TLG-G 

CIRKULÄRT DON FÖR TILLUFT OCH FRÅNLUFT

• Cirkulärt don för tilluft och frånluft

• Justerbar spalthöjd

• Lågbyggd

• Dokumenterad med anslutningslåda LUNA

• Ljudabsorbent av polyester i anslutningslådan

• Dimensionering och simulering i AURASIM

ANVÄNDNING

TLG-G är ett cirkulärt don för takmontage. Donet kan används som till- och frånluft. TLG-G är designad för att utnyttja Coanda-effekten mot takytan och lämpar sig för både konstant och variabelt luftflöde.
UTFÖRANDE

TLG-G har avtagbar frontplatta och justerbar spalthöjd

MONTERING

Vid montering i fast tak eller infälld i undertaksplatt fästs TLG-G med hjälp av två montagevinklar som visas på bild 4, eller genom att donet skruvas fast i anslutningslådans utlopp. När anslutningslåda Luna används så pendlas denna ner med hjälp av gängstång i bakkant på lådan eller med montageband

Teknisk information

  • BESTÄLLNINGSKOD, TLG-G
  • SNABBVAL

Nedladdningar

produkt information

certifikat

bruksanvisningar

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.