Nytt design tilgjengelig med hvite, grå og svarte lameller

Horisontal luftstrøm

Vinklet luftstrøm

Vertikal luftstrøm

PURELINE35 

DEN RENE LØSNINGEN, FOR BETYDELIG MINDRE SVERTING I TAK

Perfekt integrert spalteventil - for diskret installasjon i systemhimling

 • Meget høy komfort på grunn av lave lydeffektnivåer og forbedret temperaturog hastighetsfordeling

 • Forbedret energieffektivitet som følge av lavere trykktap
 • Enkel og rask installasjon - verktøyfri innfesting av frontskinnen
 • Nye anvendelsesområder
 • Høy fleksibilitet med mange standardvarianter

  ANVENDELSE

  Anvendelse

  • Type PURELINE35 spalteventiler blir brukt som 

   tilluft eller avtrekksenheter i komfortsoner
  • Egnet som omrøringsventilasjon for flere bruksområder som følge av mange varianter og høy fleksibilitet
  • Diskret integrering i tak
  • For romhøyde på opptil ca. 4 m
  • For himling med lav høyde over, lav høyde på plenumskammer
  • Enveis eller alternerende luftfordeling kan tilpasses de strukturelle forholdene på stedet
  • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter (tilluftsvariant)
  • For variable og konstante luftstrømmer
  • For tilluft med romtemperatur fra -10 til +10 K


  Spesielle funksjoner

  • Ensartet luftmønster reduserer smuss på grun av indusert romluft i taket
  • Horisontal, skrå eller vertikal tilførsel av luf gjennom manuelt justerbare lameller
  • Komfortabelt inneklima som følge av høy induksjon og rask reduksjon av temperaturforskjeller og luftstrømshastigheter
  • Høykvalitets utseende på grunn av overflatebehandlede ekstruderte aluminiumsprofiler som er anodisert eller pulverlakkert i henhold til RAL fargeskala
  • Ventilfronten er optimalisert for maksimal luftmengde ved lavt lydeffektnivå
  • Lineær montasje er mulig for et sammenhengende visuelt utseende


  Nominell størrelse

  • LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
  • Frontskinne kan bestilles på mm-mål, også i mellomlengder

  BESKRIVELSE

  Varianter

  • PL35- *: 1 til 4 spalter
  • PL35 - * - DF: Kun frontskinne med B00-del og fjærklips
  • PL35 - * - DS: Kun frontskinne med B00-del og skruefeste
  • PL35 - * - PB: Kun plenumskammer (for kombinasjon med DS)
  • PL35 - * - PF: Kombinasjon av frontskinne og plenumskammer med fast tilkobling
  • PL35 - * - SF: Kombinasjon av frontskinne og plenumskammer med løsbare skruefester
  • PL35 - * - CS: Hjørneseksjon
  • Plassering av plenumskammer på ventilfront
  • Sentrisk plassering av plenumskammer
  • Plenumskammer venstre (V)
  • Plenumskammer høyre (H)
  • Plenumskammer varianter
  • Symmetrisk plenumskammer med horisontal tilkobling (SH)
  • Symmetrisk plenumskammer med vertikal forbindelse (SV)
  • Asymmetrisk plenumskammer med horisontal forbindelse (AH)


  Teknisk informasjon

  Funksjon, Teknisk Data, Hurtigvalg, Bestillingskode

  • FUNKSJON
  • TEKNISK DATA
  • HURTIGVALG
  • BESTILLINGSKODE

  Funksjonsbeskrivelse

  • Spalteventilen tillater tilførsel av luft fra ventilasjon og klimaanlegg å flyte horisontalt, på skrå eller vertikalt inn i rommet. 
  • Luftstrømmen foregår med høy induksjon av inneluft og følgelig med en rask reduksjon av luftstrømningshastighet og temperaturforskjell mellom tilførselsluft og inneluft. 
  • Resultatet er høy omrøring med lav turbulensnivå i oppholdssonen.
  • Type PURELINE35 spalteventiler er fabrikkmontert med manuelt justerbare luftkontrollelementer.
  • Utblåsningsmengde kan tilpasses de lokale forhold til enhver tid.
  • Horisontal utblåsning skjer med enveis eller vekslende utblåsningsretning.
  • Oppvarming med vertikal strømning er mulig ved hjelp av en skråstilt fordeling av tilførselsluften.
  • Tilluft - romtemperatur: -10 til +10 K.
  • Et spjeldblad (valgfritt) forenkler luftmengdereguleringen ved igangkjøring.
  • For å gi rommet et estetisk ensartet utseende kan PURELINE 35 ventiler også brukes som avtrekk. 

  • Hurtigvalgstabellene gir god oversikt over luftmengder og tilhørende lydeffektnivå og differansetrykk.
  • Dimensjonering med Easy Product Finder program gir nøyaktige verdier og tar hensyn til alle parametere.
  • Hurtigvalgstabellen gjelder med en stuss opp til1200 mm. Fra 1350 mm eller større er to stusser er tatt i betraktning

  Varianter og Installasjonseksempel

  • VARIANTER
  • INSTALLASJONS-EKSEMPEL

  Nedlastinger

  Produkt informasjon

  Brosjyrer

  Sertifikater

  Manualer

  Del siden

  Anbefal denne siden

  Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

  Alle felter merket med (*) må fylles ut.

  Del siden

  Takk for din anbefaling!

  Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


  kontakt

  Vi er her for deg

  Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

  (*) Påkrevet felt

  Kontakt

  Takk for at du kontaktet oss!

  Henvendelsen blir behandlet snarlig.
  For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


  kontakt

  Vi er her for deg

  Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

  Vedlegg (maks 10MB)

  (*) Påkrevet felt

  Kontakt

  Takk for at du kontaktet oss!

  Henvendelsen blir behandlet snarlig.
  For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30