Pressemelding!

Tilbake til oversikten
Dato

21.06.2024

Rubrikk

TROX Care / Bedrift / Marked / Presse

ROX Auranor AS og Ombygg AS er stolte av å kunngjøre en ny samarbeidsavtale som skal fremme ombruk av ventilasjonsprodukter. Dette initiativet vil øke kvaliteten og dokumentasjonen av brukte produkter og gjøre ombruksprodukter mer tilgjengelige og pålitelige for ventilasjonsbransjen.

Samarbeidet vil ha en positiv innvirkning på både miljøet og økonomien i renovasjonsprosjekter. Gamle ventilasjonsprodukter kan leveres til Ombygg AS, og TROX Auranor kan benytte sitt laboratorium til å teste og dokumentere komponenter. Fungerende produkter med manglende dokumentasjon kan deretter selges videre som fullt fungerende, brukte varer.

Dokumentasjon av ombruksprodukter skal utvikles i samarbeid med bransjen, og målet er å sikre nødvendig dokumentasjon for at man skal oppnå et godt ventilasjonssystem med brukte produkter. I tillegg håper vi dette skal gi entreprenørene den trygghet de trenger for å øke bruken av ombruksvarer.

Eksempler på data som vil bli dokumentert er:

• Trykkfall

• Støy/dempingsegenskaper

• Kjølekapasitet

• Kastelengde

• k-faktor for innregulering

I tillegg vil vi undersøke mulighet for å danne digitale tvillinger av produktene, samt miljødokumentasjon (EPD). Vi vil også kunne utarbeide prosjektspesifikke miljøoppnåelser ved ombruk.

Fra venstre: Torunn Lismoen (TROX Auranor), Jawad Azadmehr (Ombygg AS), John Georg Storvik (TROX Auranor), Sturla Ingebrigtsen (TROX Auranor) og Martin Eid (Resirqel)


Om Ombygg AS
Ombygg AS er et byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer. Ombruk av byggevarer tar vare på miljø, natur, og naturressurser, og er en nødvendig del av det grønne skiftet. Ombruksbransjen gir også grønne jobber og muligheten til økonomiske besparelser i en bransje som nå har store utslipp knyttet til materialforbruk- og samtidig skaper enorme mengder avfall. Hvorfor skal vi kaste høykvalitetsvarer, når vi kan bruke dem på nytt? Med 4500 kvadratmeter innendørs og 2500 kvadratmeter utendørs er Ombygg sannsynligvis Europas største sentral for mottak og salg av høykvalitets brukte byggemateriale. Ombygg as er et 100% eiet datterselskap av Resirqel AS.

Om TROX Auranor AS
Gjennom 50 år har TROX Auranor AS drevet produktutvikling, produksjon og salg av luftfordelingsutstyr i Norge. Optimalt inneklima, enkel montasje, nøyaktig innregulering, effektiv produksjon og høy kompetanse har vært fokusområder i vår utvikling i alle år. Dette har gjort oss til en ledende produsent og leverandør av luftforedlingsutstyr i Norge. All produksjon skjer ved vår fabrikk på Jaren på Hadeland, og vi har i dag 190 ansatte.

Vi har et sterkt fokus på bærekraft og har nettopp installert 2 250 solcellepaneler på tak og vegger. Solcellepanelene bidrar til å redusere CO2-fotavtrykket vårt, og sammen med opprinnelsesgarantier for resterende strømbehov betyr dette at all vår energiforsyning kommer fra rene og fornybare kilder. I forbindelse med byggingen av vår nye fabrikk i 2021 investerte vi i gjenvinning av prosessvarme fra produksjonen, samt 3 km med geotermiske brønner som varmer/kjøler bygningen, og til sammen representerer dette en viktig milepæl i overgangen til klimanøytral produksjon i 2024.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30