LEO

 • Omfattande arbetsområde
 • Låg ljudvolym
 • Tryckoberoende
 • Kort bygglängd
 • Hög mätprecision
 • Kan monteras direkt i böj
 • Flexibilitet i valet av ljuddämpare
 • Eget serviceverktyg, PC-Tool och ZTH från Belimo
 • Användning
 • Beskrivning
 • Montering
Leo är en fl ödesregulator som fungerar oberoende av kanaltrycket. Istället bestäms det nödvändiga kanaltrycket för den aktuella enheten av önskad luftmängd vid spjället. VAV-enheten är baserad på dynamisk mätning av luftmängden och reglerar spjällpositionen så att önskad luftmängd upprätthålls. När det uppstår en förändring av kanaltrycket, exempelvis genom att andra fl ödesregulatorer på grenen öppnas eller stängs, kommer fl ödesregulatorn att kompensera för detta genom att justera spjället så att önskat fl öde åter uppnås. Önskad luftmängd regleras av en rumsregulator exempelvis en rumstermostat eller CO2- givare som placeras i den vistelsezon som enheten betjänar. Inställning av önskad min- och maxluftmängd kan göras på fabriken eller efter montering med hjälp av ett serviceverktyg från Belimo. VAV- enheten är avsedd för komfortventilation med temperaturförhållanden mellan 0°C och 50°C och en relativ luftfuktighet mellan 5 % och 95 % utan kondensering. Regulatorn ansluts via 4-ledarkabel till diverse rum- sregleringsutrustning.Här är det viktigt att gemensamma referenser används genomgående för all utrustning. För VAV-regulatorn är ledning nr 1 system-0. Alla styr- och mätsignaler kopplas i förhållande till denna. Kopplingsschema för Leo i kombination med olika rumsregulatorer fi nns på vår hemsida, www.trox.no. För energieff ektiv drift utrustas VAV-anläggningar med tryckgivare i kanalsystemet som skickar styrsignal till grenspjäll eller till varvtalsstyrd fl äkt. Se principskiss i fi gur 1.
Utförande 

LEV är utformad som en komplett mät- och reglerenhet för behovsstyrning av luftmängder i ventilationsanläggningar. Spjället mäter diff er-enstryck via mätstavar integrerade i enheten. Enheten är placeringsvän- lig i förhållande till de nödvändiga åtgärderna och kan följaktligen placeras i de fl esta delar av kanalsystemet. Den uppfyller kraven för täthetsklass 4 för spjällblad i stängd position, och klass C när det gäller läckage till omgivningen. Leo är utrustad med VAV-regulator från Belimo. På dim Ø100-Ø400 används Belimo LMV-D3-FK AU. På dim Ø500-Ø630 används Belimo LMV-D3 AU. Specifi kationerna för regulatorerna hittar du i tabell 1. Komplett teknisk dokumentation kan hämtas på www.belimo.eu Belimo LMV/NMV-D3 MP som används vid analog styrning eller för MP-buss Belimo LON eller MOD-bussmotor kan också levereras. För KNX kan Belimo LMV-D3-KNX och NMV-D3-KNX användas. Om extra skydd önskas mot ljud som överförs genom höljet, exempelvis öppet montage, kan spjäll med utvändig isolering och kapsling beställas. Detta minskar ljud från enheten vid höga stryptryck och hastigheter förbi spjället. Detta bör dock även kompletteras genom att isolera kanalen på båda sidorna om enheten. Se avsnittet ljudtekniska data. Ljuddämparen LEV är speciellt anpassad för VAV-system och levereras i längder om 500 mm och 1000 mm. LEV har fullt tvärsnitt genom dämparen, vilket ger låga tryckförluster. Den är isolerad med mineralull med ovansida om skyddar mot fi bermedrivning i tilluften. Ljuddämparen kan även fås med en avdragsdel med nätgaller, ASN, i samma utförande som LEV. Leo-D, LEV och ASN kan levereras färdigmonterade med skjutband och utrustade med justerbara upphäng från fabriken.
 
Material och Ytbehandling
Leo är tillverkad i galvaniserat stål. Mätkorset är av aluminium medan slangar, nipplar och motorkapsling är av plast. Anslutningarna på Leo har EPDM-gummipackning. Leo är tillverkad i galvaniserat stål med mineralull med glasfi berduk som ljuddämpningsmaterial. Anslutningarna har EPDM-gummipackn- ing. ASN är tillverkad i galvaniserat stål med EPDM-gummipackning på anslutningen.
 
För att upprätthålla spjällets mätnoggrannhet är det viktigt att det monteras med de avstånd som visas i figur 10. Vi rekommenderar att Leo monteras med serviceavstånd enligt figur 11. För frånluft med ljuddämpare mot rumssidan rekommenderas 5x diam. som avstånd till Leo. (OBS! Använd ljuddämpare utan mittbaffel eller annan avsmalning.)

Teknisk information

 • Beställningskod
 • Snabbval
 • FUNKTION
Leo regleras alltid till den luftmängd som motsvarar signalen från rumsregulatorn. VAV-enheten består av ett regleringsspjäll och en mätstation för luftmängd. Mätprincipen är dynamisk mätning av luftströmmen. Spjällmotorns regulatordel styrs utifrån önskat börvärde. Regleringsom- ådet för Leo framgår av tabell 2.
Mätavvikelse för område 10–20 % av nominell: ±25 %
20–40 % av nominell: <±10 %
40–100 % av nominell: <±4 %

Vid användning av T-rör rekommenderas ett avstånd på minst 5 x ØD för att upprätthålla samma mätnoggrannhet.

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här för dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här för dig

Visual contact Visual contact

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende
Tel.: +47 61313500 | Fax: +47 61313510

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Visual contact Visual contact

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.