small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2
small_tab1_Serie EN
EN_1
EN_2

EN

FOR NØYAKTIG REGULERING AV NORMALE OG HØYE KONSTANTE LUFTMENGDER

 

Rektangulær selvdrevet luftmengderegulator for regulering av tilluft eller avtrekksluft i konstant-luftmengde-systemer

 • Egnet for luftmengder opp til 12.096 m³/h eller 3.360 l/s
 • Luftmengde kan stilles ved hjelp av en utvendig skala, uten bruk av verktøy
 • Høy reguleringsnøyaktighet
 • Ingen testmålinger nødvendig for igangkjøring
 • Egner seg for lufthastigheter opp til 8 m / s
 • Luftlekkasje i sarg iht. EN 1751, opp til klasse C


Tilleggsutstyr og tilbehør

 • Lydisolasjon for reduksjon av flankestøy
 • Sekundær lyddemper type TX for reduksjon av luft-regenerert støy
 • Varmtvanns-varmeveksler type WT for ettervarming av luftstrømmen
 • Aktuator for veksling mellom settpunktverdiene

ANVENDELSE

Anvendelse

 • Rektangulær KONSTANTSTRØM CAV-regulatorer av Type EN for presis tillufts eller avtrekks-luftmengde-regulering i konstant-luftmengde- systemer

 • Mekanisk selvdrevet CAV-regulator uten ekstern strømkilde

 • Forenklet prosjekthåndtering med bestillinger basert på nominell størrelse


Spesielle egenskaper

 • Luftmengden kan stilles ved hjelp av en utvendig skala; uten bruk av verktøy

 • Høy reguleringsnøyaktighet av luftmengde
 • Alle montasjeretninger
 • Riktig drift selv under ugunstige oppstrøms forhold (1.5 B rettstrekk nødvendig oppstrøms)

BESKRIVELSE

Varianter

 • EN: CAV-regulator
 • EN-D: CAV-regulator med lydisolasjon
 • Spjeld med lydisolasjon og/eller sekundær lyddemper type TX for krevende akustiske krav

 • Lydisolasjon kan ikke ettermonteres

Konstruksjon

 • Galvanisert stålplate
 • P1: Pulverlakkert, sølvgrå (RAL 7001)

Deler og egenskaper

 • Klar-til-bruk regulator
 • Spjeldblad med lavfriksjonslager
 • Belger som demper svingninger
 • Kamskive med bladfjær
 • Skala med indikator for å stille inn settpunkt for luftmengde

 • Aerodynamisk funksjonstesting av hver enhet på en spesiell testrigg før levering


Tillegg

 • Min/Maks aktuatorer: Aktuatorer for veksling mellom minimum og maksimum settpunktverdier

 • Modulerende aktuatorer: Aktuatorer for trinnløs justering av luftmengden eller for å veksle mellom minimum og maksimum settpunktverdier

 • Ettermonteringssett: Aktuatorer og montasjetilbehør


Nyttige tilbehør

 • Sekundær lyddemper type TX
 • Varmeveksler av type WT

Konstruksjonskarakteristikker

 • Rektangulær sarg
 • Flenser på begge ender, egnet for kanalmontasje


Materialer og overflater

 • Sarg og spjeldblad produsert i galvanisert stål
 • Bladfjær produsert av rustfritt stål
 • polyuretan belger
 • Glidelagre med PTFE-belegg


 

Variant med lydisolasjon (-D)

 • Kledning rundt lydisolasjon produsert i galvanisert stål

 • Gummiprofil for isolasjon av flankestøy
 • Isolasjon er produsert i mineralull


 

Mineralull

 • EN 13501, brannklasse A1, ikke brennbart
 • RAL kvalitetsmerke RAL-GZ 388
 • Biologisk nedbrytbar og dermed hygienisk ufarlig ifølge den tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU direktiv 97/69/EC

Teknisk information

 • FUNKSJON
 • TEKNISKE DATA
 • HURTIGVALG
 • SPESIFIKASJONSTEKST
 • BESTILLINGSKODE

Funksjonsbeskrivelse

CAV-regulatoren er en mekanisk selvdrevet enhet og fungerer uten ekstern strømforsyning. Et spjeldblad med lavfriksjonslager justeres med aerodynamiske krefter slik at den innstilte luftmengden opprettholdes innenfor differansetrykkområdet.

De aerodynamiske kreftene i luftstrømmen skaper et lukkemoment på spjeldbladet. Belgen utvider seg og øker denne kraften, mens den på samme tid fungerer som en svingningsdemper. Lukkekraften motvirkes av en bladfjær som vikles over en kamskive. Formen på kamskiven er slik at en endring i differansetrykket fører til en justering av spjeldet slik at luftmengden blir nesten nøyaktig opprettholdt.

Effektiv igangkjøring

Luftmengdens settpunktverdi kan settes raskt og enkelt ved hjelp av pekeren på den utvendige skalaen; ingen målinger er nødvendig.

Fordelen med CAV-regulatorer er at det ikke er behov for gjentatte målinger eller justeringer av en driftstekniker. Dersom trykket i systemet endres, f.eks. ved åpning eller lukking av kanalseksjoner, vil strømningshastigheten i hele systemet også endres hvis reguleringsspjeld er benyttet; Dette er imidlertid ikke tilfelle med mekaniske selvdrevne CAV-regulatorer. En mekanisk selvdrevet CAV-regulator reagerer umiddelbart og justerer spjeldbladet slik at den satte luftmengden holdes.

 

Rektangulære luftmengde-regulatorer for konstant-luftmengde-systemer, mekanisk selvdrevet, uten ekstern strømforsyning, egnet for tilluft eller avtrekk, tilgjengelig i 19 nominelle størrelser.

Klar-til-bruk enheten består av en sarg som inneholder et spjeldblad med lavfriksjon rullelager, belger, utvendig kamskive og bladfjær.

CAV-regulatorer uten aktuatorer er fabrikkinnstilt til et referansevolum for luftmengde (kunder kan stille inn ønsket luftmengde på stedet).

Begge ender egnet for kanalmontasje.

Luftlekkasje i kapsling i henhold til EN 1751, klasse C (B + H ≤400, klasse B)

Spesielle egenskaper

 • Luftmengden kan stilles ved hjelp av en utvendig skala; uten bruk av verktøy

 • Høy reguleringsnøyaktighet av luftmengde
 • Alle montasjeretninger
 • Riktig drift selv under ugunstige oppstrøms forhold (1.5 B rettstrekk nødvendig oppstrøms)


Materialer og overflater

 • Sarg og spjeldblad produsert i galvanisert stål
 • Bladfjær produsert av rustfritt stål
 • polyuretan belger
 • Glidelagre med PTFE-belegg


 

Variant med lydisolasjon (-D)

 • Kledning rundt lydisolasjon produsert i galvanisert stål

 • Gummiprofil for isolasjon av flankestøy
 • Isolasjon er produsert i mineralull


 

Mineralull

 • EN 13501, brannklasse A1, ikke brennbart
 • RAL kvalitetsmerke RAL-GZ 388
 • Biologisk nedbrytbar og dermed hygienisk ufarlig ifølge den tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU direktiv 97/69/EC


Konstruksjon

 • Galvanisert stålplate
 • P1: Pulverlakkert, sølvgrå (RAL 7001))

Tekniske data

 • Nominelle størrelser: 200 × 100 til 600 × 600 mm

 • Luftmengdeområde: 40 til 3360 l/s eller 144 til 12096 m³/h

 • Reguleringsområde for luftmengde: ca. 25 – 100 % av den nominelle luftmengden

 • Differansetrykk: 50 – 1000 Pa

Nedladdningar

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.