TROX Auranor: Med fokus på miljön

tillbaka till översikt
datum

15.09.2016

rubrik

om oss

Med närproducerade produkter, globalt perspektiv och ett målmedvetet miljöarbete tar TROX Auranor ansvar för att skapa ett bra inneklimat.

TROX Auranor arbetar för att skapa ett bra inneklimat för människor med fokus på miljön. För att uppnå en hög livskvalitét för människor fokuserar vi på hållbarhet, och ser till att miljöarbete samt ekonomisk och social utveckling samverkar och stärker varandra. Vår fabrik och huvudkontor på Brandbu, Norge, är placerad i ett naturområde med skogen och dess biologiska mångfald som närmsta granne. Detta ökar vår vilja att långsiktigt arbeta mot en hållbar utveckling.

Närproducerade produkter

Vi producerar våra produkter i Norge trots de extra kostnader som detta medför. Detta är viktigt för oss då det innebär att vi har kontroll på alla processer från start till färdig produkt och leverans. Produktionen har sin bas i en välutvecklad ”Just in time filosofi, och detta resulterar bland annat i kortast möjliga produktionstider och konkurrenskraftiga priser. Den lokala förädlingen av råmaterial bidrar till att göra oss till ett mycket konkurrenskraftigt företag och en eftertraktad partner.

Vår Miljöpolicy

«Vi skapar ett bra inneklimat för människor med fokus på miljön.

Miljö och industri förena er är uppmaningen från miljöstiftelsen Bellona, och vi på TROX Auranor arbetar oavbrutet för att ligga i framkant gällande detta i vår bransch. På vår utvecklingsavdelning arbetas det kontinuerligt för att skapa en ännu bättre produktion ur miljösynpunkt. Vi söker bland annat efter innovativa lösningar gällande vår logistik och erbjuder idag t ex. emballagefria leveranser. Vi arbetar för att skapa produkter som förenar människors behov för bra inneklimat och energibesparing. Våra produkter och system skall inte bara vara till belåtenhet för människor utan också för vår natur och miljö, vi skall vara den mest miljöeffektiva verksamheten i branschen. Vår hänsyn till miljön vinner alla på, både idag och imorgon.

Råvaror och avfall

Andelen återvunnet material är hög i våra råvaror; aluminium: 30% återvunnet material, aluminiumprofiler: 35 % återvunnet material, plåt: 25-100% och isolering vi använder i produktionen består av upp till 70% av återvunnet glas. Tilläggsmaterial i produkterna såsom lack och fogmassa är klassificeratde som ofarliga enligt förordningen (EF) 1272 / 2008 (CP).

TROX Auranor tar hand om eget avfall och källsortering är en del av vår vardag. Vi tar vårt miljöansvar och visar det genom våra medlemskap i de norska miljöorganisationerna Grønt Punkt och Renas.

Peter Sønderskov

Adm.dir.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.