FMS

For overvåking av luftmengder

Elektronisk, selvdrevet overvåkingssystem for avtrekksskap

 • Enkel installasjon, utvidelse og idriftsetting med pluggforbindelser
 • Kontakter for de viktigste tilkoblingene befinner seg på utsiden av kapslingen
 • Overvåkingsmaskinvaren kan utvides med moduler
 • Tilpassbare kontrollpaneler for avtrekksskap
 • Innovativ betjening til støtte for prosjektspesifikke krav
 • Styresignal for vifter
 • Konfigurerbare overvåkingsfunksjoner og alarmoverføringer
 • Enkel installasjon med den interaktive konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect
 • Strømforsyningsenhet for forsyningsspenning 90–250 V AC
 • Det kan være to kontrollpaneler tilkoblet, f.eks. ved avtrekksskap med luke på begge sider


Utvidelsesmuligheter

 • Utvidelsesmoduler, monteres i eller på grunnkapslingen
 • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling av overvåkingssystemet
 • Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt
 • Valgfri overvåking av støttestråle i avtrekksskap
Overvåkingssystem FMS
 • Anvendelse
 • beskrivelse

Anvendelse

 • Overvåkingssystem type FMS for elektronisk, selvdrevet overvåking av luftmengde eller fronthastighet i avtrekksskap, avtrekkshetter og liknende komponenter

 • Enkelt og sikkert i bruk, maksimal energieffektivitet og datatransparens

 • Til bruk i lukkede rom
 • Enkel løsning for avtrekksskap med konstant luftmengde

 

Utstyrsfunksjoner

 • Differansetrykkovervåking
 • Luftmengdeovervåking
 • Fronthastighetsovervåking
 • Overvåking av støttestrålevifter og av luftmengde- eller differansetrykksignaler fra eksterne enheter

 

 • Optiske og akustiske alarmer og alarmoverføring til overordnede systemer (sentralt bygningsstyringssystem) med BE-SEG-02 eller   BE-SEG-03

 • Fullstendig konfigurasjon, idriftsetting og diagnose med interaktiv programvare for PC-er. Datamaskinen kan være koblet enten direkte til enheten eller til romkontrollpanelet

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer

 • Til nyinstallasjoner, ettermonteringer og saneringer
 • Overvåking av lukeåpningen i henhold til EN 14175

Spesielle egenskaper

 • Ekstremt rask måling av faktisk verdi
 • Overvåking av differansetrykket eller luftmengden, eventuelt av fronthastighet (bare med den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD)

 • Overvåking og signalisering av største lukeåpning i henhold til EN 14175. Mulig å slå av de akustiske signalene eller begrense varigheten av dem

 • Tilkobling av én eller to tilpassbare EASYLABkontrollpaneler type BE-SEG-03 eller BESEG-02. Også egnet til avtrekksskap med luke på begge sider

 • Ekstern standardinnstilling av driftsmodus via digitale innganger

 • Overvåkingsfunksjoner: Overvåkingsverdi 1, overvåkingsverdi 2, deaktiver overvåkingsfunksjon

 • Alarmer og alarmoverføring kan konfigureres. Man kan f.eks. undertrykke alarmer for visse driftsmoduser

Varianter

 • FMS-1: Overvåkingssystem med integrert membrantrykkgiver og målesonde

 • FMS-2: Overvåkingssystem for eksterne signaler fronthastighetsgiver, luftmengderegulator eller ekstern differansetrykkgiver

Deler og egenskaper

 • Strømforsyningsenhet for forsyningsspenning 90–240 V AC

 • Det kan være to kontrollpaneler tilkoblet, f.eks. ved avtrekksskap med luke på begge sider

 • Konfigurasjon, idriftsetting og diagnose av overvåkingssystemet med den interaktive programvaren EasyConnect

 • Mulighet for trådløs forbindelse til konfigurasjons-PC-en ved hjelp av Bluetooth-modul (BlueCON)

Tilleggsdeler

Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt

 • S: EM-LIGHT-F – Tenning/slokking av belysning via overvåkingssystemet. Utvidelsesmodulen er en bryterstyrt kontakt for tilkobling av belysning. Maksimal utløsningseffekt: 230 V AC 500W.

 • G: EM-CPL – Kontakt for tilkobling til modulen EM-LIGHT. Hvis EM-LIGHT er installert, kan belysningen enkelt kobles til ved hjelp av denne kontakten.

 • V: EM-VENT – Kombinert isolerings- og strekkavlastningselement til digital utgang DO1, vifteaktivering. Overvåkingssystemet kan brukes til å aktivere eller deaktivere en vifte. Ved bruk av 230 V vekselspenning følger dette kombinerte isolerings- og strekkavlastningselementet med.

 • D: EM-DDT – Differansetrykkgiver for overvåking av en støttestråle. Utvidelsesmodulen kan brukes som en ytterligere differansetrykkgiver for overvåking av en støttestrålevifte.


Valgfrie givere for FMS-2

 • VS-TRD: Fronthastighetsgiver
 • PT699: Differansetrykkgiver, -100–100 Pa

Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Elektronisk overvåkingssystem med valgfrie fabrikkmonterte utvidelsesmoduler

 • Reguleringselektronikk basert på en mikroprosessor og med konfigurasjonsinnstillinger som er lagret i et elektronisk minne (EEPROM), og som dermed er sikret ved strømbrudd

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Kontakter for de viktigste tilkoblingene befinner seg på utsiden av kapslingen

 • Tilkoblinger for utvidelsesmoduler
 • Differansetrykkgiver med innblåsing av romluft til beskyttelse av målepunktet

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, RAL 5002

Teknisk informasjon

 • Funksjon
 • Tekniske data
 • Spesifikasjonstekst
 • bestillingskode

Funksjonsbeskrivelse

Når det skal brukes til overvåking av avtrekksskap, installeres det elektroniske EASYLAB-overvåkingssystemet FMS typisk på taket eller siden av avtrekksskapet. Det medfølgende kontrollpanelet blir typisk montert på siderammen på avtrekksskapet.

De viktigste funksjonene:

 • Overvåking av avtrekksskap ved intern eller ekstern differansetrykkmåling med optisk eller akustisk signalisering i henhold til EN 14175
 • Overvåkingssystemet oppfyller kravene i EN 14175 og er dermed egnet til alle avtrekksskap testet i henhold til EN 14175


Overvåkingsstrategier:

FMS-1

 • Utstyrsfunksjon – differansetrykk, intern måling: Måling av differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av intern statisk differansetrykkgiver. to trykkverdier kan overvåkes
 • Utstyrsfunksjon – luftmengde, intern måling: Måling av luftmengden på et egnet målepunkt ved hjelp av en intern statisk differansetrykkgiver. To luftmengder kan overvåkes


FMS-2

 • Utstyrsfunksjon – fronthastighet: Måling av fronthastigheten ved hjelp av den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD. Hastigheten kan stilles inn
 • Utstyrsfunksjon – differansetrykk, ekstern måling: Måling av differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av en ekstern differansetrykkgiver. To trykkverdier kan overvåkes
 • Utstyrsfunksjon – luftmengde, ekstern måling: Overvåking av luftmengden ved å måle luftmengden eller differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av en ekstern differansetrykkgiver eller signalet for faktisk verdi fra en luftmengderegulator. To luftmengdeverdier kan overvåkes

 

Forsyningsspenning 90 – 250 V AC
Inngangseffekt Opp til 13.5 V A (komplett system)
Gjenopprettingstid < 500 ms 
Driftstemperatur 10 to 50 °C for drift, –10 til 70 °C for lagring
Tillatt luftfuktighet < 90% ikke-kondenserende 
Tløsningseffekt reléutganger R1: 240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V 2 A
IEC-beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC to 2004/108/EC, lavspenning i henhold til 2006/95/EC
Vekt 0.5 kg
Dimensjoner (L × B × H) 159 × 136 × 65 mm

 

Elektronisk overvåkingssystem for behovsbasert overvåking av differansetrykk, luftmengder eller fronthastigheter i avtrekksskap. Funksjonsvisning i henhold til EN 14175 med optisk og akustisk signalisering. Overvåkingsstrategier:

 

Utstyrsfunksjon FMS-1

Overvåkingssystem med integrert statisk differansetrykkgiver til måling og overvåking av to differansetrykkverdier eller luftmengder.

Utstyrsfunksjon FMS-2

Overvåkingssystem for tilkobling av to eksterne givere med et signal på 0–10 V DC for måling og overvåking av to differansetrykk-, luftmengde eller fronthastighetsverdier.

Spesielle egenskaper

 • Ekstremt rask måling av faktisk verdi
 • Overvåking av differansetrykket eller luftmengden, eventuelt av fronthastighet (bare med den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD)

 • Overvåking og signalisering av største lukeåpning i henhold til EN 14175. Mulig å slå av de akustiske signalene eller begrense varigheten av dem

 • Tilkobling av én eller to tilpassbare EASYLABkontrollpaneler type BE-SEG-03 eller BESEG-02. Også egnet til avtrekksskap med luke på begge sider

 • Ekstern standardinnstilling av driftsmodus via digitale innganger

 • Overvåkingsfunksjoner: Overvåkingsverdi 1, overvåkingsverdi 2, deaktiver overvåkingsfunksjon

 • Alarmer og alarmoverføring kan konfigureres. Man kan f.eks. undertrykke alarmer for visse driftsmoduser

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, RAL 5002

Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 90–250 V AC
 • Inngangseffekt: Opp til 13,5 VA (komplett system)
 • Gjenopprettingstid: < 500 ms
 • Driftstemperatur: 10–50 °C for drift, -10–70 °C for lagring

 • Tillatt luftfuktighet: < 90 %, ikke-kondenserende
 • Utløsningseffekt reléutganger: R1: 240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V 2 A

 • IEC-beskyttelsesklasse: II (dobbeltisolering)
 • Kapslingsgrad: IP 20
 • EF-samsvar: EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF

 • Vekt: 0,5 kg
 • Dimensjoner (L × B × H): 159 × 136 × 65 mm

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Visual contact Visual contact

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Visual contact Visual contact

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30