Samfunnsansvar

TROX Auranor Norge as har ett bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom å ha fokus på mennesket. Dette omhandler:

1. Lokalt arbeid.

2. Nasjonalt arbeid.

3. Internasjonalt ansvar.

TROX Auranor er med å skape verdier i samfunnet i form av gode og energisparende inneklimaløsninger for folk i kontorbygg, skoler, sykehus og industribygg.

Miljø i bygg

TROX Auranor Norge as har ett meget bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom å ha mennesket i fokus.Våre produkter for ventilasjonsanlegget tilfører bygget økt komfort med minimale forstyrrelser av lyd. Energieffektive produkter som reduserer energibruken betydelig, samt produkter som fordeler luften optimalt slik at ubehagelig trekk ikke forkommer.

Videre støtter vi opp og bidrar til positiv aktivitet spesielt for barn og ungdom, dette gjelder:

1. Lokalt. Sterk prosess på miljøaspektet i og rundt bedriften med utgangspunkt i å ha mennesket i fokus. Støtte til idrett og kulturformål i lokalsamfunnet som bidrar til positiv aktivitet og vekst hos barn og ungdom.

2. Nasjonalt. Utnevnt til demonstrasjonsbedrift. Aktiv deltakelse i nasjonale fora for bransjens utvikling mht. bl.a. miljø.

Eksempler på organisasjoner vi støtter i Norge: Bellona, Forbundet mot rusgift, Landsforbundet mot stoff, Voksne for barn og Norges blindeforbund

3. Internasjonalt. Medlem av TROX konsernet som har aktivitet i 19 land. Vi leverer også våre produkter i de Nordiske land med de miljøkrav som hvert land har.

Eksempler på internasjonale organisasjoner vi støtter: Kirkens nødhjelp, Amnesty og Vital care Nordic

Startbank - Registreringsbevis

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.