THS

  1. • Komplett enhet
  2. • Plug and play
  3. • Størrelser Ø100–Ø630
  4. • Direkte strømsetting med 230 V
  5. • Arbeidsområde 0-2500 pa

ANVENDELSE

THS er et trykkholderspjeld som tar sikte på til enhver tid å måle det statiske trykket på et punkt i kanalnettet. Når det skjer en endring i kanaltrykket, for eksempel ved at andre spjeld på grenen åpner eller stenger, vil trykkregulatoren med en gang kompensere dette ved å justere spjeldstillingen inntil ønsket trykk i kanalen er oppnådd. THS-enheten er beregnet for komfortventilasjon med temperaturforhold mellom 0 °C og 50 °C og relativ fuktighet mellom 10 % og 95 % uten kondensering. Det kan også leses av spjeldposisjonen til THS-spjeldet. Den tas ut i form av et 0–10 V signal på rekkeklemme som sitter i trafo-boks.

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling


THS er utført i galvanisert stål, slanger, motordeksel og kapsling på trykkregulatoren er i plast. Anslutningene på THS har påmontert EPDM-gummipakning.

MONTERING

Av hensyn til støy, bør det være minimum ØD x 2 rett kanal før THS. Det anbefales å montere THS med plassering og serviceavstand som vist i figur 2 i databladet.


Nippel og slange for trykkmåling i kanalen plasseres i en avstand (a-mål) fra THS-spjeld som gir stabile målinger, vist i figur 3 i databladet.


Er det problemer med å få målt stabilt statisk trykk direkte i kanalnettet?Dette kan løses ved å sette inn et påstikk i kanalen hvor målenippel og slange monteres inn, se figur 4 i databladet. Det trengs kun et lite hull i kanalen hvor påstikket skal sitte over, maks Ø50 mm.

Technical information

  • Bestillingskode
  • Funksjon

THS-spjeldet regulerer seg alltid inn slik at trykket i kanalen opprettholdes og samsvarer med settpunktet som er satt i trykkregulatoren. THS-enheten består av et reguleringsspjeld og en regulator for måling av trykk. Måleprinsippet baserer seg på måling av statisk trykk i kanalnettet. I produktets regulatordel styres pådraget til spjeldet ut i fra en ønsket bør-verdi (settpunktet). THS har et reguleringsområde fra 0–2500 Pa. Innstilling av ønsket trykk gjøres ved å gå inn i trykkregulatorens meny og taste inn ønsket trykk-område og trykksettpunkt (se side 6 og tabell under avsnitt «Innregulering»i databladet). Produktet er klart til bruk og funksjon ved å koble til medfølgende 2m strømkabel 230 VAC.

Målenøyaktighet: 0.5 % MV ± 2,5 Pa                                                                                                                                                                                                                               Målenippel og slange må plasseres på et punkt i kanalen og i en avstand fra selve spjeldbladet som medfører stabile trykkmålinger (se side 6 og figur 3 og 4 i databladet).

Downloads

product information

certificates

Share page

Recommend this page

Recommend this page by sending a link by mail.

Fields marked with an (*) are required fields.

Share page

Thank you for your recommendation!

Your recommendation has been sent and should arrive shortly.

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265