Overvåkingssystem FMS
Differanstrykksensor
Trykksensor
Pluggforbindelse
Kontrollpanel BE-SEG-03

FMS

For overvåking av luftmengder

Elektronisk, selvdrevet overvåkingssystem for avtrekksskap

 • Enkel installasjon, utvidelse og idriftsetting med pluggforbindelser
 • Kontakter for de viktigste tilkoblingene befinner seg på utsiden av kapslingen
 • Overvåkingsmaskinvaren kan utvides med moduler
 • Tilpassbare kontrollpaneler for avtrekksskap
 • Innovativ betjening til støtte for prosjektspesifikke krav
 • Styresignal for vifter
 • Konfigurerbare overvåkingsfunksjoner og alarmoverføringer
 • Enkel installasjon med den interaktive konfigurasjonsprogramvaren EasyConnect
 • Strømforsyningsenhet for forsyningsspenning 90–250 V AC
 • Det kan være to kontrollpaneler tilkoblet, f.eks. ved avtrekksskap med luke på begge sider


Utvidelsesmuligheter

 • Utvidelsesmoduler, monteres i eller på grunnkapslingen
 • Enkel installasjon og elektrisk tilkobling av overvåkingssystemet
 • Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt
 • Valgfri overvåking av støttestråle i avtrekksskap

Anvendelse

Anvendelse

 • Overvåkingssystem type FMS for elektronisk, selvdrevet overvåking av luftmengde eller fronthastighet i avtrekksskap, avtrekkshetter og liknende komponenter

 • Enkelt og sikkert i bruk, maksimal energieffektivitet og datatransparens

 • Til bruk i lukkede rom
 • Enkel løsning for avtrekksskap med konstant luftmengde

 

Utstyrsfunksjoner

 • Differansetrykkovervåking
 • Luftmengdeovervåking
 • Fronthastighetsovervåking
 • Overvåking av støttestrålevifter og av luftmengde- eller differansetrykksignaler fra eksterne enheter

 

 • Optiske og akustiske alarmer og alarmoverføring til overordnede systemer (sentralt bygningsstyringssystem) med BE-SEG-02 eller   BE-SEG-03

 • Fullstendig konfigurasjon, idriftsetting og diagnose med interaktiv programvare for PC-er. Datamaskinen kan være koblet enten direkte til enheten eller til romkontrollpanelet

 • Til bruk i laboratorier, renrom i legemiddel- og halvlederindustrien, operasjonssaler, intensivavdelinger og kontorer

 • Til nyinstallasjoner, ettermonteringer og saneringer
 • Overvåking av lukeåpningen i henhold til EN 14175

Spesielle egenskaper

 • Ekstremt rask måling av faktisk verdi
 • Overvåking av differansetrykket eller luftmengden, eventuelt av fronthastighet (bare med den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD)

 • Overvåking og signalisering av største lukeåpning i henhold til EN 14175. Mulig å slå av de akustiske signalene eller begrense varigheten av dem

 • Tilkobling av én eller to tilpassbare EASYLABkontrollpaneler type BE-SEG-03 eller BESEG-02. Også egnet til avtrekksskap med luke på begge sider

 • Ekstern standardinnstilling av driftsmodus via digitale innganger

 • Overvåkingsfunksjoner: Overvåkingsverdi 1, overvåkingsverdi 2, deaktiver overvåkingsfunksjon

 • Alarmer og alarmoverføring kan konfigureres. Man kan f.eks. undertrykke alarmer for visse driftsmoduser

Beskrivelse

Varianter

 • FMS-1: Overvåkingssystem med integrert membrantrykkgiver og målesonde

 • FMS-2: Overvåkingssystem for eksterne signaler fronthastighetsgiver, luftmengderegulator eller ekstern differansetrykkgiver

Deler og egenskaper

 • Strømforsyningsenhet for forsyningsspenning 90–240 V AC

 • Det kan være to kontrollpaneler tilkoblet, f.eks. ved avtrekksskap med luke på begge sider

 • Konfigurasjon, idriftsetting og diagnose av overvåkingssystemet med den interaktive programvaren EasyConnect

 • Mulighet for trådløs forbindelse til konfigurasjons-PC-en ved hjelp av Bluetooth-modul (BlueCON)

Tilleggsdeler

Utvidelsesmodulene kan monteres på fabrikken eller på et senere tidspunkt

 • S: EM-LIGHT-F – Tenning/slokking av belysning via overvåkingssystemet. Utvidelsesmodulen er en bryterstyrt kontakt for tilkobling av belysning. Maksimal utløsningseffekt: 230 V AC 500W.

 • G: EM-CPL – Kontakt for tilkobling til modulen EM-LIGHT. Hvis EM-LIGHT er installert, kan belysningen enkelt kobles til ved hjelp av denne kontakten.

 • V: EM-VENT – Kombinert isolerings- og strekkavlastningselement til digital utgang DO1, vifteaktivering. Overvåkingssystemet kan brukes til å aktivere eller deaktivere en vifte. Ved bruk av 230 V vekselspenning følger dette kombinerte isolerings- og strekkavlastningselementet med.

 • D: EM-DDT – Differansetrykkgiver for overvåking av en støttestråle. Utvidelsesmodulen kan brukes som en ytterligere differansetrykkgiver for overvåking av en støttestrålevifte.


Valgfrie givere for FMS-2

 • VS-TRD: Fronthastighetsgiver
 • PT699: Differansetrykkgiver, -100–100 Pa


Kjennetegn ved konstruksjonen

 • Elektronisk overvåkingssystem med valgfrie fabrikkmonterte utvidelsesmoduler

 • Reguleringselektronikk basert på en mikroprosessor og med konfigurasjonsinnstillinger som er lagret i et elektronisk minne (EEPROM), og som dermed er sikret ved strømbrudd

 • Permanent funksjonsovervåking av systemet og de tilkoblede sensorene

 • Kontakter for de viktigste tilkoblingene befinner seg på utsiden av kapslingen

 • Tilkoblinger for utvidelsesmoduler
 • Differansetrykkgiver med innblåsing av romluft til beskyttelse av målepunktet

Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, RAL 5002

Teknisk informasjon

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE

Funksjonsbeskrivelse

Når det skal brukes til overvåking av avtrekksskap, installeres det elektroniske EASYLAB-overvåkingssystemet FMS typisk på taket eller siden av avtrekksskapet. Det medfølgende kontrollpanelet blir typisk montert på siderammen på avtrekksskapet.

De viktigste funksjonene:

 • Overvåking av avtrekksskap ved intern eller ekstern differansetrykkmåling med optisk eller akustisk signalisering i henhold til EN 14175
 • Overvåkingssystemet oppfyller kravene i EN 14175 og er dermed egnet til alle avtrekksskap testet i henhold til EN 14175


Overvåkingsstrategier:

FMS-1

 • Utstyrsfunksjon – differansetrykk, intern måling: Måling av differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av intern statisk differansetrykkgiver. to trykkverdier kan overvåkes
 • Utstyrsfunksjon – luftmengde, intern måling: Måling av luftmengden på et egnet målepunkt ved hjelp av en intern statisk differansetrykkgiver. To luftmengder kan overvåkes


FMS-2

 • Utstyrsfunksjon – fronthastighet: Måling av fronthastigheten ved hjelp av den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD. Hastigheten kan stilles inn
 • Utstyrsfunksjon – differansetrykk, ekstern måling: Måling av differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av en ekstern differansetrykkgiver. To trykkverdier kan overvåkes
 • Utstyrsfunksjon – luftmengde, ekstern måling: Overvåking av luftmengden ved å måle luftmengden eller differansetrykket på et egnet målepunkt ved hjelp av en ekstern differansetrykkgiver eller signalet for faktisk verdi fra en luftmengderegulator. To luftmengdeverdier kan overvåkes

 

Forsyningsspenning 90 – 250 V AC
Inngangseffekt Opp til 13.5 V A (komplett system)
Gjenopprettingstid < 500 ms 
Driftstemperatur 10 to 50 °C for drift, –10 til 70 °C for lagring
Tillatt luftfuktighet < 90% ikke-kondenserende 
Tløsningseffekt reléutganger R1: 240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V 2 A
IEC-beskyttelsesklasse II (dobbelt isolering)
Kapslingsgrad IP 20
EF-samsvar EMC to 2004/108/EC, lavspenning i henhold til 2006/95/EC
Vekt 0.5 kg
Dimensjoner (L × B × H) 159 × 136 × 65 mm

 

Elektronisk overvåkingssystem for behovsbasert overvåking av differansetrykk, luftmengder eller fronthastigheter i avtrekksskap. Funksjonsvisning i henhold til EN 14175 med optisk og akustisk signalisering. Overvåkingsstrategier:

 

Utstyrsfunksjon FMS-1

Overvåkingssystem med integrert statisk differansetrykkgiver til måling og overvåking av to differansetrykkverdier eller luftmengder.

Utstyrsfunksjon FMS-2

Overvåkingssystem for tilkobling av to eksterne givere med et signal på 0–10 V DC for måling og overvåking av to differansetrykk-, luftmengde eller fronthastighetsverdier.

Spesielle egenskaper

 • Ekstremt rask måling av faktisk verdi
 • Overvåking av differansetrykket eller luftmengden, eventuelt av fronthastighet (bare med den valgfrie fronthastighetsgiveren VS-TRD)

 • Overvåking og signalisering av største lukeåpning i henhold til EN 14175. Mulig å slå av de akustiske signalene eller begrense varigheten av dem

 • Tilkobling av én eller to tilpassbare EASYLABkontrollpaneler type BE-SEG-03 eller BESEG-02. Også egnet til avtrekksskap med luke på begge sider

 • Ekstern standardinnstilling av driftsmodus via digitale innganger

 • Overvåkingsfunksjoner: Overvåkingsverdi 1, overvåkingsverdi 2, deaktiver overvåkingsfunksjon

 • Alarmer og alarmoverføring kan konfigureres. Man kan f.eks. undertrykke alarmer for visse driftsmoduser


Materialer og overflater

 • Kapsling av ABS-plast, RAL 5002


Tekniske data

 • Forsyningsspenning: 90–250 V AC
 • Inngangseffekt: Opp til 13,5 VA (komplett system)
 • Gjenopprettingstid: < 500 ms
 • Driftstemperatur: 10–50 °C for drift, -10–70 °C for lagring

 • Tillatt luftfuktighet: < 90 %, ikke-kondenserende
 • Utløsningseffekt reléutganger: R1: 240 V AC 6 A, R2: 240 V AC 2 A, R3+4: 50 V 2 A

 • IEC-beskyttelsesklasse: II (dobbeltisolering)
 • Kapslingsgrad: IP 20
 • EF-samsvar: EMC i henhold til 2004/108/EF, lavspenning i henhold til 2006/95/EF

 • Vekt: 0,5 kg
 • Dimensjoner (L × B × H): 159 × 136 × 65 mm

Nedlastinger

Produkt informasjon

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30