Igangkjøring

Som VVS-entreprenør, montør eller servicepersonell må du sørge for at feil blir utbedret på en pålitelig måte ovenfor for deg selv og dine kunder.
Feil som krever service på stedet kan aldri utelukkes, selv ikke med den mest avanserte teknologien. Hvis det oppstår en feil i våre produkter og systemer, i eller utenfor garantiperioden, er vårt tekniske serviceteam der for å bistå, raskt og kompetent.

For å sikre at melding om feil behandles så raskt og effektivt som mulig, må du sørge for å inkludere følgende informasjon:

  • Leveringsdato for TROX komponentene og systemene
  • Ordrenummer og varenummer
  • Produktbetegnelse
  • Kort beskrivelse av feilen

Rapporter feilen i det elektroniske feilmeldingssystemet eller kontakt våre ansatte i teknisk avdeling.

Reklamasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.