00132524_0
VDL


Bred kant
Beskyttelsesgitter
Justerbare lameller
Horisontal virvelmønster
00132524_0

VDL

For rom med stor takhøyde, med justerbare lameller

Sirkulær virveldiffusor, med manuell eller motorstyrt justering av luftmønsteret for å sikre trekkfri ventilasjon i de okkuperte sonene for både varme- og kjøle modus

 • Nominelle størrelser 315, 400, 630, 800
 • Luftmengdeområde 65 – 1080 l/s eller 234 – 3888 m³/h
 • Ventilfront produsert av galvanisert, pulverlakkert stål og av aluminium
 • For tilluft
 • For variable og konstante luftstrømmer
 • Høy induksjon resulterer i rask reduksjon av temperaturforskjeller og lufthastigheter
 • Luftretningen kan justeres manuelt eller med aktuator
 • Ventilfront med optimal aerodynamisk utforming
 • Ideell for rom med stor takhøyde


Tilleggsutstyr og tilbehør

 • Ventilfront er tilgjengelig i RAL CLASSIC farger
 • Horisontal eller vertikal anslutning
 • Med bred kant økes klebeeffekten i den horisontale luftstrømmen i kjølemodus
 • Beskyttelsesgitter for bruk i gymsaler
 • Aktuatorer for justering av retningen på luftstrømmen
 • Ventilfronten kan demonteres fra romsiden

Anvendelse

Anvendelse

 • Type VDL virveldiffusorer brukes som forsyningsventiler i komfort og industrielle soner i rom med stor takhøyde

 • For produksjonshaller, gymsaler, teatre og konferanserom, samt for store innendørs områder på flyplasser, jernbanestasjoner og kjøpesentre

 • For variabel luftstrøm med forskjellige luftmønstre i varme- og kjølemoduser

 • Horisontal roterende luftstrøm i kjølemodus
 • Den effektive rotasjonen skaper høye induksjonsnivåer, og dermed reduseres raskt temperaturforskjeller og strømningshastigheter

 • Luftutblåsning fra 0° (horisontal) til 90° (vertikal)
 • For variable og konstante luftstrømmer
 • For Δt tilluft - romtemperatur fra -12 til +15 K
 • For rom med takhøyder som overstiger 3.8 m
 • Ved fritthengende montasje, vil en bred kant bedre klebeeffekten på den horisontale utblåsningen i kjølemodus


Spesielle egenskaper

 • For rom med stor takhøyde, med justerbare lameller

 • Ventilfront med optimal aerodynamisk utforming

 • Luftretningen kan justeres manuelt eller med en aktuator

 • Horisontal eller vertikal anslutning

Nominelle størrelser

 • 315, 400, 630, 800

Description

Varianter

 • A: Ventilfront uten flens
 • B: Ventilfront med flens


Anslutning

 • F: Kun ventilfront
 • H: Horisontal anslutning, med plenumskammer
 • V: Vertikal anslutning, med plenumskammer


Ventilfront

 • N: Ikke-demonterbar ventilfront
 • D: Demonterbar ventilfront, kun på varianter med plenumskammer

Deler og egenskaper

 • Sirkulær ventilfront
 • Demonterbar eller ikke-demonterbar ventilfront
 • Radielt arrangerte faste eller justerbare lameller for utblåsning fra horisontal (0°) til vertikal (90°)

 • Ventilfront med eller uten flens
 • Justeringsmekanisme dekket av et pyntedeksel

Tilbehør

 • Leppepakningl
 • Elektriske aktuatorer for justering av luftretningen

 • Bred kant og beskyttelsesgitter

Nyttige tilbehør

 • TDC temperaturstyring

Konstruksjonskarakteristikker

 • Anslutning som passer for sirkulære kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180

 • Anslutning med spor for leppepakning (hvis leppepakning er bestilt)


Materialer og overflater

 • Lameller, sarg, flens, bred kant, plenumskammer og overligger er produsert i galvanisert stål

 • Ventilfront og pyntedeksel er produsert i aluminium

 • Beskyttelsesgitter er produsert i stål
 • Lameller, flens, bred kant, plenumskammer, ventilfront og pyntedeksel er lakkert i RAL 9010, hvit

 • P1: Pulverlakkert, i RAL CLASSIC farge

Standarder og retningslinjer

 • Lydeffektnivået av luftregenerert støy målt i henhold til EN ISO 5135


Vedlikehold

 • Vedlikeholdsfritt da konstruksjon og materialer ikke er utsatt for slitasje

 • Inspeksjon og rengjøring i henhold til VDI 6022

Teknisk informasjon

 • Funktion
 • Tekniska data
 • SNABBVAL
 • beskrivningstext
 • BESTÄLLNINGSKOD
Schematic illustration of the VDL, with plenum box for horizontal duct connection 00109713_0.
① Diffuser face
② Decorative cap
③ Swirl unit with opposed blades (only with nominal sizes 630 and 800)
④ Plenum box
⑤ Suspension hole
⑥ Spigot
Optional
⑦ Lip seal
⑧ Actuator and cross barFunksjonsbeskrivelse

Virveldiffusorer i ventilasjonsanlegg skaper en rotasjonsformet utblåsning. Den resulterende luftstrømmen induserer høye nivåer av romluft, for derved hurtig å redusere strømningshastigheten og temperaturforskjellen mellom tilførselsluft og romluft. Virveldiffusorer egner seg for store luftmengder. Resultatet er en rotasjonsformet luftstrøm i komfortsonen, med generell god ventilasjon, og skaper svært lite turbulens i oppholdssonen.

Type VDL virveldiffusorer har justerbare lameller. Forskjellige utblåsningsmønstre tillater kjøle- eller varme modus, eller regulering av varierende belastninger. Horisontal luftstrøm gir en 360° utblåsning. Vertikal utblåsning er mulig i varmemodus. Δt tilluft - romtemperatur kan variere fra -12 til +15 K

En aktuator (valgfritt) justerer lamellene basert på behov

Nominell størrelse 315, 400, 630, 800 mm
Minimum luftmengde 65 – 320 l/s eller 234 – 1152 m³/h
Maksimum luftmengde, med LWA ≅ 50 dB(A) 170 – 1080 l/s eller 612 – 3888 m³/h
Δt tilluft - romtemperatur
–12 til +15 K

Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell størrelse V Δpt LWA
Nominell størrelse l/s m³/h Pa dB(A)
315 65 234 9 22
315 100 360 20 34
315 135 486 37 43
315 170 612 59 50
400 95 342 7 18
400 170 612 22 32
400 250 900 49 42
400 325 1170 82 50
630 235 846 8 23
630 365 1314 20 35
630 495 1782 38 44
630 625 2250 60 50
800 320 1152 8 24
800 470 1692 18 35
800 620 2232 31 43
800 765 2754 47 50

Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell størrelse V Δpt LWA
Nominell størrelse l/s m³/h Pa dB(A)
315 65 234 6 19
315 115 414 19 33
315 165 594 39 43
315 215 774 66 50
400 95 342 5 15
400 180 648 19 31
400 265 954 41 41
400 350 1260 71 50
630 235 846 6 16
630 405 1458 18 32
630 575 2070 36 43
630 730 2628 58 50
800 320 1152 7 20
800 500 1800 17 33
800 680 2448 32 43
800 865 3114 52 50

Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell størrelse V Δpt LWA
Nominell størrelse l/s m³/h Pa dB(A)
315 65 234 7 16
315 115 414 23 32
315 165 594 48 43
315 210 756 78 50
400 95 342 7 14
400 180 648 26 32
400 265 954 57 44
400 325 1170 86 50
630 235 846 8 15
630 405 1458 23 33
630 575 2070 47 44
630 685 2466 67 50
800 320 1152 7 19
800 500 1800 17 32
800 930 3348 58 50
800 920 3312 57 50

Hurtigvalg – lydeffektnivå og total trykkforskjell

Nominell størrelse V Δpt LWA
Nominell størrelse l/s m³/h Pa dB(A)
315 65 234 6 17
315 115 414 19 32
315 165 594 39 41
315 225 810 72 50
400 95 342 5 13
400 185 666 20 30
400 275 990 45 41
400 365 1314 79 50
630 235 846 5 15
630 440 1584 17 31
630 650 2700 49 47
630 840 3024 62 50
800 320 1152 4 22
800 570 2052 14 35
800 820 2952 28 43
800 1080 3888 49 50

Virveldiffusorer med sirkulær ventilfront for høye rom i komfort og industrielle soner. Kun for tilluft. Med faste lameller for horisontal utblåsning og med justerbare lameller for utblåsning fra horisontal (0°) til vertikal (90°). Horisontal luftutblåsning med høy induksjon. For fritthengende montasje og for himling.

Montasje-klar komponent som består av ventilfront, lameller, anslutning eller plenumskammer med sideanslutning eller toppanslutning, og opphengshull. Avtagbar eller ikke-avtagbar ventilfront.

Den avtagbare ventilfronten er festet til overliggeren med en senterskrue, dekket av et pyntedeksel.

Anslutning passer for kanaler i henhold til EN 1506 eller EN 13180.

Lydeffektnivå av luft-regenerert støy målt i henhold til EN ISO 5135.

Spesielle egenskaper

 • For rom med stor takhøyde, med justerbare lameller

 • Ventilfront med optimal aerodynamisk utforming

 • Luftretningen kan justeres manuelt eller med en aktuator

 • Horisontal eller vertikal anslutning

Materialer og overflater

 • Lameller, sarg, flens, bred kant, plenumskammer og overligger er produsert i galvanisert stål

 • Ventilfront og pyntedeksel er produsert i aluminium

 • Beskyttelsesgitter er produsert i stål
 • Lameller, flens, bred kant, plenumskammer, ventilfront og pyntedeksel er lakkert i RAL 9010, hvit

 • P1: Pulverlakkert, i RAL CLASSIC farge

Tekniske data

 • Nominelle størrelser: 315, 400, 630, 800 mm
 • Minimum luftmengde: 65 – 320 l/s eller 234 – 1152 m³/h

 • Maksimum luftmengde, med LWA ≅ 50 dB(A): 170 – 1080 l/s eller 612 – 3888 m³/h

 • Δt tilluft - romtemperatur: -12 til +15 K

00133909_0

 Type
VDL       Swirl diffuser

 Construction style – diffuser face
A       Diffuser face without flange
B       Diffuser face with flange

 Connection
F       Diffuser face only
H       Horizontal, with plenum box
V       Vertical, with spigot

 Accessories 1
       No entry: none
L       With lip seal (only for connection types V and H)

 Diffuser face
       Only in combination with connection H or V
N       Non-removable
D       Removable

 

 Accessories 2
       Only in combination with diffuser face construction style B, supplied separately
K       Extended border
S       Protective cage

 Adjustment
M       Manual
X       Without (fixed blades, only horizontal air discharge)
       Electric actuator
E1       230 V AC, 3-point
E2       24 V AC/DC, 3-point
E3       24 V AC/DC, modulating 2 – 10 V DC

 Nominal size [mm]
315
400
630
800

 Exposed surface of diffuser face
       No entry: powder-coated RAL 9010, pure white
P1       Powder-coated, specify RAL CLASSIC colour

       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

 

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.