Kvalitet i TROX

TROX Auranor Norge AS har et etablert kvalitetsstyringssystem som sikrer at produkter og tjenester tilfredsstiller spesifiserte krav. Bedriftens produksjonsfilosofi er basert på Just In Time-prinsippene hvor arbeid med kontinuerlige forbedringer har sterkt fokus. Andre fokusområder er: 
 
  • Utvikling og opplæring av personalet. 
  • Eliminere sløsing. 
  • Alt som ikke tillegger produktet eller servicen verdi for kunden. 
  • Uforstyrret produksjonsflyt. 
  • Uavbrutt årvåkenhet mot produksjonsprosessen for å avverge at det oppstår svikt i kvaliteten. 
 
TROX GmbH har vært sertifisert etter DIN ISO 9001/EN29001 siden 1994. Fabrikkene i konsernet er selvstendige og har egne kvalitetssikringssystemer. NS-EN ISO 9001:2008 ligger til grunn for kvalitetssystemet, men vi er per i dag ikke sertifisert etter standarden. 

Kvalitetspolitikk for TROX Auranor

TROX Auranor har sterk fokus på kvalitet. Vi har som mål å gjøre ting rett første gang. Vi skal til enhver tid ha et dokumentert kvalitetssikringssystem som alle etterlever. Systemet skal tilfredsstille myndighetskrav og bransjekrav. Vi skal sikre kvaliteten i alle ledd i verdiskapningskjeden fra underleverandør til kunde. Kontinuerlige forbedringer er en del av vår hverdag. Kvalitet for oss er å levere som avtalt.
 
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.