IGANGKJØRING

Som VVS-entreprenør, montør eller servicepersonell må du sørge for at feil blir utbedret på en pålitelig måte ovenfor for deg selv og dine kunder.
Feil som krever service på stedet kan aldri utelukkes, selv ikke med den mest avanserte teknologien. Hvis det oppstår en feil i våre produkter og systemer, i eller utenfor garantiperioden, er vårt tekniske serviceteam der for å bistå, raskt og kompetent.

For å sikre at melding om feil behandles så raskt og effektivt som mulig, må du sørge for å inkludere følgende informasjon:

  • Leveringsdato for TROX komponentene og systemene
  • Ordrenummer og varenummer
  • Produktbetegnelse
  • Kort beskrivelse av feilen

Rapporter feilen i det elektroniske feilmeldingssystemet eller kontakt våre ansatte i teknisk avdeling.

Reklamasjon

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Recommend this page

Recommend this page by sending a link by mail.

Fields marked with an (*) are required fields.

Share page

Thank you for your recommendation!

Your recommendation has been sent and should arrive shortly.

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265