
② 5 m/s
③ 10 m/s

Luftmængder og differancetryk, højde 830, 1030 mm

BH
qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]
200830415149448302988161660597663
2508305191868410383735152075747061
3008306232241412454482152490896459
35083072626154145352291429051045857
40083083029884166059761433201195256
45083093433623186867231437351344655
500830103837353207574701341501494054
550830114141093228382171345651643453
600830124544823249089641349801792852
650830134948563269897111353951942252
7008301453522932905104581358102091651
7508301556560333113112051362252241050
8008301660597633320119521266402390450
8508301764635033528126991270552539849
9008301868672333735134461274702689249
9508301971709733943141931278852838648
10008302075747034150149401283002988048
10508302179784434358156871287153137447
11008302283821734565164341291303286847
11508302386859134773171811295453436247
12008302490896434980179281299603585646
20010305151854410303708152060741661
25010306442318412884635152575927058
300103077327814154555621430901112457
350103090132453180364891436051297855
4001030103037083206074161341201483254
4501030115941723231883431346351668653
5001030128846353257592701351501854052
55010301416509932833101971356652039451
60010301545556233090111241361802224850
65010301674602633348120511266952410250
70010301803648933605129781272102595649
75010301931695333863139051277252781048
80010302060741634120148321282402966448
85010302189788034378157591287553151847
90010302318834334635166861292703337247
95010302446880734893176131297853522646
1000103025759270351501854012103003708046
1050103027049734354081946711108153893446
11001030283310197356652039411113304078845
11501030296110661359232132111118454264245
12001030309011124361802224811123604449645

Røgaftræk, ingen beskyttelsesgitter (installationstype C)
① 2,5 m/s
② 5 m/s
③ 10 m/s

Luftmængder og differancetryk, højde 1230, 1430 mm

BH
qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]
20012306152214412304428152460885659
250123076927684153855351430751107057
300123092333213184566421436901328455
3501230107638753215377491343051549853
4001230123044283246088561349201771252
4501230138449823276899631355351992651
50012301538553533075110701361502214050
55012301691608933383121771267652435449
60012301845664233690132841273802656849
65012301999719633998143911279952878248
70012302153774934305154981286103099647
75012302306830334613166051292253321047
80012302460885634920177121298403542446
850123026149410352281881911104553763846
900123027689963355351992611110703985245
9501230292110517358432103311116854206645
10001230307511070361502214011123004428045
10501230322911624364582324711129154649444
11001230338312177367652435411135304870844
11501230353612731370732546111141455092243
12001230369013284373802656811147605313643
200143071525744143051481428601029657
250143089432183178864351435751287055
3001430107338613214577221342901544453
3501430125145053250390091350051801852
40014301430514832860102961357202059251
45014301609579233218115831264352316650
50014301788643533575128701271502574049
55014301966707933933141571278652831448
60014302145772234290154441285803088847
65014302324836634648167311292953346247
700143025039009350051801812100103603646
750143026819653353631930511107253861046
8001430286010296357202059211114404118445
8501430303910940360782187911121554375845
9001430321811583364352316611128704633244
9501430339612227367932445311135854890644
10001430357512870371502574011143005148043
10501430375413514375082702711150155405443
11001430393314157378652831411157305662843
11501430411114801382232960111164455920242
12001430429015444385803088810171606177642

Røgaftræk, ingen beskyttelsesgitter (installationstype C)
① 2,5 m/s
② 5 m/s
③ 10 m/s

Luftmængder og differancetryk, højde 1630, 1830 mm

BH
qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]
200163081529343163058681432601173656
2501630101936683203873351340751467054
3001630122344013244588021348901760452
35016301426513532853102691357052053851
40016301630586833260117361265202347250
45016301834660233668132031273352640649
50016302038733534075146701281502934048
55016302241806934483161371289653227447
60016302445880234890176041297803520846
650163026499536352981907111105953814246
7001630285310269357052053811114104107645
7501630305611003361132200511122254401045
8001630326011736365202347211130404694444
8501630346412470369282493911138554987844
9001630366813203373352640611146705281243
9501630387113937377432787311154855574643
10001630407514670381502934011163005868042
10501630427915404385583080710171156161442
11001630448316137389653227410179306454842
11501630468616871393733374110187456748241
12001630489017604397803520810195607041641
200183091532943183065881436601317655
2501830114441183228882351345751647053
3001830137349413274598821354901976451
35018301601576533203115291264052305850
40018301830658833660131761273202635249
45018302059741234118148231282352964648
50018302288823534575164701291503294047
550183025169059350331811712100653623446
600183027459882354901976411109803952845
6501830297410706359482141111118954282245
7001830320311529364052305811128104611644
7501830343112353368632470511137254941044
8001830366013176373202635211146405270443
8501830388914000377782799911155555599843
9001830411814823382352964611164705929242
9501830434615647386933129310173856258642
10001830457516470391503294010183006588041
10501830480417294396083458710192156917441
110018305033181173100653623410201307246841
115018305261189413105233788110210457576240
120018305490197643109803952810219607905640

Røgaftræk, ingen beskyttelsesgitter (installationstype C)
① 2,5 m/s
② 5 m/s
③ 10 m/s

Luftmængder og differancetryk, højde 2030 mm

BH
qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]qv [l/s]qv [m³/h]Δpt [Pa]
2002030101536543203073081340601461654
2502030126945683253891351350751827052
30020301523548133045109621360902192450
35020301776639533553127891271052557849
40020302030730834060146161281202923248
45020302284822234568164431291353288647
500203025389135350751827011101503654046
5502030279110049355832009711111654019445
6002030304510962360902192411121804384844
6502030329911876365982375111131954750244
7002030355312789371052557811142105115643
7502030380613703376132740511152255481043
8002030406014616381202923211162405846442
8502030431415530386283105910172556211842
9002030456816443391353288610182706577241
9502030482117357396433471310192856942641
100020305075182703101503654010203007308041
105020305329191843106583836710213157673440
110020305583200972111654019410223308038840
115020305836210112116734202110233458404240
120020306090219242121804384810243608769639

Røgaftræk, ingen beskyttelsesgitter (installationstype C)
① 2,5 m/s
② 5 m/s
③ 10 m/s

Installationstype A, for indtag, korrigeringsfaktorer

ABCDE
0,100,561,552,402,943,593,70
0,250,571,752,763,394,174,30
0,500,581,933,083,804,694,84
0,750,582,043,284,065,025,18
1,000,592,123,444,265,275,44
1,500,592,243,654,535,625,80
2,000,602,343,824,755,906,09
2,440,602,403,944,906,096,29

① Afri
② Ageo
Beskyttelsesgitter: –, A, B, C, D, 

Installationstype A, for udløb, korrektionsfaktorer

ABCDE
0,100,561,221,903,133,713,86
0,250,571,352,163,624,314,49
0,500,581,472,394,064,855,06
0,750,581,542,544,345,195,41
1,000,591,602,664,565,465,69
1,500,591,682,814,855,816,07
2,000,601,752,945,096,116,37
2,440,601,793,035,256,316,58

① Afri
② Ageo
Beskyttelsesgitter: –, A, B, C, D, E

Installationstype B, for udløb, korrektionsfaktorer

ABCDE
0,102,142,332,583,303,834,02
0,252,252,462,853,794,414,64
0,502,352,573,084,224,925,19
0,752,402,643,214,495,235,52
1,002,442,683,324,695,475,78
1,502,492,743,454,965,796,12
2,002,532,793,565,186,056,40
2,442,562,823,635,336,226,59

① Afri
② Ageo
Beskyttelsesgitter: –, A, B, C, D, E

Installationstype C, for indtag, korrektionsfaktorer

ABCDE
0,1011,181,802,683,183,55
0,2511,191,933,023,614,07
0,5011,202,023,313,994,52
0,7511,202,083,484,224,79
1,0011,202,123,624,395,00
1,5011,202,183,794,625,28
2,0011,212,223,934,815,50
2,4411,212,254,034,935,65

① Afri
② Ageo
Beskyttelsesgitter: –, A, B, C, D, E


Dimentioneringseksempel 1

Givet data
qv = 1000 l/s (3600 m3/h)
Maks. højde 1030 mm
Røgaftræk, 2,5 m/s, røgaftrækskanal på en side, beskyttelsesgitter D (installationstype C)

Hurtigvalg
EK-JZ/650×630, Afri = 0,30 m², Δpt = 3 Pa
Korrektionsfaktor for Afri Indtil 0,37 m²: 3,99
Totalt differancetryk for et røgaftrækspjæld med beskyttelsesgitter: Δpt = 3 Pa × 3,99 = 12 Pa

EK-JZ/500×830, Afri = 0,31 m², Δpt = 3 Pa
Korrektionsfaktor for Afri Indtil 0,37 m²: 3,99
Totalt differancetryk for et røgaftrækspjæld med beskyttelsesgitter: Δpt = 3 Pa × 3,99 = 12 Pa

EK-JZ/400×1030, Afri = 0,32 m², Δpt = 3 Pa
Korrektionsfaktor for Afri Indtil 0,37 m²: 3,99
Totalt differancetryk for et røgaftrækspjæld med beskyttelsesgitter: Δpt = 3 Pa × 3,99 = 12 Pa

Dimentioneringseksempel 2

Givet data
qv = 4000 l/s (14400 m3/h)
Maks. højde 1030 mm
Røgaftræk, 5 m/s, røgaftrækskanaler på begge sider, ingen beskyttelsesgitter (installationstype A)

Hurtigvalg
EK-JZ/1000×830, Afri = 0,63 m², Δpt = 12 Pa
Korrektionsfaktor for Afri Indtil 0,78 m²: 0,59
Totalt differancetryk for røgaftrækspjæld: Δpt = 12 Pa × 0,59 = 7 Pa

EK-JZ/800×1030, Afri = 0,63 m², Δpt = 12 Pa
Korrektionsfaktor for Afri Indtil 0,78 m²: 0,59
Totalt differancetryk for røgaftrækspjæld: Δpt = 12 Pa × 0,59 = 7 PaRektangulære eller firkantede røggasspjæld iht produktstandard EN 12101-8, testet iht EN 1366-10 og EN 1366-2, til brug i røgudsugningssystemer.

Røgudstødningsdæmpere bruges ikke kun til udsugning af røg, varme og forbrændingsprodukter, men også til kontrolleret fjernelse af farlige og giftige brandhæmmende gasser.
EK-JZ røgudstødningsdæmpere kan også bruges i trykindstillingssystemer og som trykreguleringsspjæld i gasafbrydelsessystemer. Også til røggasemissioner og tilvejebringelse af ekstra indblæsningsluft til naturlige eller mekaniske røgrør til et eller flere brandområder og i alle anførte systemer af samme type, der skal opfylde reguleringsbehov.
EK-JZ kan bruges i kombinerede røgudsugningssystemer, der er godkendt til kontrolleret ventilation. Det brandsikre røgudsugningsdæmper til flere rum er velegnet til installation i og på brandsikre røgudsugningskanaler og i brandsikre standardstøttekonstruktioner. Den styres med åbne / lukke aktuatorer, der kan kombineres med kontrolmoduler, der er fabrikskablet og monteret på indersiden af ​​aktuatorens temperaturbestandige hus.Klassificering

EI 120/90 (vedw i↔o) S1000 Cmod HOT400/30 MA multi


Specielle funktioner

 • Cmod til røgaftræk og ventilationsfunktion i kombinerede systemer, og dermed pneumatisk regulering af luftmængden via valg af mellempositioner
 • Opfylder kravene i EN 12101-8
 • Testet for brandmodstandsegenskaber iht. EN 1366-2 og 1366-10
 • Luftlækage lukket spjældblad iht. EN 1751, klasse 3 og luftlækage til ramme iht. EN 1751, klasse C
 • Lavt lydeffektniveau og differancetryk
 • Enhver strømningsretning
 • Manuel udløsing er også mulig ved at bruge TROXNETCOM
 • Integrering i byggets BMS med standard bussystemer
 • Holdbarhedstest iht. EN 1366-10 med 20 000 åben/lukke-cyklusser

Materialer og overflader

 • Ramme, spjældblad og aktuatorkapsling lavet af kalsiumsilikat
 • Messing
 • Spjældaksler, drivarm og aksel af galvaniseret stål

Tekniske data


 • Nominelle størrelser B × H: 200 × 430 mm – 1200 × 2030 mm
 • Længde på ramme: 250 mm
 • Luftmængdeområde: indtil 24 361 l/s eller indtil 87 700 m³/h
 • Differancetrykområde, trykkniveau 2: -1000 til 500 Pa
 • Driftstemperatur: –30 til 50 °C; temperaturen bør ikke falde under dugpunktet
 • Opstrøms hastighed*: ≤ 10 m/s med den største dimentioner, > 10 – 15 m/s med mindre dimentioner; 87700 m³/h maks.

* Data gælder lige opstrøms- og nedstrømsvilkår for røgaftrækspjældet


Tillæg


Tilkoblet monteringsramme og beskyttelsesgitter på betjeningssiden og/eller montagesiden.

 • Monteringsramme for kalsiumsilikat og røgaftrækskanaler af tyndpladestål
 • Beskyttelsesgitter – gitter eller perforeret metallplade
 • Beskyttelsesgitter – ydervægsrist eller ventilationsgitter

Åben/lukke-aktuatorer til kontrol af røgaftrækspjæld, med automatisk (AA) eller manuel udløsing (MA).

Valgfri kontrol- eller kommunikationsmodul til integration med byggets BMS.

 • Tilførselsspænding 24 V AC/DC eller 230 V AC
 • Grænsekontakter til slutpositionerne ÅBEN og LUKKET
 • Overstyring i op til 25 minutter
 • Modul til kontrol af røgaftrækspjæld (valgfrit)
 • Indikatorlys til indikering af spjældposition
 • Overvåging af signalmodtag

Dimensioneringsdata


qᵥ _______________________ [m³/h]

Δpst _____________________ [Pa]

Luft-regenereret støj

LPA _____________________ [dB(A)]EK-JZRC1 / DE / 1200 × 2030 / EGS / A0 / B24A
||||||||
12345678

1 Type
EK-JZ Røgkontrolspjæld


2 Kapsling for aktuator, sæt fra betjeningssiden
R = På højre side (som standard)
L = Venstre 

3 Belæg
Ingen, ingen angivelse

C1 = Promat SR impregnering 

4 Modtagerland
DE Norge
CH Sweitz
AT Østrig
NL Holland
Andre modtagerland på forespørgsel

5 Nominel størrelse [mm]
B × H

6 Tilbehør
1
EG fiberpapirbase (standard)
EGS  bund og sideMA = monteringsører
EGSMA tilgængelig (E = tætning) (S = placering) (G = gulv)

7 Tillæg 1
Ingen, ingen angivelse
F0, 0F, FF Monteringsramme, galvaniseret stål. Beskyttelsesgitter
A0, 0A, AA Gitter, 20 × 20, galvaniseret stål
B0, 0B, BB Kvadratisk, perforeret metalplade, 10 × 10, galvaniseret stål
C0, 0C, CC Gitter med skrå søjler i aluminium
D0, 0D, DD Gitter med skrå søjler i aluminium, i tillæg til gitter 20 × 20, galvaniseret stål
E0, 0E, EE Gitter med skrå søjler i aluminium, i tillæg til svejset gitter 6 × 6 mm, galvaniseret stål. Skilt 1 definerer betjeningssiden, Tegn 2 definerer montagesiden Eksempel: FA: Monteringsramme på betjeningssiden, gitter på monteringssiden. Alle kombinationer er mulige

8 Tillæg 2 Belimo aktuatorer
B24 BE 24-12; BLE 24-12, 24 V AC/DC
B230 BE 230-12; BLE 230-12, 230 V AC Kombinationer af aktuator og reguleringsmodul B24A BE 24-12 / BLE 24-12, med AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)
B24AS BE24-12 / BLE 24-12, med AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)
B24BKNE BE 24-12 / BLE 24-12, med BKNE230-24
B24C BE 24-12 / BLE24-12, med BC24
B24D BE 24-12 / BLE 24-12, med BRM-10-F-STB230D BE 230-12 / BLE 230-12, med BRM-10-F
B24AM BE 24-12/ BLE 24-12, med AS-EM/M, 30 V DC (AS-i), til funktionen Cmod


Bestillingseksempel: EK-JZ-R-C1/DE/800×1030/ES/A0/B24A
Kapsling for aktuatorBetjeningssiden, til højre
BelægImpregnering
ModtagerlandNorge
Nominel størrelse800 × 1030
Tilbehør 1Fiberpapir, fastgørelse
Tilbehør 1Beskyttelsesgitter på betjeningssiden
Tilbehør 224 V AC/DC med TROXNETCOM reguleringsmodul AS-EM/EK

Dimentioner, Produktdetaljer

 • DIMENTIONER
 • PRODUKTDETALJER
LHB
200250300350400450500550600650
25043029313233353638394142
25063037394143444648505153
25083046485053545658616264
250103054565961636668707375
250123062656770737578818386
250143071737679828588919497
250163079828588929598101105108
250183087919498101105108112115119
25020309599103107111114118122126130

Montering og idriftsættelse

 • Installation på / i skaftvægge af beton eller murværk

 • Installation i lette skillevægge
 • Installation i skaftvægge, der er dækket på den ene side
 • Installation i eller på dokumenterede, brandsikre lodrette eller vandrette røgudsugningskanaler
 • Installation på brandsikre REI 90- eller EI 90-vægge
 • Til røgudsugningskanaler fremstillet af calciumsilicat fra 35 mm vægtykkelse
 • Til tyndplade stålrøgskanal Røgplade stålrøgskanal
 • Efter installationen skal spjældet være tilgængeligt for inspektion, rengøring og reparation
 • Tilsluttede røgudstødningskanaler skal have et adgangspanel
 • Mekaniske røgudsugningssystemer kræver, at strømforsyningen opretholdes, selv i tilfælde af brand 

Røgudsugningsspjæld skal installeres, tilsluttes og fastgøres i henhold til bruger- og installationsmanualen


Tillæg

 • TILLÆG


Tillæg 1

F, A, B, C, D, E – Monteringsrammer og beskyttelsesgitre


Anvendelse

 • En monteringsramme (F) er påkrævet til tyndpladestålrøgkanaler

 • Beskyttelsesgitter er fastgjort til spjældet eller til enden af ​​kanalerne; denne anvendelse er godkendt baseret på en brandtest iflg EN 1366-10
 • Beskyttelsesgitterets friareal er ca. 80% for gitter (A) og ca. 70% for perforerede metalplader
 • Beskyttelsesgittervarianterne C, D, E dækker EK-JZ's spil, men ikke aktuatorens hus
 • Hvis du bestiller et beskyttelsesgitter separat, kan du vælge en størrelse, der dækker spil og aktuatorens hus og fastgøre gitteret langs kanten af ​​akselvæggen
 • Monteringsrammer og beskyttelsesgitter er fabriksmonteret på spjældene
 • Monteringsrammer og beskyttelsesgitter kan også bestilles separat

Materialer og overflader

 • F: Monteringsramme lavet af galvaniseret tyndpladestål

 

Beskyttelsesgitter

 • A: Gitter lavet af galvaniseret stål

 • B: Perforeret metalplade af galvaniseret metalplade
 • C: Gitter med skrå søjler i aluminium
 • D: Gitter med skrå søjler i aluminium, gitter af galvaniseret stål
 • E: Gitter med skrå søjler i aluminium, svejset gitter af galvaniseret stål


Monteringsrammer og beskyttelsesgitre

BetjeningssideMontagesideBestillingskode
TilkoblingsrammeF0
Tilkoblingsramme0F
TilkoblingsrammeTilkoblingsrammeFF
Beskyttelsesgitter AA0
Beskyttelsesgitter A0A
Beskyttelsesgitter ABeskyttelsesgitter AAA
Beskyttelsesgitter BB0 
Beskyttelsesgitter B0B
Beskyttelsesgitter BBeskyttelsesgitter BBB
Beskyttelsesgitter CC0
Beskyttelsesgitter C0C
Beskyttelsesgitter CBeskyttelsesgitter CCC
Beskyttelsesgitter DD0
Beskyttelsesgitter D0D
Beskyttelsesgitter DBeskyttelsesgitter DDD
Beskyttelsesgitter EE0 
Beskyttelsesgitter E0E
Beskyttelsesgitter EBeskyttelsesgitter EEE

A: Gitter, 20 × 20 × 1,8 mm, galvaniseret stål (AG-E)
B: Perforeret metalplade, 10 × 10 mm, galvaniseret stål (AG-E)
C: Gitter med skrå søjler i aluminium (ALG-E)
D: Gitter med skrå søjler i aluminium, med gitter, 20 x 20 x 1,8 mm, galvaniseret stål (ALG-E)
E: Gitter med skrå søjler i aluminium, med svejset gitter, 6 x 6 mm, galvaniseret stål (ALG-E)
Alle kombinationer er mulige


Tillæg 2

Anvendelse

 • Åbn / luk aktuatorer til åbning og lukning af røgudstødningsspjældet, med automatisk (AA) eller manuel udløsning (MA).

 • Med integrerede endestopkontakter til registrering af slutpositionerne
 • Tilsidesæt i op til 25 minutter
 • Omgivelsestemperatur for normal drift: –30 til 50 ° C, op til 95% relativ luftfugtighed, ingen kondens (EN 60730-1)
 • To integrerede endestopkontakter med spændingsfri kontakter kan angive spjældbladets positioner (ÅBEN og LUKKET)
 • Tilslutningskablerne til 24 V aktuatoren er udstyret med stik, som sikrer hurtig og let forbindelse til TROX AS-i bussystemet
 • Tilslutningskablet til 230 V AC -aktuatoren er udstyret med kabelendemuffer

 

Varianter

B24

 • 24 V AC/DC tilførselsspænning
 • BE24-12-ST TR: moment 40 Nm
 • BLE24-ST TR: moment 15 Nm


B230

 • Tilførselsspenning 230 V AC
 • BE230-12 TR: moment 40 Nm
 • BLE230 TR: moment 15 Nm

Det drejningsmoment, der kræves for at betjene røggasspjældet, afhænger af størrelsen, hvorfor aktuatortypen ikke frit kan vælges.

 

Montage information

 • Tilførsel af det elektriske tilslutningskabel gennem aktuatorens hus kræver et nøjagtigt boret hul (Ø maks. +1 mm)

 • Et trådklammerbeslag er påkrævet
 • For detaljer om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og brugermanualen

24 V AC/DC åben/lukke-aktuatorer


AktuatorBE 24-12-ST TRBLE24-ST TR
Tilførselsspænding (AC)24 V AC ±20 %, 50/60 Hz24 V AC ±20 %, 50/60 Hz
Tilførselsspænding (DC)

24 V DC -10 %, +20 %

24 V DC -10 %, +20 %

Strømforbrug – ved køring

12 W

7,5 W

Strømforbrug – ved tomgang

0,5 W

< 0,5 W

Effektklasse for kabeldimentionering

18 VA, I-maks. 8,2 A @ 5 ms

9 VA, I-maks. 2,7 A @ 5 ms

Moment

40 Nm

15 Nm
Køretid for 90°

< 60 s

< 30 s

Endebryderkontakter

2 krydskontakter

2 krydskontakter

Maks. koblingsspænding (AC)

250 V AC / 5 V DC

250 V AC / 5 V DC

Maks. koblingsspænding (DC)

110 V DC

110 V DC

Koblingsstrøm

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Tilkoblingskabel – aktuator

1 m / 3 × 0,75 mm², uden halogener

1 m / 3 × 0,75 mm², uden halogener

Tilkoblingskabel – endebrydere

6 × 0,75 mm², 1 m lang, uden halogener

6 × 0,75 mm², 1 m lang, uden halogener

IEC beskyttelsesklasseIII (beskyttende ekstra-lav spænding)III (beskyttende ekstra-lav spænding)
Beskyttelsesniveau

IP54

IP54

EC konformitetEMC i henhold til 2014/30/EU, lavspænding i henhold til 2014/35/EUEMC i henhold til 2014/30/EU, lavspænding i henhold til 2014/35/EU

Driftstemperatur

-30 til 50 °C

-30 til 50 °C

Vægt

2,7 kg

1,7 kg


230 V AC åben/lukke aktuatorer


AktuatorBE 230-12 TRBLE230 TR
Tilførselsspenning

230 V AC ±15 %, 50/60 Hz

230 V AC ±15 %, 50/60 Hz

Strømforbruk – ved kjøring

8 W

5 W

Strømforbruk – ved tomgang

0,5 W

< 1 W

Effektklasse for kabeldimensjonering

15 VA, I-maks. 7,9 A @ 5 ms

12 VA, I-maks. 6 A @ 5 ms

Moment

40 Nm

15 Nm
Kjøretid for 90°

< 60 s

< 30 s

Endebryterkontakter

2 krysskontakter

2 krysskontakter

Maks. koblingsspenning (AC)

250 V AC / 5 V DC

250 V AC / 5 V DC

Maks. koblingsspenning (DC)

110 V DC

110 V DC

Koblingsstrøm

1 mA – 6 A

1 mA – 3 A

Tilkoblingskabel – aktuator

1 m / 3 × 0,75 mm², uten halogener

1 m / 3 × 0,75 mm², uten halogener

Tilkoblingskabel – endebrytere

6 × 0,75 mm², 1 m lang, uten halogener

6 × 0,75 mm², 1 m lang, uten halogener

IEC beskyttelsesklasse

II (beskyttende isolasjon)

II (beskyttende isolasjon)

Beskyttelsesnivå

IP54

IP54

EC konformitetEMC i henhold til 2014/30/EU, lavspenning i henhold til 2014/35/EUEMC i henhold til 2014/30/EU, lavspenning i henhold til 2014/35/EU
Driftstemperatur

-30 til 50 °C

-30 til 50 °C

Vekt

2,7 kg

1,7 kg


Kontrol- og kommunikationsmoduler for røgaftrækspjæld


TypeB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM 
Type

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×


,


B24A – AS-EM/EK


Anvendelse

 • Modul til kontrol af røgaftrækspjæld
 • Registrere spjældpositioner ÅPEN og LUKKET
 • Aktuatorer kan startes selv uden kontrolkommunikation
 • LED for ÅPEN og LUKKET position; overvåging af køretidsfejl
 • Integreret AS-grænsesnit slave
 • Overvåging af signalmodtag
 • Master kan bruges til at overvåge køretiden til spjældbladaktuatoren
 • Tilførselsspænding for modulen og 24 V DC aktuator ved at bruge AS-grænsesnit (2-kablet kontrol)
 • Plugin-tilkobling for Belimo-aktuatorer (fabriksmonteret og kablet)


Brug

B24A – Monteret på røgaftrækspjældet

Beskrivelse

AS-EM/EK

Elektrisk design

4 indgange / 3 udgange

Udgangsfunktion

PNP-transistor

Tilførselsspænding

26,5 – 31,6 V DC

Strømforbrug, inkl. aktuator

450 mA

Indgange

Kobling

DC PNP

Sensorspændingstilførsel

AS-i

Spændingsområde

18 – 30 V AC

Med kortslutningsbeskyttelse

Ja

Koblingsniveau – højt signal 1

10

Indgangsstrøm høj/lav

> 7 mA / < 2 mA

Indgangskarakteristik

IEC 61131-2 type 2

Udgange, PNP

Galvaniseret isoleret

Nei

Maks. strømbelastning pr. udgang

400 mA per udgang / 400 totalt (fra AS-i)

Udgange, rele

Galvaniseret isoleret

Ja

Maksimal spænding

32 V

Maks. strømbelastning

500 mA

Omgivelsestemperatur

-5 til 75 °C

Beskyttelsesniveau

IP 42

AS-i-profil

S-7.A.E

I/O-konfiguration

7 hex

ID-kode

7 hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

B24AS – AS-EM/SIL2

Anvendelse

 • Modul til styring af røgudstødningsspjæld

 • Registrer spjældpositioner ÅBEN og LUKKET
 • Godkendt op til SIL2 iflg IEC / EN 61508
 • Integreret AS interface -slave
 • Overvågning af signalmodtagelse
 • Master kan bruges til at overvåge spjældbladets aktuator
 • Tilslutning til terminaler
 • Forsyningsspænding til modulet og 24 V DC aktuator ved hjælp af AS interface (2-ledet styring)
 • Plug-in-forbindelse til Belimo-aktuatorer (fabriksmonteret og kabelforbundet)


Brug

B24AS – Monteret på røgaftrækspjældet


Beskrivelse

AS-EM/SIL2

Tilførselsspænding

26,5 – 31,6 V DC

Strømforbrug

< 400 mA fra AS-i

Maks. strømbelastning pr. udgang

340 mA

Maks. strømbelastning pr. modul

340 mA

Status LED

AS-i-effekt

1 x grønn

PeripheralFault

1 x rød, blinker

ComError

1 x rød, statisk

Udgang Q0

1 × gul (DO0)

Udgang Q1

1 × gul (DO1)

Indgangsstatus LED SI-1

1 x gul

Indgangsstatus LED SI-2

1 x gul

Indgangsstatus DI0

1 × gul (DI0)

Indgangsstatus DI1

1 × gul (DI1)

Indgangsstatus DI2

1 × gul (DI2)

Binære indgange

2 udgange med transistor (typisk 24 V DC fra AS-i, spændingsområde 18 - 30 V)

Driftstemperatur

-20 til 70 °C

Lagringstemperatur

-20 til 75 °C

Beskyttelsesniveau

IP54

Rammemateriale

Plast

AS-i-profil

S-7.B.E (sikkerhet på arbeidsplassen) og S7.A.E (motormodul)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/MAnvendelse

 • Modul til styring af røgudstødningsspjæld med Cmod -funktion

 • Registrer spjældets endepositioner (ÅBEN og LUKKET)
 • Tidsstyret valg af mellempositioner til spjældbladet (åbningsvinkel mellem 20% - 70%)
 • Aktuatorer kan startes selv uden kontrolkommunikation
 • Nødpositioner kan indstilles (ÅBEN eller LUKKET)
 • LED til ÅBEN og LUKKET position; overvågning af fejl i køretiden
 • Integreret AS interface -slave
 • Overvågning af signalmodtagelse
 • Master kan bruges til at overvåge spjældbladets aktuator
 • Forsyningsspænding til modulet og 24 V DC aktuator ved hjælp af AS interface (2-ledet styring)
 • Plug-in forbindelse til Belimo aktuatorer


Brug

B24AM - Monteret til røgaftrækspjældet


BeskrivelseASEM/M

Elektrisk design

4 indgange / 3 udgange

Udgangsfunktion

PNP-transistor

Tilførselsspænding

26,5 – 31,6 V DC

Strømforbrug, inkl. aktuator

450 mA

Indgange

Kobling

DC PNP

Sensorspændingstilførsel

AS-i

Spændingsområde

18 – 30 V AC

Med kortslutningsbeskyttelse

Ja

Koblingsniveau – højt signal 1

10

Indgangsstrøm høj/lav

> 7 mA / < 2 mA

Indgangskarakteristik

IEC 61131-2 type 2

Udgange, PNP

Galvaniseret isoleret

Nei

Maks. strømbelastning pr. udgang

400 mA per udgang / 400 totalt (fra AS-i)

Udgange, rele

Galvaniseret isoleret

Ja

Maksimal spænding

32 V

Maks. strømbelastning

500 mA

Omgivelsestemperatur

-5 til 75 °C

Beskyttelsesniveau

IP 42

AS-i-profil

S-7.A.E

I/O-konfiguration

7 hex

ID-kode

7 hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


Bemærk!

Aktuatorer og kommunikationsmoduler testes på fabrik sammen; der må kun bruges testede kombinationer. 

B24BKNE – Kommunikationsmodul


Anvendelse

 • Kommunikations- og strømforsyningsenhed til 24 V -aktuatorer i applikationer til røgudsugning, status -LED, lagring af spjældstyringsindgangssignal, 230 V AC -forbindelse, 1 m kabel, uden halogener


Brugt til

B24BKNE – BKNE230-24 kommunikasjonsmodul


BeskrivelseBKNE230-24

Nominel spænding

230 V AC 50/60 Hz

Funktionsområde

198 – 264 V AC

Klassificering

19 VA (inkludert aktuator)

Strømforbrug

10 W (inkludert aktuator)

Længde/tværsnit

På aktuatoren = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (uden halogener)

IEC beskyttelsesklasse

II (beskyttende isolation)

Omgivelsestemperatur

-30 til 50 °C

Lagringstemperatur

-40 til 80 °C

Beskyttelsesniveau

IP54

EC konformitet

EMC til 89/336/EEC, 73/23/EEC

Sådan fungerer det

Type 1 (EN60730-1)

Programvareklasse

A (EN60730-1)

Vedligehold

Vedligeholdsfri

Vægt

680 gB24C – Kommunikationsmodul

Anvendelse

 • SLC -teknologi

 • BC 24 -modulet bruges til at styre spjældaktuatorer
 • Strømforsyning og kommunikation med udskifteligt SLC24-16B system og kabel med to ledere.
 • En termoelektrisk udløsermekanisme og en røgdetektor kan tilsluttes uden behov for yderligere enheder


Brug

B24C - BC24-kommunikationsmodul fra BV-Control AG

BeskrivelseB24C

Nominel spænding

Fra SLC®-kontrolmodul

Strømforbrug

1 W

Tilkoblinger

Plugtilkoblinger, skrueklemmer

Effekttilførsel for spjæld

24 V

Omgivelsestemperatur

-20 til 50 °C

Lagringstemperatur

-20 til 80 °C

Fugtighed

95 % relativ luftfugtighed, ingen kondensering

Vægt

255 g

B × H × D

114 × 153 × 54 mm

Maks. impulsspænding

2,5 kV (EN60730-1)

B24D, B230D – Kommunikationsmodul

Anvendelse

 • AGNOSYS-system
 • BRM-F-ST modul bruges til overvåging og kontrol af røgaftrækspjæld
 • Op til 126 moduler kan kobles til per ringbussystem


Brug

B24D - AGNOSYS BRM10FST kommunikationsmodul
B230D - AGNOSYS BRM10F kommunikationsmodul


BeskrivelseB24D/B230D

Nominel spænding

18 – 32 V DC (typisk 24 V)

Tilkoblinger

Plugtilkoblinger, skrueklemmer

Effekttilførsel for spjæld

24/230 V AC 24 V DC

Omgivelsestemperatur

0 til 45 °C

Fugtighed

90 % relativ luftfugtighed, ingen kondensering

Vægt

510 g

B × H × D

158 × 180 × 65 mm


Nedlastinger

Produkt informasjon

Sertifikater

Manualer

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30