DID614

Aktiv fyravägs-kylbaffel med horisontellt värme och kylbatteri, passar i undertak med gridavstånd 600 eller 625

Aktiv kylbaffel för uppvärming och kylning, med 2-rörs eller 4-rörs värme och kylbatteri, för montage integrerade i olika undertakssystem.

 • För takhöjder upp till 4,20 m
 • Hög värme och kylkapacitet med låg lufthastighet och låg ljudnivå
 • Hög komfortnivå på grund av låg lufthastighet i vistelsezonen
 • Fem dysvarianter, inkluderat en variant med dubbla justerbara dysor, för optimal induktion
 • Avtagbar front som är infäst med kraftfulla magneter                                                                                             
Tilläggsutrustning och tillbehör
 • Reglerutrustning

Användning

Användning

 • Aktiv kylbaffel typ DID614 för integration i olika undertakssystem, för takhöjder upp till 4,20 m

 • Anpassad för undertak med gridavstånd 600 eller 625

 • 2-rörs eller 4-rörs värme och kylbatteri möjliggör god komfort med låg lufthastighet i vistelsezonen

 • Energieffektiv lösning då vatten används som medium för uppvärming och kylning

 • JetSplit ger möjlighet till manuell justering av luftströmmen

 • Stort regleringsområde på grund av justerbar dyskonfiguration (valfritt)                                                                                                 

Speciella funktioner

 • Fyravägs luftutblåsning
 • Horisontellt värme- och kylbatteri som 2-rörs eller 4-rörssystem

 • Vattenanslutning, Ø12 mm kopparrör eller koppling med 1/2” utvändig gänga eller 1/2” invändig gänga

 • Justerbar dyskonfiguration för ett stort och flexibelt luftmängdsområde

Beskrivning

Konstruktion

 • Standard lack RAL 9003 - glans 300
 • SL: Speciallack                                                                                     
Tillägg                                                                                                           
 • Reglerutrustning                                                                                                         

Tilbehör

 • Ventiler, regulatorer och ställdon                                                          

Konstruksjon

 • Stosanslutningen passar till cirklära kanaler i enlighet med EN 1506 eller EN 13180

 • Avtagbar front, infäst med magneter, säkrat med en säkerhetskedja

 • 4 upphängningspunkter för enkelt montage
 • Fem dysvarianter för optimal induktion                                                                       

Material och ytor

 • Ram, stos, dysplatta, och front är tillverkade av plåt

 • Värme och kylbatteri med kopparör och aluminiumlameller

 • Exponerade ytor är pulverlackade i RAL 9003 - glans 30

 • JetSplit-lamellerna av polypropylen, UL 94, flamhämmande (V0)

Teknisk information

 • Funktion
 • Teknologi
 • beskrivningstext
 • BESTÄLLNINGSKOD

JetSplit för styrning av luftströmmen                                När det krävs en hög kylkapacitet på väldigt liten plats, kan JetSplit-lamellerna justeras så att tillåtna lufthastigheter i vistelsezonen inte överskrids. Luftströmmen från respektive kylbaffel kan enkelt fördelas så att den passar rummets geometri. Om rummets användningsområden förändras kan luftfördelningen enkelt justeras genom att ändra inställningen på kylbaffelns JetSplit-lameller.

 • Det är möjligt att justera flera JetSplitt-lameller samtidigt.

 • För finjusteringar, kan raderna med JetSplitlameller kopplas ifrån varandra och individuellt justeras

 • För att justera en hel rad med JetSplit-lameller, används båda händerna för att flytta de två yttersta bladet enligt behov

 • Maximal möjlig justering är 45° till höger eller

  vänster i intervaller om 15°
 • JetSplit-lamellerna är fabriksinställda för rak luftström

Om luftströmmen riktas åt sidorna, blir kapaciteten på vattensidan lite påverkad. JetSplit-lameller inställda till 45° kan medföra ett tapp på upp till 5 %.

Aktiva kylbafflar av typen DID614, med fyravägs luftinblåsning och hög termisk effekt, för luft-vattensystem. För installation i tak med undertak, för rum med takhöjder upp till 4.20 m. Enheterna består av en ram med upphängningspunkter, en stos, en dysplatta, och ett horisontellt värme och kylbatteri. Fem dysvarianter för optimal induktion.


Speciella funktioner
 • Fyravägs luftinblåsning
 • Horisontellt värme och kylbatteri som 2-rörs eller 4-rörssystem

 • Vattenanslutning, Ø12 mm kopparrör eller koppling med 1/2” utvändiga gängor eller 1/2” invändiga gängor

 • Justerbar dyskonfiguration för stort och flexibelt luftmängdsområde

Material och ytor
 • Ram, stos, dysplatta, och front är tillverkade av plåt

 • Värme och kylbatteri med kopparör och aluminiumlameller

 • Exponerade ytor är pulverlackade i RAL 9003 - glans 30

 • JetSplit-lamellerna av polypropylen, UL 94, flamhämmande (V0)

Konstruktion

 • Standard lack RAL 9003 - glans 30
 • SL: Speciallack
Tekniska data
 • Nominell längd: 600, 1200 mm
 • Längd: 593, 598, 618, 623 mm, eller 1193, 1198, 1243, 1248 mm

 • Höjd: 230/245 mm
 • Bredd: 593, 518, 618, 623 mm
 • Primärluftsanslutning, diameter: 125/160 mm
 • Primärluftmängd: 8 – 97 l/s, 30 – 350 m³/h
 • Max driftstryck vatten: 10 bar
 • Max driftstemperatur: 75 C

NEDLADDNINGAR

produkt information

certifikat

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.