Samfunnsansvar

TROX Auranor Norge as har ett bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom å ha fokus på mennesket. Dette omhandler:

1. Lokalt arbeid.

2. Nasjonalt arbeid.

3. Internasjonalt ansvar.

TROX Auranor er med å skape verdier i samfunnet i form av gode og energisparende inneklimaløsninger for folk i kontorbygg, skoler, sykehus og industribygg.

Miljø i bygg

TROX Auranor Norge as har ett meget bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom å ha mennesket i fokus.Våre produkter for ventilasjonsanlegget tilfører bygget økt komfort med minimale forstyrrelser av lyd. Energieffektive produkter som reduserer energibruken betydelig, samt produkter som fordeler luften optimalt slik at ubehagelig trekk ikke forkommer.

Videre støtter vi opp og bidrar til positiv aktivitet spesielt for barn og ungdom, dette gjelder:

1. Lokalt. Sterk prosess på miljøaspektet i og rundt bedriften med utgangspunkt i å ha mennesket i fokus. Støtte til idrett og kulturformål i lokalsamfunnet som bidrar til positiv aktivitet og vekst hos barn og ungdom.

2. Nasjonalt. Utnevnt til demonstrasjonsbedrift. Aktiv deltakelse i nasjonale fora for bransjens utvikling mht. bl.a. miljø.

Eksempler på organisasjoner vi støtter i Norge: Bellona, Forbundet mot rusgift, Landsforbundet mot stoff, Voksne for barn og Norges blindeforbund

3. Internasjonalt. Medlem av TROX konsernet som har aktivitet i 19 land. Vi leverer også våre produkter i de Nordiske land med de miljøkrav som hvert land har.

Eksempler på internasjonale organisasjoner vi støtter: Kirkens nødhjelp, Amnesty og Vital care Nordic

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Recommend this page

Recommend this page by sending a link by mail.

Fields marked with an (*) are required fields.

Share page

Thank you for your recommendation!

Your recommendation has been sent and should arrive shortly.

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Contact

We are here for you

Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265

Attachment (max. 10MB)

Fields marked with an (*) are required fields.

Contact

Thank you for your message!

Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265