Akustikk

TROX Auranor på Brandbu har eget laboratorium for lufttekniske målinger som inneholder blant annet et 200 m³ klangrom. Her utføres lydmålinger på våre produkter som danner grunnlaget for teknisk dokumentasjon i katalogblader og annen dokumentasjon. Klangrommet overholder kravene gitt i ISO 3741 for presisjonsmåling av lydtrykk, og målinger utføres etter ISO 5135 for generert støy, og ISO 7235 for innskuddsdempning. Dette er selve hjertet i utviklingen av nye produkter, og for kontroll av standardprodukter. I tillegg vil lydmålinger være sentralt i forbindelse med levering av kundespesifiserte produkter. I forbindelse med leveranser til prosjekter der særlig strenge akustiske krav er gjeldene, utføres det ofte spesielle fabrikktester for å kontrollere tekniske data på utvalgte produkter.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.